Særudgivelser


Veje til Ressourcedanmark

Veje til Ressourcedanmark

Dagens danske velfærdsdebat handler om penge. Når man følger den, kan man tro, at vi står på afgrundens rand. At det økonomiske og demografiske pres betyder, at fremtidens velfærdssamfund kun kan blive dårligere, end det vi har haft. Mange taler om at ”redde” og ”lappe på” den eksisterende velfærdsmodel. Vores påstand er, at selv hvis…

Radikal innovation

Radikal innovation

Innovation er blevet en besættelse i og omkring den offentlige sektor. Denne rapport er ingen undtagelse. Og dog alligevel. For i rapporten stiller vi spørgsmålet: Virker den innovation, vi er i gang med? I rapporten kaster vi et kritisk blik på det innovationsarbejde, der foregår mange steder i den offentlige sektor. For på trods af…

Guide to Sustainia 2013

Guide to Sustainia 2013

A visionary publication depicting a society in near future, where our lifestyles have successfully undergone a transformation to sustainable practices.

På vej mod fremtidens Odense

På vej mod fremtidens Odense

Odense er en af de kommuner, der er i gang med en grundlæggende gentænkning af de kommunale opgaver. Et massivt sparekrav på 450 millioner kroner og udsigt til en ny, smal økonomi i fremtiden, fik politikerne i Odense Kommune til at sætte velfærden på en ny formel. Kommunen leverer ikke længere service til borgerne, men…

The Nordic Model

The Nordic Model

De nordiske lande har med en kombination af omfattende velfærdssystemer og stærk økonomisk konkurrenceevne undret økonomer i årevis. Hvordan kan disse lande være blandt de mest økonomisk lige og samtidig være blandt verdens mest konkurrencedygtige økonomier? Svaret skal bl.a. findes i den unikke opbygning af den offentlige sektor. Danske KommuneKredit, finske MuniFin og svenske Kommuninvest,…

Buildings - A Sustainia Sector Guide

Buildings - A Sustainia Sector Guide

An advocacy aid for businesses in the building sector who needs inspiration on how to convince building owners and investors, city planners and policy makers to choose sustainable building solutions.

Børneliv - ifølge danskerne

Børneliv - ifølge danskerne

Danske børn har det generelt godt. De trives både i hjemmet og i de institutioner og fællesskaber, som de befinder sig i. De er centrum for hverdagen i de danske hjem, og de mangler generelt ikke noget. Forældrene er tilfredse med det danske børneliv og alt hvad det indebærer, og vil hverken ændre daginstitutionerne, skolerne…

The Power to Grow

The Power to Grow

Horsens Kommune er et glimrende eksempel på, hvordan ambitiøse, bæredygtige strategier ikke nødvendigvis er forbeholdt storbyer.

Fremtidens fonde

Fremtidens fonde

En opskrift på morgendagens filantropiske Danmark.

Danske attraktioner

Danske attraktioner

En analyse af mulighederne i den danske attraktionsbranche – Danmarks nye soft power.

Patient’s Journey

Patient’s Journey

En patients rejse gennem et sundhedsvæsen, der står midt i en af sine største transformationer.

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne

Daglige idrætstimer i skolen, differentieret moms på sunde og usunde fødevarer, højere aldersgrænse for køb af alkohol og rygestopkurser for unge er eksempler på forslag, der bakkes op af mere end 70 pct. af danskerne. Det viser en ny rapport fra Mandag Morgen og TrygFonden, som har spurgt mere end 2.200 danskere om deres holdninger…

Den aktive borger

Den aktive borger

Hvordan kan borgerne spille en mere aktiv rolle i det danske velfærdssamfund? Det spørgsmål bliver stadig mere påtrængende for politikere, ledere, medarbejdere og borgere i disse år, hvor det danske velfærdssamfund udfordres af færre kroner og hænder. Den aktive borger er en ressource, som vi ikke udnytter godt nok i dag. Men aktive borgere er…

Innovation skal redde velfærden

Innovation skal redde velfærden

En ny dansk velfærdsmodel er ved at vokse op nedefra, og i dag er der hundredvis af forsøg, pilotprojekter og innovative eksperimenter i hele landet, der er i færd med at nytænke velfærden. Ni frikommuner er i gang med et kæmpe frihedsforsøg, hvor de bryder ud af de stramme statslige regler og i praksis opfinder…

Less Energy - More Growth

Less Energy - More Growth

Existing solutions that will save energy and grow the economy. Solutions that make it possible to get more from less.

Virksomhedernes velfærdsalliancer

Virksomhedernes velfærdsalliancer

Danske virksomheder skal i dag både skabe vækst og tage socialt ansvar. Social ansvarlighed er ikke længere blot et spørgsmål om ikke at bruge børnearbejdere eller ulovlige giftstoffer i produktionen. Omverdenen stiller i stigende grad krav om, at virksomheden bidrager til social bæredygtighed. Vi har spurgt en række danske virksomheder om, hvad der motiverer, og…

Kommuner og kronikere

Kommuner og kronikere

Flere og flere danskere bliver kronisk syge. Samtidig foregår der en omfattende specialisering og effektivisering af de regionale sundhedstilbud, hvilket giver færre pladser til kronisk syge på hospitalerne. Det betyder, at sundhedsopgaverne i stigende grad rykker ind i borgernes egne hjem. Denne tendens giver både nye muligheder, men også nye udfordringer til kommunerne. De må tænke på…