Politik

Ammitzbøll: Embedsmændene har stadig for meget magt

Ammitzbøll: Embedsmændene har stadig for meget magt

Som minister skal man ikke bare være kransekagefigur, men hele tiden kæmpe for at forandre den træge embedsstat, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. Han vil indføre politiske indpiskere for at give politikerne magten tilbage fra embedsværket.

Forvaltningseksperter: Djøf'erne har reddet os fra græske tilstande

Forvaltningseksperter: Djøf'erne har reddet os fra græske tilstande

Djøf’erne, bureaukratiet og new public management er en kæmpe gevinst for Danmark. De har moderniseret den offentlige sektor og gjort Danmark til et af de bedste og mest veldrevne lande i verden, siger de to professorer Ove K. Pedersen og Kurt Klaudi Klausen.

Fri mig for den politiske værktøjskasse

Fri mig for den politiske værktøjskasse

Når vi søger at udbedre sociale problemer med ’værktøjer’, er det udtryk for en forsimplet, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om. Vi er nødt til at starte et helt andet sted: os selv.

Liberal Alliance og Enhedslistens skæbnefællesskab

Liberal Alliance og Enhedslistens skæbnefællesskab

Efter godt to år som først støtteparti og siden regeringsparti har Liberal Alliance ikke fået sat mærkbare politiske fingeraftryk. På baggrund af bl.a. de erfaringer forbereder Enhedslisten nu en køreplan for, hvordan de kan få mere indflydelse, hvis Socialdemokratiet vinder det næste valg.

Ny teknologi skal få SAS til at flyve højere

Ny teknologi skal få SAS til at flyve højere

Den nye bestyrelsesformand for SAS, Carsten Dilling, har en fortid i store teknologiselskaber. Big data og ny teknologi skal være omdrejningspunktet for fortsat succes for det fællesskandinaviske flyselskab.

Holder på arvesølvet: Salg af statsselskaber sat på pause

Holder på arvesølvet: Salg af statsselskaber sat på pause

Igennem 25 år har skiftende regeringer solgt ud af arvesølvet – de statslige selskaber. Men selv om den nuværende har indskrevet i regeringsgrundlaget, at staten som udgangspunkt skal afhænde sine aktier i selskaber, der er i direkte konkurrence med privatejede virksomheder, er salgsprocessen sat på pause.

Lars Liebst: Helt fint, at det ikke er mig, der skal sælge TV 2

Lars Liebst: Helt fint, at det ikke er mig, der skal sælge TV 2

Brede medieforlig har været fundamentet for TV 2’s succes de seneste ti år, mener tv-stationens afgående bestyrelsesformand Lars Liebst. Det politiske element kan være besværligt, men det skal man være indstillet på i en bestyrelse som TV 2’s.

Fritz Schur: ”Det har vel været en blanding af had og kærlighed

Fritz Schur: ”Det har vel været en blanding af had og kærlighed"

I morgen, den 10. april, siger Fritz Schur farvel til posten som bestyrelsesformand for SAS. Siden han fik sin første post som bestyrelsesformand for Klasselotteriet i 1992, er han den erhvervsleder, der har mest erfaring med at stå i spidsen for statslige selskaber.

Ørsted-formand: Staten sikrer langsigtet stabilitet

Ørsted-formand: Staten sikrer langsigtet stabilitet

Thomas Thune Andersen har været bestyrelsesformand for Ørsted siden 2014. Han har kun godt at sige om samarbejdet med staten, og han har lært meget af at stå i spidsen for en virksomhed med massiv politisk bevågenhed.

Naviair-formand: Kvinder i toppen, tak!

Naviair-formand: Kvinder i toppen, tak!

Tidligere industri- og energiminister Anne Birgitte Lundholt er én af blot tre kvindelige bestyrelsesformænd i statens selskaber. Hun trives med formandsposten i Naviair og kritiserer, at der ikke er flere kvinder på topposter i de statslige selskaber.

Politikere gambler med dansk-svensk biotekeventyr

Politikere gambler med dansk-svensk biotekeventyr

I årtier har man talt om nødvendigheden af et samarbejde på tværs af Øresund for at skabe en stærk life science-region, der kan konkurrere med de bedste i verden. Og det er på flere punkter lykkedes. Men fokusset på Øresundsregionen er de senere år gledet ud af de nationale strategier, og det ærgrer topforskere og regionale aktører.

