uddannelse


Kun halvdelen af danskerne tog efteruddannelse sidste år

Kun halvdelen af danskerne tog efteruddannelse sidste år

Blot halvdelen af danskerne gjorde sidste år brug af efteruddannelse, selvom digitaliseringen øger behovet for, at danskerne udvikler deres kompetencer. ”Efteruddannelse skal være mere attraktivt for den enkelte,” siger Stina Vrang Elias, der er formand for regeringens ekspertgruppe på området.

Jeg har tillid til den digitale revolution

Vi ved, at digitalisering og automatisering griber og vil gribe yderligere om sig i alle brancher. I undervisningssektoren ved vi heldigvis også, at elever og studerende i fremtiden stadigvæk vil få brug for undervisernes almendidaktiske grundfaglighed.

E-læringsekspert: Skolelærere bliver aldrig overflødige

Computere og digital teknologi vil forandre den måde, vi underviser børn og voksne på. Men lærerne bliver aldrig overflødige af den grund, siger forretningsmand bag dansk e-læringssucces. Tværtimod bliver lærernes rolle med at klæde ungdommen på til fremtidens digitale virkelighed kun vigtigere.

Merete Riisager: Tid til digitalt paradigmeskifte i skolernes undervisning

Merete Riisager: Tid til digitalt paradigmeskifte i skolernes undervisning

Undervisningsministeren vil have et paradigmeskifte for den måde, der undervises i digitale teknologier på i folkeskoler og på ungdomsuddannelser. Derfor har hun nedsat en ekspertgruppe, der skal udarbejde en ny strategi for digital læring. Danmark kan blive et foregangsland, mener en af eksperterne.

Rektor på Herlufsholm: Janteloven hæmmer danske skolebørn

Rektor på Herlufsholm: Janteloven hæmmer danske skolebørn

Janteloven hæmmer danske børn og unges uddannelsesmæssige udvikling, fordi det ikke er sejt at være dygtig. Det er en af de største pædagogiske udfordringer, når man driver skole her i landet, siger rektoren for privatskolen Herlufsholm. Selv henter han inspiration fra udlandet for at løfte elevernes perspektiv.

Universiteternes forskellighed skal gøres til en styrke

Universiteternes forskellighed skal gøres til en styrke

De otte danske universiteter er meget forskellige, og derfor skal de også have forskellige målsætninger, siger de danske universitetsrektorer. De glæder sig over udsigten til, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil individualisere styringen af universiteterne.

Ændret universitetslov giver håb om mindre detailstyring

Ændret universitetslov giver håb om mindre detailstyring

Lovforslaget om bedre rammer for ledelse af universiteterne ser ikke ud til at stjæle universiteternes frihed. Omvendt indeholder det et potentielt nybrud i form af nye individuelle rammekontrakter, som bliver set som en åbning til at gøre op med årtiers ødelæggende detailregulering.

Merete Riisager: Folkeskolen skal være konkurrencedygtig

Merete Riisager: Folkeskolen skal være konkurrencedygtig

Undervisningsministeren afviser kritikken af, at regeringen forsøger at fremme elevflugten fra folkeskolen. Men hun ser udviklingen som et signal fra forældrene om, at der er problemer med folkeskolen, som politikerne skal blive bedre til at lytte til.

Nyt studie sætter fokus på udsatte unges problemer

Nyt studie sætter fokus på udsatte unges problemer

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, i gennemsnit har flere problemer med stofmisbrug, kriminalitet og psykisk sygdom end andre unge.

Københavns nye vækstmotor: Forskning med forretningspotentiale

Københavns nye vækstmotor: Forskning med forretningspotentiale

Med en målrettet satsning på forskning med særligt forretningspotentiale vil hovedstadsregionen lukke vækstgabet til regioner som Stockholm, Berlin og Amsterdam. Ambitionen er at tiltrække 5-10 nye udenlandske investeringer inden for hvert af 12 særligt udvalgte forskningsområder.

