onlineundervisning universiteter


Produktiviteten på den lange bane

Mens Produktivitetskommissionen arbejder med at løse vores akutte udfordringer på den korte bane, er der grund til at spørge, om vi fundamentalt set udnytter vores menneskelige ressourcer optimalt. Det har nemlig stor betydning for produktiviteten.

Lad os få brugerbetaling på uddannelserne

Politikerne korser sig, og studenterorganisationerne protesterer. Alligevel er mange universitetsstuderende villige til at medfinansiere deres uddannelse. Hvornår får vi en ærlig debat om et af de største tabuer i dansk uddannelsespolitik?

Politikere til universiteterne: Det er ikke godt nok

De danske universiteter har problemer med at imødekomme arbejdsmarkedets behov og matche udbud med efterspørgsel. Mange uddannelser har ikke styr på dimittendanalyser og aftagerpaneler, mens flere har uddannet til overledighed gennem en årrække. S, SF og V kritiserer universiteternes manglende indsats og varsler øget politisk styring af området. Uddannelsesminister Morten Østergaard skal redegøre for sagen i Folketingets forskningspolitiske udvalg. Formanden for rektorerne, Jens Oddershede, efterspørger en beskæftigelsespolitisk indsats, der også favner det voksende antal ledige akademikere.

Danmark risikerer at få et akademisk proletariat

Danmark skal være en nation af højtuddannede, lyder det fra regeringen, der vil fordoble antallet af akademikere over de næste tyve år. Men den massive indsats sker uden overvejelser om, hvor de mange ekstra hjerner skal finde arbejde. Og der er ingen analyser eller fremskrivninger, der viser behovene på fremtidens arbejdsmarked. Indsatsen er lagt i hænderne på universiteterne, der selv bestemmer, hvilke uddannelser der skal udbydes, og hvor mange der skal læse hvad. Men universiteterne får samme taxametertilskud, uanset om de uddanner kandidater til beskæftigelse eller arbejdsløshed. Eksperter efterlyser en koordineret indsats og ændret incitamentsstruktur, hvis ikke regeringens satsning skal ende i en beskæftigelsesmæssig tragedie. 

Inddrag fondene i den offentlige forskningspolitik

Private fonde får stigende indflydelse på dansk forskning. Det stiller nye krav til politikerne om ikke blot at se fondene som pengetræer, men istedet inddrage dem reelt i løsningen af store samfundsudfordringer.

Universiteterne tror ikke på dansk eksport af online-uddannelse

Regeringen lancerer om kort tid en ny strategi, der skal bane vejen for milliardeksport på det boomende globale marked for e-learning. Men universiteterne, der i sidste ende skal omsætte strategien i handling, er skeptiske.  Der er slet ikke økonomi i eksport af netbaseret uddannelse fra Danmark, mener de, og flere advarer om, at nogle dannelsesmæssige aspekter af den traditionelle universitetsundervisning risikerer at forsvinde. Uddannelsesminister Morten Østergaard ser gerne, at universiteterne bliver langt mere offensibe. ”Når vi vil øge uddannelsesgraden i det danske samfund, handler det også om at gøre uddannelse mere tilgængeligt,” siger han.

Det globale klasselokale

Millioner af studerende verden over kan nu blive undervist gratis af professorer fra klodens mest prestigefyldte eliteuniversiteter. Online-undervisning breder sig med lynets hast og vil om få år udgøre et globalt marked på over 600 milliarder kr., konkluderer en ny rapport. Eksperter mener, at e-læring bliver den største revolution af undervisningssystemet i over 100 år. De kan sætte danske universiteter under et enormt omstillingspres.

Skal kandidatstuderende have SU?

Gratis uddannelse er unikt for de skandinaviske lande, og noget vi med rette bryster os af. Samtidig må vi erkende, at det bliver dyrere og dyrere at levere universitetsuddannelse af international klasse. Derfor kan låne-finansieret SU være interessant.

Døm universiteterne på kandidaternes jobs

Taxametersystemet er indrettet, så universiteterne kommer til at konkurrere på faldende kvalitet. I stedet for kun at fokusere på om de studerende bliver færdige, skal vi i stedet måle, om de kommer ud i gode jobs.

Ambitiøse studerende i skildpaddefart

Danske universitetsstuderende vil ikke spises af med sølle fire undervisningstimer om ugen, men de har også urealistiske forventninger om at få flere penge til undervisning. Korte, intensive semestre kan være en mere realistisk løsning.

Kommende innovationsstrategi viser vejen

Vejen fra viden til vækst i Denmark ligner mest af alt en smal, ujævn grusvej. Men Uddannelsesministeriet barsler nu med Danmarks første, nationale innovationsstrategi, og den skal asfaltere den første del af ruten.

Taxameterordning dyr for dansk konkurrenceevne

Regeringen har en ambitiøs målsætning om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020. Men hvis kvaliteten ikke følger med - eller ligefrem forringes - vil det få store konsekvenser for den danske konkurrenceevne.

Prioritér FoU-midlerne til tekniske uddannelser

Humanistiske og samfundsfaglige uddannelser omsættes ikke til nye patenter, afkast og bedre dansk konkurrenceevne. Derfor skal de teknisk videnskabelige uddannelsers andel af forsknings- og udviklingsmidlerne styrkes.