kommuner


Regeringens digitale plan fastholder A- og B-hold

Trods regeringens ønske om at sikre alle adgang til hurtigt og stabilt bredbånd i 2020, vil mellem 20 og 30 pct. af befolkningen kun have adgang til hurtigt bredbånd over mobilen, hvor kapaciteten er begrænset og adgangen ustabil. Også i 2020 vil danskerne altså opleve store forskelle på deres adgang til hurtigt bredbånd, og den nuværende situation med et A- og et B-hold vil stadig være en realitet.

Forældet infrastruktur hæmmer digital vækst

Forældet infrastruktur hæmmer digital vækst

Regeringen bruger millioner til fibernet på Bornholm, men svigter resten af Danmark. Kommuner råber på fibernet, mens nye supersygehuse klager over huller i bredbåndsdækningen. Globalt bruger byer fibernet til at skabe ny vækst og arbejdspladser, men Christiansborg tøver, holder udviklingen tilbage og fastholder nu et 14 år gammelt teleforlig.

Den nye leder er facilitator for velfærden

Benhård økonomisk styring bag radikal ny-udvikling i kommuner og på institutioner. Embedsmænd søger nye modeller for velfærd, opfordrer politikere til at træde i karakter med mål og borgere og virksomheder til at bidrage i med udvikling af løsninger. Sammen udvikler de en ny model for VelfærdsDanmark. Mandag Morgen sætter fokus på den offentlige leders nye rolle.

Kommunerne indfører velfærdsteknologi i blinde

Svag ledelse og manglende samarbejde betyder, at kommunerne arbejder tilfældigt og ukoordineret med indførelsen af ny velfærdsteknologi. Det er ellers regeringens erklærede mål, at robotter og digitalisering skal hente store effektiviseringsgevinster på den offentlige velfærd og sikre Danmark et veritabelt eksporteventyr, når en underskov af innovative danske virksomheder tager deres velfærdsteknologiske løsninger ud på det globale marked. I stedet er de danske virksomheder nu truet af udenlandsk konkurrence.

Kommunalpolitikeren er i eksistentiel krise

Vælgerne flygter – med kvinderne og de unge forrest – og partierne må overlade byrådssalene til mænd over 50, der bruger det meste af deres politikerliv på administration af sager, de ofte ikke helt forstår. Kommunalpolitikeren har mere ansvar end nogensinde, men er samtidig i eksistentiel krise. En offensiv er sat ind for at forandre hans rolle, før han har overlevet sig selv. Lykkes den, skal de knap 2.500 kommunalpolitikere, der bliver valgt til november, drive politik på nye måder – måske i direkte samspil med borgerne. Befriede for de uforståelige sagsbunker skal de have tid til visioner. Lykkes forvandlingen ikke, ender kommunerne med at blive afskaffet præcis ligesom amterne, advarer professor.

Kommuner til kamp mod bureaukratiet

Over hele landet jagter kommuner paragraffer og dokumentationskrav som aldrig før. Embedsmænd på rådhusene og ledere i børnehaver og på skoler er sammen med faglige organisationer nået længere med konkret afbureaukratisering end diverse ministre. VK-regeringens opgør med afbureaukratiseringen løb ud i sandet og SRSF-regeringen forbereder stadig sin indsats for tillid- og afbureaukratisering. ”For første gang i min tid som leder tror jeg på afbureaukratisering,” siger skoleleder på 20. år.

Her er kommunernes største udfordringer i 2013

2013 bliver et skelsættende år for landets knap 2.500 borgmestre og øvrige kommunalpolitikere. Kommunalvalget kommer til at præge en stor del af dagsordenen. Men det er blot en af mange udfordringer. Økonomien kommer til at spille en hovedrolle. Kommunerne er ramt af frygt for statens sanktioner og har bremset deres udgifter i historisk grad. Det økonomiske gab mellem land og by vokser og truer det interne sammenhold. Den voksende ungdomsledighed er også kommunernes hovedpine. De skal skrue ekstra op for prioriteringen af velfærdsgoderne. Og så venter et varmt overenskomstforår, hvor konflikt truer med at underminere regeringens ambitiøse folkeskolereform. Mandag Morgen beskriver borgmestrenes største udfordringer for et travlt 2013.

Folkeskolens nødvendige realitetstjek

Regeringens forslag til folkeskolereform ventes at samle et flertal på Christiansborg, og det kan føre til den mest vidtgående reform af folkeskolen i mange år. Planerne er ambitiøse, men det tegner til at blive en slowmotion-reform, der gennemføres for langsomt. Samtidig kan forslaget om at øge lærernes undervisningstid skabe nye konflikter med lærerne, der har afgørende betydning for at føre reformen ud i livet. Og det er et af de helt store paradokser i en reform, hvor regeringen ellers inviterer alle parter til at indgå i et fælles partnerskab om folkeskolens fremtid.

Hvidovre skærer hver femte sygedag

I årevis har landets kommuner kæmpet med højt sygefravær blandt de ansatte. I Hvidovre ser de ud til at have knækket koden. Med en skræddersyet indsats på den enkelte arbejdsplads er de ansattes fravær i ældreplejen faldet dobbelt så meget som det kommunale landsgennemsnit. Opgør med one-size-fits-all-ledelse og en forstærket dialog mellem ledelse og medarbejdere har givet succes. Erfaringerne kan overføres til hele landet, siger eksperter.

Flere ældre skal plejes af private hjemmehjælpere

Fremover vil flere private firmaer komme til at stå for den personlige og praktiske hjælp hos borgerne. Socialminister Karen Hækkerup vil gøre det billigere og mindre bureaukratisk for borgmestrene at tilbyde deres borgere frit valg af hjemmehjælp. Samtidig åbner hun mulighed for store udbud, hvor samme firma byder på en kombination af opgaver i hjemmeplejen på en gang. Hækkerup ønsker at luge ud i bureaukratiske særregler for 132 mio. kr., som kommunerne i stedet skal bruge på mere velfærd. Med støtte fra Liberal Alliance overhaler regeringen nærmest VK i bestræbelserne på at lade private få del i plejemarkedet.

Regeringen lemper krav til udlicitering

Et nyt lovforslag vil slække på kravene til offentlige udbud. En række serviceområder inden for undervisning, social- og sundhedsområdet m.v. fritages for den såkaldte annonceringspligt. Formålet er at mindske bureaukratiet, og kommunerne jubler. Men virksomheder og erhvervsorganisationer advarer om svækket konkurrence, og Advokatrådet forudser problemer med virksomheders lige adgang til det kommunale miliardmarked. Forbedrede muligheder for fælleskommunale selskaber kan presse private serviceleverandører.

Kommunal milliardbesparelse på it er truet

Borgerne skal hvert år spare kommunerne for helt op til 2 mia. kr, når de om tre år skal betjene sig selv på nettet, når de vil i kontakt med kommunen. Sådan lyder det i forsommerens aftale om kommunernes økonomi. Nu viser et nyt survey, at kommunerne ikke inddrager borgerne i udviklingen af den digitale service, som skal få regnestykket til at hænge sammen. Besparelsen er mere end usikker, siger professor bag undersøgelsen.

Mønsterkommune 2.0

Albertslund Kommune var en mønsterkommune i velfærdsstatens barndom. I dag kæmper den som alle andre med voksende velfærdsudgifter og demografiske udfordringer. Men nu har den fundet et columbusæg, der vil interessere andre klemte kommuner. Brugerinddragelse har på én gang banet vej for innovation og besparelser. Mandag Morgen har besøgt Albertslund og studeret kommunens arbejde med at slippe ud af velfærdsklemmen.