Løkkes pengekasse er snart tom

Løkkes pengekasse er snart tom

Ny opgørelse viser, at milliarderne i regeringens økonomiske råderum fra 2025-planen hurtigt forsvinder. Fortsætter væksten i det offentlige forbrug som hidtil, kan råderummet fremover betale for det stigende antal ældre og intet andet.

Politikerne sparer på velfærd – også i det skjulte

Politikerne sparer på velfærd – også i det skjulte

Regeringens økonomiske råderum er nu så lille, at der hurtigt kan opstå problemer med finansieringen af kommende reformer. I stedet for et åbent opgør prioriteres og spares der i det skjulte på velfærden, siger professor i statskundskab.

Civilsamfundet har flest kvinder i toppen

Civilsamfundet har flest kvinder i toppen

Mens det fortsat kniber med at få kvinder ind på topposterne i det private erhvervsliv, så stiger antallet af kvindelige bestyrelsesformænd i de folkelige organisationer, der repræsenterer millioner af danskere. Det viser en kortlægning, som Mandag Morgen har foretaget af 100 organisationers ledelsesforhold.

Hvor er den politiske samtale blevet af?

Hvor er den politiske samtale blevet af?

Mediernes brug af politiske kommentatorer har taget overhånd. De tager taletiden fra dem, det burde handle om, nemlig politikerne og deres værdier, visioner og uenigheder. Kommentatorerne er blevet gift for demokratiet.

Operation regelstorm: 1200 forslag til oprydning i regeljunglen

Operation regelstorm: 1200 forslag til oprydning i regeljunglen

Det er væltet ind med forslag til landets ministerier om regler, som enten kan forenkles eller helt afskaffes. Nu er ministerierne gået i gang med at sortere i de mange forslag. Operation regelstorm bliver en central del af innovationsminister Sophie Løhdes store reform af den offentlige sektor.

Politikerne skal ikke blande sig i bonusser

Politikerne skal ikke blande sig i bonusser

I det private erhvervsliv forstår man at belønne hårdt arbejde med attraktive bonusser. Men så snart det samme sker i det offentlige, står politikerne på nakken af hinanden for at fordømme.

Kommunernes store lotteri

Kommunernes store lotteri

Ud af landets 20 bedste kommuner at bo, leve og arbejde i står 8-9 af dem til at få flere penge med en ny udligningsreform. Reformen har kastet borgmestrene ud i heftig slåskamp. Den flytter op imod 610 mio. kr. fra provinsen til hovedstaden, når man ser bort fra ændringer om udlændinge.

Regeringens omvendte Robin Hood

Regeringens omvendte Robin Hood

UDLIGNINGSREFORM: Embedsmænd forgylder kommuner med rige borgere og tager pengene fra kommuner, hvor skattegrundlaget pr. borger er under landsgennemsnittet. Det kan blive konsekvensen af regeringens reform af udligningen mellem rige og fattige kommuner.

V-kommuner får 500 millioner, K-kommuner mister 250 millioner

V-kommuner får 500 millioner, K-kommuner mister 250 millioner

De konservative borgmestre står til at blive de store tabere ved en reform af udligningen. Også de socialdemokratiske borgmestre mister penge. Venstres borgmestre ser til gengæld ud til at blive vinderne. De politiske forhandlinger kan dog ændre kraftigt på denne tendens.

5 forvaltningspolitiske mål for den offentlige sektor

5 forvaltningspolitiske mål for den offentlige sektor

Selv om vi langtfra er enige om evalueringen af de forskellige måder, den offentlige sektor styres på, er vi enige om behovet for forvaltningspolitisk nytænkning og nødvendigheden af en bred debat om, hvor vi skal hen. Vi er også enige om de vigtigste målsætninger for nye forvaltningspolitiske reformer, og giver her vores bud.

Danskerne til Sophie Løhde:  Spørg os, om den offentlige indsats hjælper

Danskerne til Sophie Løhde: Spørg os, om den offentlige indsats hjælper

Selv om det offentlige dagligt skal levere service til borgere og virksomheder, spørger man kun alt for sjældent, om indsatsen har hjulpet. Sådan lyder budskabet fra 19 organisationer, der repræsenterer stort set samtlige danskere, forud for innovationsministerens topmøde om udviklingen af den offentlige sektor.