offentlig sektor


Sygemelding til chefen nedbringer fravær

Sygefravær i virksomheder og offentlige institutioner kan nedbringes, hvis man tvinges til at ringe direkte til den ansvarlige chef, viser forskning fra Aarhus Universitet. Det er også erfaringen på fritidshjemmet Bakkehuset på Amager, der udmærker sig som en af de daginstitutioner i København, hvor personalet har det laveste sygefravær. Det handler om god ledelse, viser forskningen.

Drop best practice – spred processen

Offentlige organisationer er notorisk elendige til at kopiere hinanden. Derfor bør vi droppe ideen om best practice og i stedet sætte gang i lokale innovationsprocesser. Det er nemlig kun, når vi selv tænker nyt, at vi begynder at interessere os for, hvad naboen har gang i.

Efter New Public Management

Med New Public Management er offentlige medarbejdere siden 90’erne blevet mødt med stigende mistillid og kontrol. Det har udviklet en negativ og destruktiv kultur, som i værste fald også er kontraproduktiv. Men der er andre veje at gå.

Er tilliden til den offentlige sektor for stor?

Danskerne er verdens mest tillidsfulde folkefærd. Det har mange fordele, men det kan også være en sovepude, hvis vi hele tiden forventer, at ”nogen” klarer ærterne for os. Så bliver det svært at aktivere den enkeltes ressourcer.

Offentlige ledere: Fortsat på skrump

Beskæftigelsen i den offentlige sektor er på vej ned, og tendensen vil fortsætte helt frem til 2020. I Mandag Morgens store velfærdsanalyse, et survey til godt 1200 velfærdsledere i først og fremmest den offentlgie sektor, svarer hver sjette leder ligefrem, at den offentlige sektor vil beskæftige mindre end 690.000 fuldtidsansatte i 2020. Det er langt under de 735.000, der var gennemsnittet under VK-regeringerne i 00’erne. 8 ud af 10 mener, ydelser skal prioriteres til borgere med størst behov. Samtidig oplever de høje krav til dokumentation og håber på afbureaukratisering.

Roskilde samarbejder sig til færre anbragte børn

Færre børn bliver fjernet fra deres hjem, efter at socialrådgiverne i Roskilde Kommune er begyndt at samarbejde med de udsatte familier om en bedre hverdag i hjemmet. De nye, enkle metoder sparer millioner i en række af landets kommuner, og børnene bliver boende hos deres forældre. "Vi lykkes lidt mere, det er meget motiverende," siger en socialrådgiver i Roskilde. Et flertal af kommunerne anbringer nu færre børn, mens 41 kommuner anbringer stadigt flere børn uden for hjemmet. På landsplan er antallet af anbringelser faldende.

Odense er åbent laboratorium for ny velfærd

Et massivt sparekrav på 450 millioner kroner og udsigt til en ny, smal økonomi i fremtiden fik politikerne i Odense Kommune til at sætte velfærden på en ny formel. Kommunen leverer ikke længere service til borgerne, men skaber velfærd sammen med dem. På to år er 30 pct. skåret af de sociale udgifter – og medarbejdere og ledere oplever samtidig, at borgernes velfærd er bedre.

Offentlige ledere skal på krigsskole

Vi har brug for et nyt ”officerskorps” i den offentlige sektor, der kan erstatte styringstyranniet med handlekraft og loyal ulydighed. Ingen plan overlever det første møde med fjenden.

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Projekter, der målrettet fokuserer på at strømline rutiner og arbejdsprocesser, har åbnet et skatkammer af effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Eksperter vurderer, at der er store uforløste produktivitetsforbedringer på minimum 10 procent. Men frygt for nedskæringer og myter om, at høj produktivitet er lig dårlig kvalitet, bremser for gevinsterne.

Tillid skal afløse bureaukrati

Regeringen lægger op til en stor modernisering af den offentlige sektor, men det kniber med at realisere de gode hensigter. Endnu en kampagne om afbureaukratisering er ikke nok. Vi har brug for at ændre hele den måde, som den offentlige sektor styres på.

