Uncategorized


Med ryggen til fremtiden

Selv om Danmark har brug for politiske løsninger, der forholder sig til morgendagens udfordringer, bliver næsten al dansk politik – uddannelses-, miljø-, landbrugs- og forsvarspolitik – til med et stift blik i bakspejlet.

Mørke udsigter for Europas flygtningekrise i 2016

En vision om at oprette en fælles instans til kontrol af de ydre europæiske grænser udgør den bedste mulighed for, at Europa kan løse migrationskrisen i 2016. Men det kræver at EU-landene afgiver den nødvendige nationale suverænitet kombineret med de nødvendige økonomiske midler.

Fordybelsens potentiale i nordisk ledelse

Der er særligt to elementer, der adskiller nordisk ledelse fra andre ledelsesformer: vikingeånden og trivselsånden. Mens den første baserer sig på en lav kulturel magtdistance, handler den anden om, at ansatte aldrig bare er ressourcer i et system, men mennesker i relationer.

Vi skal genfinde Nordens design-dna

Bag de nordiske landes succes ligger et design-dna, som er så udbredt, at vi er kommet til at tage det for givet. Det er på tide at genfinde det – og bruge det til at differentiere os i den globale konkurrence.

Ny nordisk ledelse – Norden og FN’s 17 verdensmål

Ny nordisk ledelse skal handle om at bringe al den viden, vi har om naturen, kloden, ledelse og pædagogik i spil, således at den viden bringes i anvendelse i forbindelse med ledelsesprocesser, der handler om en bæredygtig global udvikling – som det eneste realistiske udviklingsscenarium overhovedet.

Et halvt år med en sort regering – men hvor er Socialdemokraterne?

Danmark ledes af tabere, og regeringen er indbegrebet af simpel og kortsigtet taktik, men det er ikke lederskab. På et halvt år er det lykkedes at skabe en stemning af mismod, frustration og skuffelse i Danmark, som efter min hukommelse er uden lige. Og Socialdemokraterne – de er ikke til at få øje på.

Vi skal tage internettet alvorligt

Helsingborg Stad er et eksempel til efterfølgelse for danske byer og kommuner. Her har man indset, at forudsætningen for at udvikle Helsingborg til en endnu bedre by at bo og drive virksomhed i går via digitaliseringens mange muligheder.

Patientoplevelser kan blive væksteventyr

Vores sundhedsvæsen står over for en revolution, som for første gang kommer til at ske på patienternes præmisser. Det er ikke kun gode nyheder for danskernes sundhedstilstand – det kan også være afsæt for innovation, vækst og jobskabelse.

Kvindelige investorer gør en social forskel

Kvinder vægter sociale afkast på deres investeringer højere end mænd. De fokuserer ikke kun på økonomien, men ønsker også at gøre verden til et bedre sted.

COP21 er blot starten, ikke målstregen

En mellemstatslig aftale på klimatopmødet i Paris kan ikke i sig selv løse problemet. Heldigvis handles der på mange fronter uden for forhandlingslokalerne. Kun ved at involvere alle aktører i samfundet kan vi skabe det nødvendige momentum, så udviklingen kan tage yderligere fart efter COP21.

Det chanceløse samfund

Det chanceløse samfund

Finanslovens besparelser på kultur, forskning og uddannelse demonstrerer dominansen af politikernes økonomiske nyttetænkning, der gennemsyrer samfundet og vores sprog.

Men et oprør er under opbygning blandt akademikere, kunstnere og fondsbestyrelser, der vil gøre op med den fastgroede tro på, at alting har en nytteværdi. En række forskere og kulturfolk advarer i denne udgave af Mandag Morgen mod nyttelogikken, fordi den er med til at gøre Danmark til et fattigere samfund, når vi belønner dem, der satser på allerede kendte succeser, mens vi straffer dem, der tænker kreativt. “Vi fremmer papegøjetænkning,” siger professor Rane Willerslev, der ligesom formanden for Det Frie Forskningsråd frygter for tab af danske forskningstalenter. På kulturområdet ligner dansk film efterhånden en parodi på sin egen svundne storhedstid, og overalt kæmper kunstnere med at bevise deres værdi for samfundet. Men det skal de ikke, siger operachef Kasper Holten. “Hvis vi tvinges til at argumentere logisk og rationelt for kunsten, så har vi netop tabt kampen om sproget,” siger han.

Ønskeseddel for Danmark

Udover en hvid jul ønsker jeg mig allermest politikere, der tør være visionære og stille krav, men som holder sig for gode til at blande sig i den daglige drift.

Få handelspolitikken tilbage på sporet, Taksøe!

EU’s indre marked er blevet til en sovepude for Danmarks handelspolitisk. Vi satser på, at EU varetager vores interesser, men forsøger ikke at præge EU. Debatten om, hvad der er i dansk interesse, er ikkeeksisterende.

De 17 verdensmål giver lys at styre efter

Man kan kun lede, hvis man har noget at styre efter. Verdensmålene repræsenterer et ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en ellers kaotisk verden.

Mindre snak, mere handling: Byerne går forrest for klimaet

Ingen forventer, at klimaforhandlingerne ved COP21 i Paris kan levere de CO2-reduktioner, der er behov for for at holde den globale opvarmning under to grader. Heldigvis gør byerne allerede i dag, hvad klimaet har behov for: mindre snak, mere handling.

Designledelse: Tag den snoede sti

Der har måske aldrig før været så stort fokus på, hvordan de kompetencer, designere besidder, kan bidrage til at udløse nye produkter, servicer og forretningsmodeller. Men hvordan leder man designprocesser, så de lykkes?

En mulighed for sammen at se fremad

Siden 2011 har Northern Future Forum fungeret som et uformelt mødested, hvor regeringsledere og eksperter fra Storbritannien, Norden og Baltikum kan diskutere de tiltag, der skal bringe vores samfund videre. I år var temaerne de kreative erhverv som vækstmotor og en smartere offentlig sektor.

Når holdninger trumfer fakta

Fakta og rationalitet kommer til kort, når holdninger og værdier koger over i Dannevang. Forskning viser, at politik gør os dårligere til matematik og logisk tænkning.

Indsigter i børnehøjde

Alle mennesker har noget at byde på. Den måde vi indretter velfærdssamfundet på, har afgørende betydning for vores muligheder for at blive den bedste version af os selv.