Særudgivelser


Klimakampen vindes i byerne

Klimakampen vindes i byerne

Byerne er frontløbere for den grønne omstilling. Ny Mandag Morgen-rapport præsenterer 100 grønne løsninger fra byer i hele verden, hvor borgmestre er i fuld gang med at gøre bylivet renere, grønnere og sundere.

VækstDanmark 2025

VækstDanmark 2025

Danmark er blandt de nationer i verden, der skaber flest opstartsvirksomheder pr. indbygger. Men vi er udfordret af, at na°r det handler om at fa° nye virksomheder til at vokse og skabe job, sa° ligger vi under OECD-gennemsnittet – og langt efter lande som USA. Rapporten VækstDanmark 2025 er udarbejdet af Mandag Morgen for Danske…

Fremtidens fødevareproducent er sundhedsleverandør

Fremtidens fødevareproducent er sundhedsleverandør

Sundhedsdagsordenen er på vej frem hos fødevareproducenterne. Det handler om at producere fødevarer, der er sunde både for forbrugeren og for miljøet. Det kræver omstilling og nytænkning – af hele forretningsmodellen.

Sammen om Rødovre

Sammen om Rødovre

Vi står over for et nyt velfærdsideal. Forestillingen om, at velfærd er noget, der kommer i pakker og leveres som standardydelser af kommunen, bliver udfordret. I stedet ser vi en bevægelse hen imod mere individuelle og fleksible løsninger, hvor flere inviteres til at være med i at finde nye veje. I ’Sammen om Rødovre’…

100 geniale løsninger på klodens klimaproblem

100 geniale løsninger på klodens klimaproblem

Den danske tænketank Sustainia præsenterede i juni 2015 i Paris 100 innovative løsninger og produkter, der bidrager til den grønne omstilling, som verdens førende industrinationer har gjort til deres fælles mål. Løsningerne dokumenterer, at bæredygtighed anno 2015 er nøglen til innovation, forretningssucces og øget kollektiv velfærd.

Patienternes nye rejse

Patienternes nye rejse

I mere end tyve år har skiftende regeringer og top­politikere talt om at sætte patienten i centrum og skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen med udgangspunkt i patienternes behov, præferen­cer og ressourcer. Men indtil videre har ændringerne ude på de enkelte sygehuse og afdelinger langtfra stået mål med de politiske ambitioner. Udviklingen sker i stedet sporadisk…

Newdoing

Newdoing

Arne Jacobsen chairs, PH lamps and blue fluted china. These are classic examples of Danish design. But design is so much more. Design includes – when used strategically – top executives going on observation trips far from vision statements and Excel charts. It entails employees bringing practical knowledge from the production lines all the way…

Fremtidsbilleder

Fremtidsbilleder

Hvordan ser et Danmark uden affald ud? Ny fremtidsvision fra Mandag Morgens grønne afdeling Sustainia viser danskernes hverdag i en ikke fjern fremtid, hvor innovative løsninger har gjort Danmark fri for affald. Udgivelsen ’Fremtidsbilleder’ bygger på aktuelle udviklinger i affaldshåndering samt en række tilgængelige teknologier og løsninger. Udgivelsen giver et bud på, hvordan disse tiltag…

Omsorgsmålingen

Omsorgsmålingen

Mere end hver fjerde barn eller ung har inden sin 25-års fødselsdag haft alvorlig sygdom eller død helt tæt inde på livet. De bliver selv alvorligt syge og oplever langvarige indlæggelser. Eller de ser deres forældre eller søskende blive syge og måske endda dø. Vi ved, at det er en livskrise, der kan true deres…

Medarbejder med vilje

Medarbejder med vilje

Velfærden er under forandring. Vi går fra en forståelse af, at velfærd er den service det offentlige leverer til borgerne til en forståelse af, at velfærd er noget vi skaber i fællesskab. Det stiller nye krav til de medarbejdere, der arbejder med velfærd, både i offentlig, privat og tredje sektor. Og det stiller nye krav…

Leder på kanten

Leder på kanten

Når vi vil ændre velfærden, skal vi ændre lederrollen. I årtier har vi uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Fremover skal organisationerne være åbne for såvel borgere som lokalsamfund og kunne samarbejde med andre organisationer uanset sektor. Det indebærer en ny, udvidet ledelsesopgave. Derfor har Mandag…

Energiindeks Danmark 2014

Energiindeks Danmark 2014

Dette års energiindeks viser, at der hvert år skæres nogle procent af energiforbruget i både virksomheder og kommuner, og i besvarelserne kan man se, at en gruppe af virksomheder er begyndt at se bredere på de goder, de har ud af fokus på energien.

Offentlig-privat samarbejde om velfærd

Offentlig-privat samarbejde om velfærd

Den offentlige sektor står over for en udfordring: Den demografiske udvikling lægger pres på de offentlige budgetter i en tid, hvor ressourcerne bliver stadig mere begrænsede. Offentlig-privat samarbejde kan være et redskab til at skabe mere eller bedre service med de samme ressourcer – til gavn for borgerne. Hvordan udvalgte kommuner og regioner arbejder med…

Når jeg bliver stor

Når jeg bliver stor

Trods mange forskellige bud på, hvad vi skal leve af i Norden, er én ting sikkert: Vi skal leve af den næste generation. Det bliver stadig tydeligere, at fremtidens velfærd afhænger af vores – og vores børns – evne til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til handling. Samfundsudviklingen har medført, at man…

Danskernes farligste rejse

Danskernes farligste rejse

En personlig fortælling fra Erik Rasmussen om, at det sygehusvæsen, der skulle sikre, at vi kureres for sygdomme, også er den farligste rejse, danskerne kan begive sig ud på.

Kærlig Kommune

Kærlig Kommune

”Kærlighed og frihed,” siger vi. Det er kerneværdier i fremtidens kommune. Du undrer dig måske over ordvalget og synes, det lyder lidt af gammel hippie. Men velfærdssamfundet er ikke et forsikringsselskab. Vi må ikke forfalde til bare at yde livslang kompensation for tabte evner og forsvundne relationer. I stedet skal vi tænke rehabilitering, velfærdsteknologi og…

Danmarks Eksportkanon

30 virksomheder, der fra hvert sit udgangspunkt har leveret fremragende præstationer på det globale marked siden 1989.

Intelligence: Sustania 100

Intelligence: Sustania 100

De nye økonomier i Asien, Latinamerika og Afrika er storleverandører af bæredygtige svar på store samfundsmæssige udfordringer.

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor

Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med at imødekomme den stigende efterspørgsel efter service i en tid med begrænsede ressourcer. Men hvad er innovation og produktivitet i praksis – og hvilke barrierer er der for at skabe mere af det? I denne casesamling har Produktivitetskommissionen bedt Mandag Morgen beskrive…

Intelligence: Big Data

Intelligence: Big Data

Mandag Morgen giver et indblik i den datadrevne økonomi, de muligheder, den rejser, og de beslutninger, den kræver.

Catalytic Philanthropy

Catalytic Philanthropy

In a new type of philanthropy, foundations no longer act as generous donors, instead they are catalytic partners assuming responsibility for putting complex challenges on the agenda.

Katalytisk filantropi

I en ny form for filantropi ser fonde sig ikke længere som gavmilde donorer, men som katalytiske partnere, der påtager sig ansvaret for at sætte komplekse udfordringer på dagsordenen.

Energiindeks Danmark 2013

Energiindeks Danmark 2013

En spørgeskemaundersøgelse om energiforbrug blandt landets 1.000 største virksomheder og 98 kommuner.