big data


Der er penge i privatliv

Virksomheder, der forstår at kapitalisere på big data uden at smide respekten for kundernes privatliv over bord, vinder kampen om fremtidens digitale marked. Privatliv og wearables – computere, vi bærer på og i kroppen – er sammen med big data de nyeste tendenser blandt digitale forretningsmodeller. Og det er kundernes voksende skepsis mod overvågning, der driver markedet.

Kulturlivet går forrest i svær datarevolution

Den offentlige sektor sidder på en guldmine af værdifulde data. Bl.a. grunddata er nu frigivet, og regeringen forventer, at det vil skabe årlige økonomiske gevinster på 800 millioner kr. i form af offentlige besparelser, øget produktivitet og nye private vækstvirksomheder. Men gevinsterne kommer ikke af sig selv, advarer forfatteren til en ny bog om datarevolutionen. Det kræver et langt tættere samarbejde mellem de offentlige dataleverandører og de private udviklere. At frigive data er ikke nok – det interessante er, hvordan man udnytter dem. På kulturområdet har man høstet værdifulde erfaringer med dialog og samarbejde mellem offentlige institutioner og private udviklere. 

København kan høste 4 mia. på digitalt pionerprojekt

København kan høste 4 mia. på digitalt pionerprojekt

Københavns Kommune står på tærsklen til at blive en af verdens mest intelligente storbyer. Et forstudie fra konsulenthuset Rambøll viser, at Københavns Kommune vil kunne høste samfundsøkonomiske gevinster for 4,4 milliarder kr. årligt og samtidig sænke forureningen, mindske støjgener og skabe vækstmuligheder for virksomheder. Det skal ske ved hjælp af en fintmasket digital infrastruktur og hidtil uset brug af sensorteknologier. Forudsætningen er imidlertid, at et udbud på belysningsområdet bliver anvendt til formålet – og tiden er ved at rinde ud.

Spektakulære it-nedbrud er ikke enlige svaler

En række spektakulære amerikanske it-nedbrud har sået tvivl om stabiliteten af de it-systemer, der er grundlaget for den digitale vækst. Realiteterne er, mener flere eksperter, at vi i øjeblikket bygger digitaliseringen på et skrøbeligt fundament. Nedbruddene er en ud af mange påmindelser om, at den digitale infrastruktur skal behandles lige så seriøst som den fysiske.

Amerikansk overvågningsskandale er Europas chance

Alt imens amerikanske tech-firmaer i øjeblikket gør deres ypperste for at fraskrive sig ethvert struktureret samarbejde med NSA om deltagelse i overvågningsprogrammet PRISM, har europæiske virksomheder allerede fået et trumfkort på hånden: Datasikkerhed og privacy, der ellers tidligere har været set som en hæmsko. Overvågningshistorien fra USA er en ru sten på vejen i big data-revolutionen, men det bliver næppe den sidste. Lignende historier vil ganske vist forsinke den digitale udvikling, men kan ikke stoppe den. Potentialet i datarevolutionen er alt for stort, og vi har for længst passeret point of no return.

Big data kræver politisk mod

Hvis Danmark skal udnytte de store muligheder i big data, skal der træffes nogle benhårde politiske beslutninger. Der er brug for at investere i den digitale infrastruktur, gentænke ophavsretslovgivningen og fokusere på uddannelse og forskning, viser Mandag Morgens analyse.

Hård datadebat forude

Alle klappede i hænderne, da Danmark i 2012 åbnede for offentlige grunddata. Men det er på tide at tage næste skridt og offentliggøre mere vitale data – eksempelvis anonymiserede sundhedsdata – mener flere eksperter. I Storbritannien har premierminister David Cameron allerede spillet den kontroversielle bold på banen.

Erhvervslivet elsker offentlige data

Den offentlige sektor er ved at opdage, at den sidder på en guldmine af data. Danmark får ros for initiativer, der gør offentlige data tilgængelige for iværksættere og borgere. Men udviklingen er stadig drevet af frontløberkommuner som København og Aarhus. It-organisationer efterlyser en national strategi som i USA og Storbritannien. 

Big Data er en ny tids råstof

Big Data er en ny tids råstof

Vi står på tærsklen til en digital revolution, der rækker langt ud over it-branchen. De kolossale og voksende datamængder bliver en eftertragtet råvare med mangfoldige anvendelsesmuligheder i erhvervslivet og i en lang række samfundssektorer. Intelligent brug af data kan spare 15-20 pct. på de offentlige driftsbudgetter, løfte indtjeningen markant i private virksomheder og skabe helt nye vækstbrancher. Barack Obama og andre toppolitikere har sat data højt på den politiske dagsorden, men danske beslutningstagere tøver.

Giv borgerne magten over deres data

En af vejene til at skabe en mere effektiv velfærd går gennem bedre udnyttelse af personlige data. Og som det gennemgående element i en lang række af velfærdsydelser er den enkelte borger det mest oplagte samlingspunkt for informationerne.

Vores fremtid er bøjet i NEON

Det amerikanske National Ecological Observatory Network kan løfte vores viden om jordens økosystemer til et helt nyt niveau, skriver John Elkington.