Ny viden

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Ny rapport fra FOA og KL viser, at rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området er store. Manglen på kvalificeret personale er allerede nu alvorlig, og problemet vil blive endnu større, mener parterne bag rapporten.

Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent, viser analyse fra Kommunernes Landsforening.

Sådan vil lokalpolitikere forbedre  styringen af kommunen

Sådan vil lokalpolitikere forbedre styringen af kommunen

Landets nye kommunalbestyrelser skal balancere stramme statslige rammer med lokal styring. En ny analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, hvilke typer styring de afgående byråd anser som de vigtigste.

Private ejer tre fjerdedele af al dansk natur

Private ejer tre fjerdedele af al dansk natur

Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm

I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm

Ti år efter at mobiltelefonerne begyndte at indtage det afrikanske kontinent, er de blevet hverdagskost i selv de fattigste lande. I nogle lande har flere indbyggere en telefon, men ikke i samme grad adgang til en stikkontakt.

Andelen af udsatte unge har bidt sig fast

Andelen af udsatte unge har bidt sig fast

Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav. Set over en længere periode er problemet ikke blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større, viser analyse fra Rockwool Fonden.

Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt

Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt

De seneste ti år har hele landet oplevet en kraftig vækst i antallet af borgere over 65 år, mens antallet af børn i 0-5-årsalderen er faldet. Der er dog stor forskel på befolkningsudviklingen mellem kommunerne, både i udviklingen i befolkningstallet som helhed og for de forskellige aldersgrupper.

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Der er store forskelle i udbredelse af nye firmaer mellem bykommuner og kommuner i land- og yderområderne. Og der er lige så stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på at understøtte innovation og erhvervsstøtte.

Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage

Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage

VIVE har opgjort sygefraværet blandt kommunernes medarbejdere i perioden 2009 til 2016. Social- og sundhedspersonalet er den faggruppe, som har størst sygefravær. Og kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær.

Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig

Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig

En ny analyse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) viser, at kun 7 % af forbrugerne er villige til at lade butikker få adgang til deres smartphones og derigennem vide, hvor de befinder sig. Dermed har butikkerne svært ved at sende målrettede tilbud til kunder, hvis de befinder sig nær en butik, der udbyder ordningen.