Ekstern rapport

Danmark indtager ekstrem førerposition i konkurser

Danmark indtager ekstrem førerposition i konkurser

Danmark indtager en suveræn førsteplads blandt 17 vesteuropæiske lande, hvad angår antallet af virksomhedskonkurser i 2016. Dermed var Danmark blandt kun seks lande, hvor udviklingen var negativ, viser ny rapport.

Ny kæmpe analyse af indvandreres uddannelsesniveau

Ny kæmpe analyse af indvandreres uddannelsesniveau

En ny omfattende analyse fra Rockwool Fonden og Danmarks Statistik ændrer den almene opfattelse af bla. syreres uddannelsesniveau. I alt har forskerne indsamlet data for 111.000 indvandreres uddannelsesmæssige baggrund.

242 offentlige mio. kr. har skabt 2400 job på landet

242 offentlige mio. kr. har skabt 2400 job på landet

Job-effekten af landdistriktsprogrammets såkaldte LAG-midler vurderes at have skabt omkring 2400 nye arbejdspladser i løbet af seks år, fremgår det af analyse fra Center for Landdistriktsforskning på Syddansk Universitet.

Expats i Danmark er blevet mere utilfredse

Expats i Danmark er blevet mere utilfredse

En årlig tilfredshedsundersøgelse blandt expats i 67 lande verden over tegner et mindre flatterende billede af de udenlandske arbejdstageres oplevelser med at bo og arbejde i Danmark.

Op mod 800.000 danske job er knyttet til eksport

Op mod 800.000 danske job er knyttet til eksport

Eksporten giver anledning til stadig flere job i Danmark. 775.000 danske job skyldes eksport, hvilket er det højeste siden finanskrisen, viser en ny analyse af Dansk Industri.

Robotters potentiale for global vækst

Hvis man lod robotter overtage langt flere arbejdsopgaver fra mennesker, hvad ville det i så fald betyde for den globale økonomi? Det har et konsulentbureau et bud på.

Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed

Digitale løsninger hjælper patienter til bedre sundhed

Personlig sundhedsteknologi vil spille en større rolle i fremtidens sundhedsvæsen, der bliver præget af et voksende antal kroniske patienter og et stærkt fokus på at sætte patienten i centrum. Ny rapport peger på et stort vækstpotentiale for life science-virksomheder.

Kommunale institutioner bruger frivillige hænder og er positive

Kommunale institutioner bruger frivillige hænder og er positive

Syddansk Universitet har gennemført en undersøgelse af kommunernes samarbejde med civile aktører. Det gælder blandt andet frivillig arbejdskraft. 67 pct. af adspurgte kommunale institutioner svarer, at de bruger frivillige i større eller mindre grad.

Spildforbrug i sundhedssektoren

Spildforbrug i sundhedssektoren

OECD sætter fokus på medlemslandenes sundhedssektorer og de problemer og konsekvenser der opstår, hvis et system er for oppustet og rigidt.