Særudgivelser


100 dage for Danmark

Mandag Morgens “friparti”, Fremtidens Danmark, foreslår nu en ny form for politik­udvikling, hvor regering, andre politiske partier og toneangivende samfundsaktører i fællesskab lægger de langsigtede linjer for en omstilling af det danske samfund.

Two more years

Two more years

En undersøgelse af, hvad der skal til for, at pædagogfaglige ledere på 55 år eller mere vælger at udsætte deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Trafiksikkerhed ifølge danskerne

Trafiksikkerhed ifølge danskerne

Danskernes forhold til trafiksikkerhed er på flere områder baseret af misforståelser frem for på fakta. Det viser en omfattende undersøgelse, som Mandag Morgen har foretaget i samarbejde med TrygFonden. God læselyst.

Destination Danmark

Destination Danmark

Med en målrettet satsning på turismen og den nye oplevelsesøkonomi kan Danmark få del i dette globale vækstmarked.

Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige

Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige

Få et unikt indblik i, hvordan akademikere i den offentlige sektor ser på deres job. Mandag Morgen har gennemført den hidtil største undersøgelse af det attraktive arbejdsliv for højtuddannede i den offentlige sektor i samarbejde med Akademikernes Centralorganisation, KL, Danske Regioner og Personalestyrelsen. God læselyst.

Shaping The Green Growth Economy

Shaping The Green Growth Economy

A review of the global literature on green growth shows that the claim, that reduction of CO2 is inherently incompatible with economic growth, is false.

Digital velfærd

Digital velfærd

Digitaliseringen af velfærden kan forandre den danske velfærdsmodel for altid. Ikke bare i form af besparelser og effektiviseringer, men også bedre velfærdsydelser og en langt mere åben relation mellem borgere og samfund. Men det kræver et opgør med en række digitale børnesygdomme, der stadig florerer i den offentlige sektor. Mandag Morgen sætter fokus på potentialerne…

Guide til fremtidens velfærdsalliancer

Guide til fremtidens velfærdsalliancer

Vores velfærd er under pres. Derfor har vi brug for nye bud på, hvordan færre mennesker bliver ekskluderet af samfundet, med alt hvad det medfører af menneskelige og økonomiske omkost­ninger. Social eksklusion kan have mange årsager. Men vi ved, at forebyggelse på det sociale område er mest effektiv, når den er koordineret og helhedsorienteret. Og…

Diagnose 2011

Diagnose 2011

Status på Danmarks humankapital, velfærdskapital og vækstkapital.

Reinventing health care

Reinventing health care

Doing things smarter, better and less expensively in the healthcare sector.

Ud af familiens vold

Ud af familiens vold

TrygFonden og Mandag Morgen har set på hele indsatsen mod vold – forebyggelse, opsporing, behandling og efterværn. Undersøgelsen har vist, at indsatsen kan forbedres på alle områder.

Fremtidens arkitektbranche

Fremtidens arkitektbranche

Arkitekterne sta°r fortsat vagt om den ikoniske formgivning, men forsta°r, at skaberglæden skal sla° følge med det gode købmandskab. Beklageligvis er branchen ogsa° en af sine egne værste modstandere.

Kort sygefravær

Kort sygefravær

De vigtigste årsager til korttidssygefravær på arbejdsmarkedet

Velfærdens iværksættere

Velfærdens iværksættere

Mandag Morgens danske strategi for socialt iværksætteri, der skal bane vej for flere, mere effektive og mere innovative sociale iværksættere, der udtænker innovative løsninger på velfærdssamfundets udfordringer. De kombinerer det offentliges opgavefokus, det privates organiseringsform og civilsamfundets sociale engagement. De ser muligheder, hvor andre ser udfordringer og formår at mobilisere andre ressourcer, end det etablerede…

Danskernes sundhed - kommunernes valg

Danskernes sundhed - kommunernes valg

For første gang nogensinde er sundhedsfremme og forebyggelse en kommunal hovedopgave. Dermed har politikerne i landets kommuner en unik mulighed for at vise vælgerne, at deres visioner for forebyggelse matcher de enorme sundhedsudfordringer, kommunerne står overfor. Dette debatoplæg peger på, at der er gevinster at hente på en langt større skala, hvis kommunerne begynder at…

Indsigt i leg – Guide til fremtidens legelandskaber

Indsigt i leg – Guide til fremtidens legelandskaber

Børns leg er i dag væsentlig mere fysisk passiv, end den var tidligere, og dermed mister de danske børn en stor bid af de daglige 60 minutters fysisk aktivitet, som Sundhedsstyrelsen anbefaler til børn og unge under 18 år. Hvis dette skal ændres, er der brug for nye initiativer og samarbejde på tværs af fag…

Balancens Mestre - Innovation Cup 2009

Balancens Mestre - Innovation Cup 2009

Rapporten ”Balancens Mestre” beskriver hvordan dette års finalister i Innovation Cup formår både at jonglere med idéudvikling, kreativ udfoldelse og stram krisestyring.

Fremtidens alkoholpolitik - ifølge danskerne

Fremtidens alkoholpolitik - ifølge danskerne

Danskerne er bestemt ikke alkoholforskrækkede. Det viser gentagne undersøgelser af vores alkoholforbrug. Men er danskerne politikforskrækkede på alkoholområdet? Betyder vores alkoholkultur, at den på mange måder progressive holdning til forebyggelsespolitik, der generelt kendetegner flertallet i Danmark, ikke gælder på alkoholområdet? De spørgsmål undersøger og besvarer rapporten ”Fremtidens alkoholpolitik – ifølge danskerne”, som Mandag Morgen og…

The Copenhagen Call

The Copenhagen Call

A call for our political leaders to agree on an ambitious and effective global climate treaty at COP15 in Copenhagen.

Thought Leadership Series

Thought Leadership Series

Enhancing public and political awareness of solutions promising significant impact on global emissions Growth.