produktivitet


Ressourcekrisen kan kickstarte SMV’erne i konkurrencen

Flere danske SMV’er har indset, at fremtidens ordrer og kunder skal vindes på evnen til at håndtere materialer og ressourcer. De nøjes ikke kun med at spare på energi og vand, men genanvender materialer i deres produktion og sigter med tiden på at blive affaldsfri. Ifølge organisationer som OECD, World Economic Forum og EU er de på rette vej, for ressourceeffektivitet vil overhale løn som virksomhedernes vigtigste konkurrenceparameter. Udviklingen baner vej for innovation af nye produkter og forretningsmodeller. Men omstillingen er krævende, og de fleste klarer den kun med hjælp udefra. Danmark kan lære af Storbritannien og Tyskland, hvor offentlige investeringer i ressourceeffektivitet skaber gode tal på SMV’ernes bundlinje.

Kun bedre produktivitet kan løfte eksporten

Der skal meget mere til end ”bedre rammevilkår”, hvis flere danske virksomheder skal tage det helt nødvendige skridt ud i den barske konkurrence på eksportmarkederne. Virksomhedens adgangsbillet til eksport er nemlig hele 35 pct. bedre produktivitet, end konkurrencen på hjemmemarkedet kræver. Det viser ny forskning. Flere erhverv bliver i de kommende år ramt af global konkurrence, og så skal de også på intens produktivitetsjagt for at begå sig – ude som hjemme.

Infrastruktur er nøglen til bæredygtig vækst

Infrastruktur er nøglen til bæredygtig vækst

Ny transportinfrastruktur driver i de kommende år global vækst og nationers konkurrencekraft. Danmark har gode forudsætninger for at gøre grøn transport til en indbringende forretning. Skal potentialet indfries, kræver det imidlertid dels en tæt integration mellem Danmarks energi- og transportinfrastruktur, dels en langt mere sammenhængende infrastruktur på tværs af kommune-, regions- og landegrænser, som kan understøtte væksten i dansk erhvervsliv generelt. Og det vil kræve et radikalt opgør med den måde, infrastruktur i dag planlægges, finansieres og drives på. Det viser Mandag Morgens strategiske analyse af de udfordringer og muligheder, der venter med investeringer i transportnettet for 130 milliarder kr. frem til 2020.

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Effektivisering kan frigøre 50 milliarder

Projekter, der målrettet fokuserer på at strømline rutiner og arbejdsprocesser, har åbnet et skatkammer af effektiviseringsgevinster i den offentlige sektor. Eksperter vurderer, at der er store uforløste produktivitetsforbedringer på minimum 10 procent. Men frygt for nedskæringer og myter om, at høj produktivitet er lig dårlig kvalitet, bremser for gevinsterne.

Velkommen til lavvækstens tidsalder

Den vestlige verden er på vej ind i en æra med langvarig lavvækst. Hidtidige vækstkilder er ved at tørre ud. I fremtiden bliver den demografiske udvikling og nedslidningen af naturressourcerne ikke vækstmotorer, men vækstbremser. Samtidig er traditionelle kilder til produktivitetsspring som industrialisering, ligestilling og uddannelse ved at være udtømt. Der er enten brug for at afkoble væksten fra rovdriften på ressourcerne eller afkoble velstanden fra den økonomiske vækst, viser Mandag Morgens analyse.

Thornings og Løkkes konkurrenceevne

Skal vi konkurrere på produktivitet eller løn? Det er et af de væsentlige spørgsmål, som adskiller statsminister Helle Thorning-Schmidt og Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen.

Erhvervslederne er de største produktivitetsforbrydere

Erhvervslederne er de største produktivitetsforbrydere

En omfattende international kortlægning kaster nyt lys over Danmarks lave produktivitetsvækst. En analyse af ledelsens performance i 6.000 virksomheder fordelt på 17 lande dokumenterer, at lederskabet mere end noget andet er afgørende for virksomhedernes produktivitet. Ledelseskvaliteten er højest i konkurrenceudsatte, store, globaliserede og internationalt ejede virksomheder. Disse virksomhedstyper fylder forsvindende lidt i det danske erhvervslandskab.

Produktiviteten på den lange bane

Mens Produktivitetskommissionen arbejder med at løse vores akutte udfordringer på den korte bane, er der grund til at spørge, om vi fundamentalt set udnytter vores menneskelige ressourcer optimalt. Det har nemlig stor betydning for produktiviteten.

Produktivitets-Forbrydelsen

Formanden for produktivitetskommissionen, Peter Birch Sørensen, er økonomiens svar på Sarah Lund. Hans efterforskningshold er sat til at opklare en økonomisk forbrydelse: Hvem bortførte den danske produktivitetsvækst? Mandag Morgen gennemgår bevismaterialet mod de hovedmistænkte og udpeger gerningsmanden.

Vækstens mange dimensioner

Et nyt og bedre samfund er kun muligt, hvis vi gør op med det stærke, men unuancerede vækstdogme, der som en spændetrøje fikserer den offentlige debat. Der er brug for en radikal nytænkning af vores vækstbegreb.

En illusion om kontrol

Ved at foregive at der er styr på alting, slider politikere, erhvervsfolk og embedsværk på den tillid, som er afgørende for at løse Danmarks udfordringer. I sidste ende har vi nemlig ikke styr på særlig meget.

Dansk iværksætteri stagnerer

Danske iværksættere har fået sværere ved at skaffe kapital som følge af den globale økonomiske krise. Iværksætterindekset fra 2011 viser, at vi i Danmark halter efter de bedste OECD-lande, New Zealand og USA.

Vi skal bygge bro over Dødens Dal

Hvis investeringer i forskning og uddannelse for alvor skal give gevinst, må vi lukke den dybe kløft mellem vores evne til at producere ny viden og forskning og vores evne til at omsætte det til nye produkter og vækst.

Skyd budbringeren

Dårlige nyheder er desværre stærkere end gode. Gid vi kunne pakke de højtråbende, dårlige æbler for sig og virkelig var i stand til at anerkende, at vi også står over for store muligheder.

It’s the productivity, stupid!

Det er i den manglende vækst i produktiviteten at katten i dansk økonomi ligger begravet. Det er på tide at politikerne reviderer deres grønspættebøger og fokuserer på at skabe en national produktivitetsrefom.

Vi er alle grækere

Enhver risiko rummer som bekendt en mulighed, og den græske tragedie er Helle Thorning-Schmidts største. Det er der 3 grunde til.