Bedre veje til ungdomsuddannelser

En ny undersøgelse har kortlagt, hvad hvad der virker i forhold til at få unge i alderen 16-25 år i gang med en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen peger på, at de unge har behov for en indsats, som går på flere ben og både forholder sig til den unges faglige og personlige kompetencer.

Skolelederne skal ud i klasselokalet

Skolelederne skal ud i klasselokalet

Skolelederne bidrager for lidt til elevernes læring og trivsel, konkluderer en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Lederne bruger for meget tid på skoleforvaltningen og for lidt tid ude i klasselokalerne. Det går ud over implementeringen

Elite-bashing baner vejen for ’alternative fakta’

Elite-bashing baner vejen for ’alternative fakta’

Netop nu, hvor falske nyheder og alternative fakta griber om sig, er der som aldrig før brug for, at forskere blander sig i samfundsdebatten. Men den evindelige kritik af eliten kan afskrække dem.

Digital dannelse kræver ny samfundskontrakt

Digital dannelse kræver ny samfundskontrakt

Et meget prisværdigt overenskomstresultat på Industriens område med efteruddannelse for 200 millioner kr. bør følges op af regeringen med en samfundskontrakt om indsatsen for bedre læse-, regne- og it-færdigheder.

Elevflugten fra folkeskolen sætter nye rekorder

Elevflugten fra folkeskolen sætter nye rekorder

Der er færre folkeskoler i Danmark end nogensinde, og en større andel elever, der i stedet går på privat- og friskoler. Flugten fra folkeskolen skal stoppes, siger bekymrede politikere.

Flere unge i udsatte boligområder uddanner sig

Stadigt flere unge fra udsatte boligområder får sig en uddannelse, men hver fjerde af de unge står dog stadig tilbage uden faglig baggrund og job, viser en ny analyse fra Center for Boligsocial Udvikling.

International talentekspert: Uddannelse og stammekultur er Danmarks akilleshæl

International talentekspert: Uddannelse og stammekultur er Danmarks akilleshæl

Danmark er en global frontløber i omstilling af arbejdsmarkedet til nye udfordringer, vurderer Insead-professor Paul Evans. Han er vild med danske specialiteter som flexicurity og disruptionsråd, men advarer om, at vores uddannelsessystem truer med at efterlade os på perronen, når industri 4.0-toget for alvor buldrer derudad.

Singapore-modellen: Personligt klippekort til livslang læring

Singapore-modellen: Personligt klippekort til livslang læring

Alle taler om livslang læring, og alligevel tager færre og færre danskere en efteruddannelse. I Singapore har borgerne et personligt klippekort til efteruddannelse – og bruger det. I Sverige anbefaler en kommission en reform af landets efteruddannelser for at få flere borgere til at opgradere deres kompetencer.

10 år efter folkeskolen: Hver sjette unge står uden ungdomsuddannelse

10 år efter folkeskolen: Hver sjette unge står uden ungdomsuddannelse

Eksperterne er enige. En af de mest effektive måder at gøre Danmark bedre rustet til fremtidens arbejdsliv er at få flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. For øjeblikket går det den modsatte vej. Regeringens ekspertudvalg lægger nu op til et paradigmeskifte på området.

Riisager må opfinde fremtiden

Den danske uddannelsessektor har mere end nogensinde brug for en fordomsfri fritænker. Jeg håber derfor, at Merete Riisager vil blive den minister, som slipper uddannelsessektoren fri og fører undervisningen af vores børn og unge ind i det 21. århundrede.

Den store transition kræver radikal inddragelse

Brexit og valget af Trump er udtryk for et massivt ledelsessvigt, når det kommer til at inddrage de medarbejdere og borgere, som taber i kølvandet på globalisering og teknologisk disruption. Svaret må være en ny og radikal inddragelse af alle i den transitionsproces, vores samfund står over for. Også i Danmark.