Kina


Kinas økonomi er dårligere end vi tror

Kinas økonomi er dårligere end vi tror

Den kinesiske økonomi klarer sig væsentligt dårligere, end bulletinerne fra Peking foregiver. Her lyder det officielle vækstmål på 6,9 pct., men lytter man til internationale eksperter havnede den kinesiske vækst i 2015 et sted mellem 2,5 og 4 pct. Væksten i Kinas økonomi er central for den globale økonomis sundhedstilstand. Ifølge en rapport fra storbanken Citi fra januar har Kina leveret 1 procentpoint om året til den globale vækst i de seneste 5 år. Kina står for 15 pct. af den globale økonomi. Tegnene på en svag vækst i Kina giver også uro på de globale finansmarkeder, og uroen er taget til siden årsskiftet. ”Der er generel usikkerhed om tallene, og om hvad politikerne i Kina vil. Det skaber en frygt hos udenlandske investorer. Det er frygten for, at Kina er ved at falde helt fra hinanden, og hvordan det vil påvirke danske og internationale virksomheder. Det kan ende i en katastrofe. Det er den frygt, man også kan se på det globale aktiemarked,” forklarer chefanalytiker Anders Svendsen i Nordea.

Kinas vandkrise nærer våde danske drømme

Af alle Kinas potentielle kriser synes vand at være en af de væsentligste og mest komplekse at håndtere. Danske virksomheder med bud på løsninger har store kommercielle interesser på spil.

Kinas højhastighedstog buldrer frem

Mens der herhjemme arbejdes energisk på 60 km ekstra spor mellem Ringsted og København over Køge, så tilføjede Kina i 2014 hele 5.000 km højhastighedslinjer til sit jernbanenet. Højhastighedstog er blevet et af Kinas stærkeste symboler på industrialisering og fremskridt.

Kina og Sydkorea rykker tættere sammen

En af de stærke akser i den globale økonomi tager nu yderligere skridt til at fremme den økonomiske integration. Under det igangværende APEC topmøde i Beijing meldte Kina og Sydkorea sig klar til at lancere en bilateral frihandelsaftale.

Udenlandske virksomheder under pres i Kina

Kina udsætter store udenlandske virksomheder for hårde metoder, når de bliver undersøgt af det nationale antimonopolbureau. Det internationale erhvervsliv føler sig presset og mistænker den kinesiske regering for at ville skabe plads til kinesiske virksomheder. Det truer det gode forretningsklima i Kina.

Opgør med forskelsbehandlingen – vil Kina miste magien?

Kinas reformiver nærmer sig fundamentet for det Kina, vi har kendt. Et Kina, der har taget hurtige beslutninger, har satset på specifikke sektorer, har turdet styre markederne og hvor forskelsbehandling har været i højsædet. Men mere marked og forskelsbehandling flugter dårligt i samme model. Det dynamiske Kina, vi kender, kan derfor være på vej mod enden.

Lyspunktet i Kinas ukrainske mareridt

Udviklingen i Ukraine kan bedst beskrives som et langt mareridt for den kinesiske ledelse. Alle de principper, de selv værner om for at holde Kina samlet og bevare magten, er blevet trampet på. Men måske kan Ruslands fremfærd faktisk vise sig at være et lille lyspunkt for kinesiske interesser.

Hvor er EU’s og Kinas handelspolitiske vision?

Mens de multilaterale WTO-forhandlinger ligger underdrejet, har USA erobret en nøgleposition i det store globale spil om bilaterale handelsaftaler. EU og Kina kan derimod ikke finde sammen om en fælles vision.

Er Kina klar til mindre statskapitalisme?

En lang række af enorme udfordringer lægger maksimalt pres på de kinesiske ledere op til den kommende plenarforsamling. Topfolkene i Kinas Kommunistiske Parti skal afgøre, om de er klar til at slække på statens økonomiske dominans.

Har Danfoss fundet nøglen til kinesisk succes?