Forvaltningen skal flyttes op i skyerne

Den offentlige forvaltning kan lære af principperne bag cloud computing. Det er budskabet fra Bill Eggers, globaldirektør i Deloittes Public Leadership Institute. Han påpeger, at de traditionelle offentlige styringsværktøjer kommer til kort over for nye, komplekse udfordringer. Der er brug for fleksible organiseringsmodeller, der inddrager de nødvendige kompetencer efter behov. Det britiske miljø- og fødevareministerium er en af de myndigheder, der har taget tænkningen til sig.

Hvidovre skærer hver femte sygedag

I årevis har landets kommuner kæmpet med højt sygefravær blandt de ansatte. I Hvidovre ser de ud til at have knækket koden. Med en skræddersyet indsats på den enkelte arbejdsplads er de ansattes fravær i ældreplejen faldet dobbelt så meget som det kommunale landsgennemsnit. Opgør med one-size-fits-all-ledelse og en forstærket dialog mellem ledelse og medarbejdere har givet succes. Erfaringerne kan overføres til hele landet, siger eksperter.

Obamas stille revolution

Obamas stille revolution

Den amerikanske præsidentvalgkamp har sat kritisk fokus på Obamas resultater i sin første embedsperiode. Men få har hæftet sig ved hans stille revolution af den offentlige forvaltning. Obama har fra dag ét sat åbenhed, samarbejde og inddragelse øverst på dagsordenen, og de amerikanske erfaringer danner nu skole verden over. Herhjemme går Aarhus Kommune forrest.

Innovationsmaskine hjælper New Yorks skoler

Som konsekvens af dårlige resultater i New Yorks skoler, har bystyret etableret organisationen iZone. Den har ledet skolerne igennem en gennemgribende forandring, hvor ansvar og frihed er gået hånd i hånd. Nu venter det næste paradigmeskifte.

Tre bud på en intelligent offentlig sektor

Vi kan ikke nytænke velfærdssamfundet ved stram budgetstyring alene. Der skal arbejdes lige så disciplineret og systematisk med, hvordan nye, bedre og billigere løsninger skabes og spredes.

”Her tror vi på evidensbaseret politik. Ha!”

Der bliver talt utrolig meget om effektmåling, og om at offentlig service skal give resultater. Men faktum er, at de færreste politisk styrede organisationer reelt styrer efter deres effekter.

100 mio. kroner til eksperimenter i det offentlige

Det er afgørende for fremtidens velfærd, at vi eksperimenterer os frem til nye og bedre måder at styre den offentlige sektor på. Derfor foreslår FTF at afsætte 100 mio. kr. til en række offenlige laboratorier, hvor nye modeller og løsninger kan udvikles og modnes.

Et lille puf i den rigtige retning

Spørgsmålet er ikke, om den offentlige sektor skal påvirke befolkningen. Spørgsmålet er, om den gør det tilstrækkeligt effektivt. Derfor kan vi med fordel lade os inspirere af principperne for nudging og design.

Vi skal prioritere vores styrkepositioner

Selv om det er svært at udpege morgendagens vækstvindere, er det nødvendigt at prioritere, hvis vi igen skal have gang i væksten. Vi har gjort det før, og lande som Sverige og Finland har allerede vist vejen.

Velfærden må gentænkes!

På torsdag lancerer Mandag Morgen rapporten Den aktive borger på Velfærdens Innovationsdag 2012. I de kommende dage vil projektleder, Morten Christensen, blogge om nogle af de vigtigste pointer. Her er første indlæg.

Hvad kan offentlige topledere lære af Steve Jobs?

Jeg har altid ment, at det er begrænset hvor meget offentlige topchefer kan lære af deres private kolleger. Men efter at have læst den nye biografi om Apples grundlægger og direktør, den nu afdøde Steve Jobs, er jeg kommet på andre tanker.

Hvorfor yde, når jeg kan nyde?

Når et mindretal af privat ansatte skal finansiere en kæmpe offentlig sektor og stigende udgifter til overførselsindkomster, sætter vi en vigtig demokratiske dynamik ud af spillet.

Offentlig innovation står over for to udfordringer

Nytænkning er ikke et mål i sig selv. Formålet med offentlig innovation må snarere være at finde nye og bedre principper for fremtidens offentlige styring. Her tegner to store udfordringer sig i horisonten.