digital vækst


Nej, BNP måler ikke et samfunds velstand

Nej, BNP måler ikke et samfunds velstand

I dag har De Økonomiske Råd offentliggjort sit diskussionsoplæg, der bl.a. indeholder en fremskrivning af økonomien til 2025. Selv om rådet erkender, at vækst målt i BNP er en for snæver indikator for udviklingen i velstand, er det alligevel BNP, der er i centrum, frem for f.eks. sociale og miljømæssige indikatorer. Det ærgrer to eksperter.

Kampen om arbejdskraften spidser til

Kampen om arbejdskraften spidser til

Næsten hver anden danske virksomhed med over fem ansatte har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det viser en ny analyse, som tænketanken Reg Lab offentliggør i dag. Især de mindre virksomheder oplever, at rekrutteringsproblemer bremser deres vækst.

Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Succesfuldt iværksætteri er en holdsport

Bag de bedste og mest jobskabende startup-selskaber står et stærkt team. Succesfuldt entreprenørskab er en gruppedisciplin, og de rette kompetencer er vigtigere end ideen.

Topøkonom til Løkke: Pas på uligheden

Topøkonom til Løkke: Pas på uligheden

På onsdag vil professor i økonomi og tidligere overvismand Torben M. Andersen opfordre statsministeren til for alvor at sætte ind over for den stigende ulighed – et af Danmarks største problemer. Det sker i et oplæg til de udfordringer, regeringen skal imødegå i den kommende 2025-plan.

Den

Den "hypede" disruption

Hvis regeringen vil tage opgaven med en 2025-plan alvorligt, så skal den ikke kun have velfærd og vækst for øje men også den forandring, som digitaliseringen skaber i vores samfund.

Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologi er Danmarks nye vindmølleeventyr

Økologisk omlægning af Danmarks store landbrugs- og fødevaresektor er topscorer i Mandag Morgen rundspørge om, hvor fremtidens vækst skal komme fra. Generelt efterspørger de knap 4.000 respondenter i rundspørgen mere fokus på bæredygtighed i vækstdebatten.

Slå vækst-automatpiloten fra

Slå vækst-automatpiloten fra

4 ud af 5 i ny MM-undersøgelse sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt Danmark befinder sig i en vækstkrise. I stedet efterspørger de en mere nuanceret debat om, hvilken vækst det mere præcist er, samfundet skal stræbe efter.

Når business angels møder andelsbevægelsen

Når business angels møder andelsbevægelsen

Business angels og venturekapitalister vil gøre investering i startups til en folkebevægelse, som dengang danskerne gennem andelsbevægelsen sikrede kapital til datidens vækstvirksomheder.

Businesscasen for ligestilling har aldrig været bedre

Businesscasen for ligestilling har aldrig været bedre

Ligestilling er en god forretning. Det står klart, netop som eksperter fra hele verden mødes til konferencen Women Deliver i Bella Center i København. McKinsey Global Institute konkluderer i rapporten ”How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth?”, at verdens lande frem mod 2025 kan øge deres samlede BNP med 12.000 mia. dollars, hvis alle lande i perioden bliver lige så gode til ligestilling som det bedste land i deres respektive regioner.

Vækst handler om de rigtige mennesker

Vækst handler om de rigtige mennesker

”Der er brug for at nytænke iværksætterindsatsen og få folk ind i systemet, der rent faktisk ved noget om iværksætteri.” Sådan siger Lars Fløe Nielsen, medstifter af og Senior VP Technical Marketing i succesvirksomheden Sitecore, der i sidste måned blev solgt til kapitalfonden EQT for et større milliardbeløb. Mandag Morgen har sat Lars Fløe Nielsen i stævne sammen med nyslået ”Entrepreneur of the year” Michael Mortensen og partner i EQT Morten Hummelmose til et eksklusivt tredobbelt interview om vækst. ”Vækst handler om mennesker,” siger de tre vækstfrontløbere samstemmende og anbefaler, at politikerne satser på at skabe en kultur, hvor ambition, risikovillighed og stædighed betaler sig.

30 forslag til en højtbelagt vækstmenu for Danmark

30 forslag til en højtbelagt vækstmenu for Danmark

Danmark skal have genskabt sulten efter vækst. Men hvordan skal vi spise os mætte? Som appetitvækker til en bredere vækstdebat, har ni af Danmarks mest indflydelsesrige organisationer, fagforeninger og tænketanke sammensat ”Vækstens smørrebrødsseddel”. 30 forslag, der alle kan indgå i en højtbelagt vækstreform. De er langtfra enige og peger på mange forskellige løsninger, der kan bringe Danmark ud af lavvækstfælden. Har de glemt noget? Tag et kig og sammensæt din personlige reformmenu for Danmark.

Danmark, smid korkbæltet

Danmark, smid korkbæltet

Alt for stor en del af det danske iværksættermiljø tænker ikke stort nok og giver op, når de møder de mange barrierer, som helt forudsigeligt dukker op – eller når mageligheden og trygheden indfinder sig, når virksomheden først er blevet på 10 ansatte og den første BMW holder i garagen.

