Ny viden

Solceller brager frem globalt

Solceller brager frem globalt

På verdensplan steg investeringerne i solenergi sidste år til 161 mia. dollar. Dermed lagde
solcelleteknologien beslag på 57 pct. af alle investeringer i vedvarende energikilder, viser ny rapport fra FN.

Mangel på arbejdskraft i  flere sektorer

Mangel på arbejdskraft i flere sektorer

Inden for både bygge og anlæg, industri og i serviceerhvervene melder stadig flere virksomheder om mangel på arbejdskraft, viser Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Studiejob er vigtig vej til første job

Studiejob er vigtig vej til første job

Kandidatstuderende med et studiejob har bedre chancer for at få et arbejde e er studiet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi gemmer flere og flere filer i skyen

Vi gemmer flere og flere filer i skyen

I 2017 anvendte 55 pct. af den danske befolkning cloud computing til lagring af filer, hvilket er 13 procentpoint flere end i 2014. Tilsvarende udvikling ses blandt virksomhederne.

Kvinder har næsten dobbelt så mange sygedage

Kvinder har næsten dobbelt så mange sygedage

Hvordan rapporterer lønmodtagere i Danmark om deres arbejdsmiljø i 2014,og hvad viser registeroplysninger om de samme lønmodtageres sygefravær de følgende 12 måneder fra svartidspunktet? Svarene og andre oplysninger er undersøgt i rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Turister sætter omsætningsrekord

Turister sætter omsætningsrekord

Eksportindtægterne fra udenlandske forretningsrejsende og turister i Danmark vil i 2018 for første gang runde 50 mia. kr., fastslår analyse fra Dansk Industri.

Kommuner har forbedret alkoholbehandlingen

Kommuner har forbedret alkoholbehandlingen

Siden kommunerne i 2007 overtog ansvaret for alkoholbehandlingen er behandlingsforløbene blevet kortere og mere intensive. Samtidig ender flere behandlinger i dag med et positivt resultat, viser ny analyse fra dansk universitet.

De blandede skoler forsvinder i stor udstrækning

De blandede skoler forsvinder i stor udstrækning

Landets skoler bliver mere opdelte. Skoler, hvor børn fra samfundets top og bund mødes, er meget sjældnere i dag end for bare ti år siden, skriver Arbejdsvægelsens Erhvervsråd i ny analyse.

Flere arbejder under deres uddannelsesniveau

Flere arbejder under deres uddannelsesniveau

Ser man på arbejdsmarkedet som helhed, var det i 2015 cirka 23 procent af de beskæftigede, der arbejdede under deres uddannelsesniveau. Der er en svag tendens til, at denne andel har været voksende.

SMV’ernes digitale potentiale drukner

SMV’ernes digitale potentiale drukner

Manglende kompetencer og manglende indsigt i mulighederne er de største barrierer for at udnytte ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen, viser ny analyse.

Små virksomheder investerer for lidt

Små virksomheder investerer for lidt

En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter på små- og mellemstore industrivirksomheder viser, at hver fjerde af dem arbejder på en virksomhed, der er udfordret af mangel på kapital. 

Stort potentiale for ny energi til droner

Stort potentiale for ny energi til droner

Verdensmarkedet er potentielt modent til at bruge brændselsceller og andre alternative energikilder til droner. Det konkluderer Teknologisk Institut på baggrund af ny analyse af det globale dronemarked.  

Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver opkrævet brugerbetaling af forældre på deres skole, viser en undersøgelse fra folkeskolen.dk.

Robotter giver udskiftning i arbejdsstyrken

Robotter giver udskiftning i arbejdsstyrken

Antallet af stillinger falder ikke trods automatisering. Blandt de 10 jobtyper, hvor indholdet var mest velegnet til automatisering, steg antallet af beskæftigede faktisk med knap 20.000 personer fra 2010 til 2015, fremgår det af analyse.

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Ny rapport fra FOA og KL viser, at rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området er store. Manglen på kvalificeret personale er allerede nu alvorlig, og problemet vil blive endnu større, mener parterne bag rapporten.