borgerinddragelse


Lokal retfærdighed skaber bedre resultater

I England har man gode erfaringer med at lade et panel af lokale frivillige tage stilling i sager om mindre forbrydelser. Her bliver had og spændinger til knus og tårer – eller sågar en grillaften. 97 pct. af ofrene er tilfredse og blot 3 pct. af gerningsmændene begår ny kriminalitet.

Er tilliden til den offentlige sektor for stor?

Danskerne er verdens mest tillidsfulde folkefærd. Det har mange fordele, men det kan også være en sovepude, hvis vi hele tiden forventer, at ”nogen” klarer ærterne for os. Så bliver det svært at aktivere den enkeltes ressourcer.

Hvorfor skal miljøteknologi være borgerfjendsk?

Hvis vi virkelig ønsker at gennemføre den grønne omstilling, kan vi ikke gøre det uden bred folkelig opbakning. 2. generations bioethanol kan ændre danskernes adfærd og bevidsthed, men lige nu styrer vi udelukkende efter at udnytte teknologien industrielt. Det kan komme til at bide os i halen.

Borgerne er løs i Kolding

Kolding Kommune har besluttet at lade borgerne afgøre, hvordan en lille del af det kommunale budget skal forvaltes. Metoden kendes fra England, hvor det har ført til større engagement og deltagelse blandt borgere i lokalsamfundet. Men kan Kolding gentage den engelske succes?

Kend din kerneopgave

Innovation er tidens mantra blandt ledere i det offentlige, og innovation er der også brug for. Men alt for mange steder praktiseres innovation som en abstrakt kursusdisciplin, løsrevet fra hverdagens kerneopgaver. Hvor meget innovation skaber det, når de offentlige ledere tager på kursus for at gå på glødende kul, forme drømme i pileflet eller lave chokoladeafstøbninger af arbejdspladsens værdisæt? Sådan spørger forfatterne bag en ny bog, og de opfordrer til at gå omvendt til værks: Definér først jeres kerneopgave, og find først derefter de innovative løsninger til at løfte den bedre og smartere. I hverdagen.

Kommuner tager ikke “kunderne” med på råd

Mens kommunerne selv giver deres hjemmesider topkarakter, er borgerne i næsten halvdelen af kommunerne ikke overbeviste. “For meget kancellisprog,”  siger digitaliseringschef i frontløber-kommunen Roskilde. For indviklede, erkender andre. Men det er gæt, for  kommunerne inddrager ikke deres borgere i udviklingen af ny digital service. Og så får de i hvert fald ikke flyttet det massive flertal af borgerne til de digitale tjenester foreløbig, siger eksperterne.

Digital revolution venter Velfærdsdanmark

Ambitiøs plan for digitalisering af Velfærdsdanmark kan revolutionere den offentlige sektor – og ikke mindst forholdet mellem borger og myndigheder. De fleste vil opleve digitaliseringen som en berigelse, mens en gruppe kan blive hægtet af udviklingen. Og erhvervslivet har store forventninger om eksporteventyr af velfærdsteknologi. Men det lykkes kun, hvis styringen bliver bedre, brugerne bliver taget med på råd, og man i den offentlige sektor bliver bedre til at dele de gode løsninger med hinanden.

Mønsterkommune 2.0

Albertslund Kommune var en mønsterkommune i velfærdsstatens barndom. I dag kæmper den som alle andre med voksende velfærdsudgifter og demografiske udfordringer. Men nu har den fundet et columbusæg, der vil interessere andre klemte kommuner. Brugerinddragelse har på én gang banet vej for innovation og besparelser. Mandag Morgen har besøgt Albertslund og studeret kommunens arbejde med at slippe ud af velfærdsklemmen.

Små penge er vejen til det store samfund

I en række engelske byer har de stor succes med at lade beboerene få direkte indflydelse på en del af de lokale budgetter. Modellen hedder Participatory Budgeting og har bl.a. ført til højere valgdeltagelse, mindre kriminalitet og større lokalt engagement.

Bæredygtige storbyer kender sine græsrødder

En bæredygtig samfundsudvikling tager udgangspunkt i bæredygtige byer. Men byudvikling handler om mere end infrastruktur og grønne miljøteknologiske løsninger. Borgerne og græsrødder skal også med ombord.

Den aktive borger mestrer sit liv

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er tredje indlæg.

Den aktive borger betjener sig selv

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er andet indlæg.

Velfærden må gentænkes!

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er første indlæg.

Hvad skal være Danmarks Futurama?

Den nuværende krise åbner op for nye muligheder og visioner for fremtiden. Men hvad skal være Danmarks vækstvision og hvordan får vi borgerne med ombord? Måske kan vi lære af historien bag New York World Fair’s Futurama-udstillinger.

Hvorfor skal miljøteknologi være borgerfjendsk?

Hvis vi virkelig ønsker at gennemføre den grønne omstilling, kan vi ikke gøre det uden bred folkelig opbakning. 2. generations bioethanol kan ændre danskernes adfærd og bevidsthed, men lige nu styrer vi udelukkende efter at udnytte teknologien industrielt. Det kan komme til at bide os i halen.