Ny viden


De blandede skoler forsvinder i stor udstrækning

De blandede skoler forsvinder i stor udstrækning

Landets skoler bliver mere opdelte. Skoler, hvor børn fra samfundets top og bund mødes, er meget sjældnere i dag end for bare ti år siden, skriver Arbejdsvægelsens Erhvervsråd i ny analyse.

Flere arbejder under deres uddannelsesniveau

Flere arbejder under deres uddannelsesniveau

Ser man på arbejdsmarkedet som helhed, var det i 2015 cirka 23 procent af de beskæftigede, der arbejdede under deres uddannelsesniveau. Der er en svag tendens til, at denne andel har været voksende.

SMV’ernes digitale potentiale drukner

SMV’ernes digitale potentiale drukner

Manglende kompetencer og manglende indsigt i mulighederne er de største barrierer for at udnytte ny teknologi og digital omstilling til at øge konkurrenceevnen, viser ny analyse.

Små virksomheder investerer for lidt

Små virksomheder investerer for lidt

En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter på små- og mellemstore industrivirksomheder viser, at hver fjerde af dem arbejder på en virksomhed, der er udfordret af mangel på kapital. 

Stort potentiale for ny energi til droner

Stort potentiale for ny energi til droner

Verdensmarkedet er potentielt modent til at bruge brændselsceller og andre alternative energikilder til droner. Det konkluderer Teknologisk Institut på baggrund af ny analyse af det globale dronemarked.  

Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver opkrævet brugerbetaling af forældre på deres skole, viser en undersøgelse fra folkeskolen.dk.

Robotter giver udskiftning i arbejdsstyrken

Robotter giver udskiftning i arbejdsstyrken

Antallet af stillinger falder ikke trods automatisering. Blandt de 10 jobtyper, hvor indholdet var mest velegnet til automatisering, steg antallet af beskæftigede faktisk med knap 20.000 personer fra 2010 til 2015, fremgår det af analyse.

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Store rekrutteringsudfordringer på SOSU-området

Ny rapport fra FOA og KL viser, at rekrutteringsudfordringerne på SOSU-området er store. Manglen på kvalificeret personale er allerede nu alvorlig, og problemet vil blive endnu større, mener parterne bag rapporten.

Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

Læger tager sjældnere på sygebesøg hos ældre

Siden 2009 er antallet af praktiserende lægers sygebesøg hos 65+-årige faldet med 32 procent, og andelen, der får besøg, er faldet fra 14 til 10 procent, viser analyse fra Kommunernes Landsforening.

Sådan vil lokalpolitikere forbedre  styringen af kommunen

Sådan vil lokalpolitikere forbedre styringen af kommunen

Landets nye kommunalbestyrelser skal balancere stramme statslige rammer med lokal styring. En ny analyse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, hvilke typer styring de afgående byråd anser som de vigtigste.

Private ejer tre fjerdedele af al dansk natur

Private ejer tre fjerdedele af al dansk natur

Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.