Danfoss’ milliardaftale om at levere fjernvarme til den kinesiske provins Liaoning viser, at det er muligt at trænge ind på det kinesiske marked. En gennemtænkt totalløsning med kort afbetalingstid har været nøglen til succes.

Søfart er Kinas vigtigste interesse i Arktis

Mens debatten i Danmark mest har handlet om kinesere på jagt efter ressourcer i Grønlands undergrund, viser nye initiativer, at søfart er det store lands vigtigste interesse i de arktiske områder.

Kan EU’s hårde handelspolitik stå sin prøve?

EU’s handelsrelationer til Kina står ved en skillevej. Den europæiske handelskommissær, Karel De Gucht, har markeret en ny hård handelspolitisk linje over for kineserne. Men EU-landenes særinteresser gør det svært at gennemføre kursskiftet.

Kinesiske subsidier presser de frie markeder

Den kinesiske stat tøver ikke med at påvirke bestemte markeder og virksomheder. Det kan få stor betydning for danske virksomheder – ikke mindst inden for vedvarende energi.

Kinas nye mand vil korruptionen til livs

Xi Jinping har givet sig selv en enorm, men yderst nødvendig udfordring: Han vil korruptionen i partiet til livs. Baggrunden er klar – det handler om det kommunistiske partis overlevelse.

Kina udfordrer de globale handelsmønstre

Kinas økonomiske tyngde er ikke nogen nyhed. Men de enorme effekter af Kinas økonomiske genopstandelse kan stadig overraske. Kina har på få år indtaget pladsen som verdens vigtigste handelspartner.

Guide til det kinesiske magtskifte

På torsdag sker det. Kinas nye ledelse vil i hierarkisk rækkefølge komme marcherende ind på podiet i Folkets Store Hal, og folket vil kunne iagttage, hvilke fraktioner der har fået deres kandidater skubbet til tops. Års interne magtkampe i Kinas Kommunistiske Parti vil blive kogt ned til en liste med syv navne.

Kina kickstarter skifergasudvinding

Gårsdagens bortauktionering af 20 gasfelter, der tilsammen dækker 20.000 kvadratkilometer i Kinas sydlige provinser, kan vise sig som en gamechanger for det globale marked for energiteknologi. Herunder ikke mindst for omstillingen til vedvarende energi. Skifergas har nemlig ikke tidligere været en del af ligningen for kæmpenationens fremtidige energimix. Men med auktionen viser verdens i dag mest energiforbrugende nation, at den nu går målrettet efter at kommercialisere sine enorme skifergasreserver.

Europæisk straftold kan bremse det danske boom i solceller

Billige kinesiske solceller har været en vigtig driver for det danske solcelleeventyr, men de udbydes til urealistisk lave priser. Nu overvejer EU at følge amerikanerne og indføre straftold på de kinesiske solceller.

Sprog, kultur og politisk tæft åbner porten til China Inc.

Statsministeren brugte sidste uge i Kina på at åbne døre og netværke for at øge dansk eksport til Kina og tiltrække kinesiske investeringer. Helle Thorning-Schmidt var flankeret af danske toperhvervsfolk, der også forsøger at åbne nye markeder, som f.eks. Kjeld Johannesen, CEO for Danish Crown, som gerne vil have flere danske grise på de kinesiske spisepinde. Men at få økonomisk succes kræver et godt kendskab til, hvordan Kina fungerer, og hvilke knapper man skal trykke på for at tackle den kinesiske virkelighed. Det drejer sig om at vide, hvordan man lobbyer China Inc. for at få en større del af det kinesiske vækst-eventyr.
 

Kina sidder ikke på den globale minedrift

Billedet af det altopslugende Kina, der opkøber miner med alle tænkelige mineraler og metaller, er velkendt, men falsk. Kun en halv procent af kinesernes samlede minedrift stammer fra udenlandske miner, og konkurrencen på sjældne jordarter vokser.