Det gode ejerskifte skaber vækstvirksomheder

Det gode ejerskifte skaber vækstvirksomheder

Hver anden ejerledede virksomhed skal have ny ejer inden for de næste fem år. 40 pct. vil lukke. En stor andel af de øvrige vil lide under dårlig forberedelse. Men det er blandt de mindre og mellemstore ejerledede virksomheder fremtidens LEGO og Linak skal findes. Der er behov for at optimere det gode ejerskifte, så den store ejerskiftepukkel ender med vækst og flere arbejdspladser frem for tab og lukning. ”Som ejer er det ikke sjovt at bruge 30 år af sit liv på en virksomhed, der dør, når man forlader den. Her er enorme værdier på spil for den enkelte og for de involverede familier. Ganger du værdierne op med de 60.000 ejerledede virksomheder, vi har herhjemme, så er det også enorme samfundsmæssige ressourcer, der er på spil,” konstaterer professor Morten Bennedsen, der står bag ny rapport.

Robotklyngen på Fyn er et nyt vækstlokomotiv

Robotklyngen på Fyn er et nyt vækstlokomotiv

Danmark har for få virksomheder, der præsterer høj værditilvækst. Robotklyngen på Fyn er et eksempel på, at det lader sig gøre at skabe nye højteknologiske industrivirksomheder, der giver genlyd globalt. Klyngen har rod i private og offentlige initiativer, som går 30 år tilbage. Det kan vi lære af i erhvervspolitikken.

Erhvervsliv og ngo’er: Bæredygtig business er den bedste bistand

Erhvervsliv og ngo’er: Bæredygtig business er den bedste bistand

Danmark kan skabe udvikling og vækst i et hidtil uset omfang, hvis udviklingsbistanden bruges katalytisk og forstår at tiltrække privat investeringskapital. Dette er allerede sket i Kenya, hvor Google har købt en stor ejerandel af Afrikas største vindmøllepark, som Vestas er ved at opføre. Den danske stat og Danmarks førende virksomheder og ngo’er bør ifølge ambassadør Peter Taksøe-Jensen satse på at skabe slagkraftige eksportkonsortier, der kan byde ind med kommercielt bæredygtige løsninger på tre af de udfordringer, der er stillet op i FN’s 17 nye verdensmål, og som skal nås inden 2030. Dansk Industri, Folkekirkens Nødhjælp og PensionDanmark bakker op om planerne.

Danske virksomheder mangler sult efter vækst

Danske virksomheder mangler sult efter vækst

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen skal skabe mindst 3.728 nye fuldtidsstillinger i Danmarks stagnerende lag af mellemstore virksomheder, hvis han skal indfri sin målsætning om, at Danmarks skal have 32 flere virksomheder med over 1.000 ansatte i 2020. Det viser en ny analyse fra Mandag Morgen, der kortlægger Danmarks helt store vækstudfordring: Alt for få danske smv’er vokser sig store. Der er således ikke skabt én eneste ny dansk virksomhed de sidste 20 år, der er vokset til over 1.000 medarbejdere. ”Sulten efter at udvikle store virksomheder, skal nok være noget større, end vi ser i dag,” erkender Troels Lund Poulsen, som lover politiske initiativer, der gør, at vores vækstvirksomheder får mere mod på at blive og vækste i Danmark.

Fem topøkonomer: Verden vækster fra os

Fem topøkonomer: Verden vækster fra os

Danmarkshistoriens længste lavkonjunktur. Så dyster er den vækstprognose for dansk økonomi, som regeringen offentliggjorde tirsdag. Ugebrevet Mandag Morgen har bedt fem danske topøkonomer om at analysere den lavvækstfælde, som Danmark nu på syvende år sidder fast i. Vi betaler prisen for fortidens synder, lyder det opsigtsvækkende budskab. Lykkes det ikke at vende udviklingen, har Danmark kurs mod et sydeuropæisk vækstscenarie med tabt vækst, velfærd og velstand til følge. Blandt andet vender økonomerne blikket mod Tyskland og Sverige, der bedre end Danmark har knækket vækstkoden og nu er på vej ind i en højkonjunktur.

Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

Hvad taler vi egentlig om, når vi taler om vækst?

Når virksomheder, organisationer, politikere, kommentatorer og andre aktører i samfundet taler om vækst, gør de det ud fra en opfattelse af, at høj årlig vækst er det ”normale” og en forudsætning for at undgå økonomisk kollaps. Men sådan har det ikke altid været. Tidligere tiders økonomiske tænkere så primært vækst som et middel til at forbedre menneskers levestandard, og ikke vækst som et mål i sig selv. Vi er dermed gået fra at sige ’Gud, har vi også vækst i år?’ til at spørge: ’Hvorfor har vi ikke vækst i år?’. Måske er det på tide at skifte det ensidige fokus på vækst i BNP ud med et vækstbegreb, der medregner hensynet til miljø, klima og mennesker livskvalitet.

Datalogi skal på skoleskemaet

Datalogi skal på skoleskemaet

Der er ikke nok dygtige it-medarbejdere og det er en stor barriere for øget vækst i Danmark. Mere end 4 ud af 10 it-virksomheder udskyder eller dropper at udvikle nye produkter, fordi de ikke kan finde de rette kandidater til jobbene. Datalogi bør blive et fag i folkeskolen, lyder det fra forskere og erhvervslivet.