Ny viden

Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt

Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt

De seneste ti år har hele landet oplevet en kraftig vækst i antallet af borgere over 65 år, mens antallet af børn i 0-5-årsalderen er faldet. Der er dog stor forskel på befolkningsudviklingen mellem kommunerne, både i udviklingen i befolkningstallet som helhed og for de forskellige aldersgrupper.

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Der er store forskelle i udbredelse af nye firmaer mellem bykommuner og kommuner i land- og yderområderne. Og der er lige så stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på at understøtte innovation og erhvervsstøtte.

Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage

Ansatte i sjællandske kommuner har flest sygedage

VIVE har opgjort sygefraværet blandt kommunernes medarbejdere i perioden 2009 til 2016. Social- og sundhedspersonalet er den faggruppe, som har størst sygefravær. Og kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland har et relativt højt sygefravær.

Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig

Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig

En ny analyse fra Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) viser, at kun 7 % af forbrugerne er villige til at lade butikker få adgang til deres smartphones og derigennem vide, hvor de befinder sig. Dermed har butikkerne svært ved at sende målrettede tilbud til kunder, hvis de befinder sig nær en butik, der udbyder ordningen.

Børn og unge bruger mindre tid på bøger

Børn og unge bruger mindre tid på bøger

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning, undersøgt børns læse- og medievaner anno 2017.

Danskere med kort uddannelse har stigende risiko for aldrig at blive forældre

Danskere med kort uddannelse har stigende risiko for aldrig at blive forældre

Danske mænd, som ikke har opnået højere uddannelse end grundskolen, oplever stigende sandsynlighed for aldrig at blive forælder. Det samme gør sig i øvrigt gældende i Norge, Sverige og Finland. Også blandt kvinder tegner sig det samme mønster. Det konkluderer Rockwool Fonden i en ny analyse.

Danskerne ser mere positivt på EU

Danskerne er det seneste halve år blevet noget mere positive overfor EU og unionssamarbejdets fremtid, viser ny måling fra EUs statistiske kontor, Eurobarometer.

Foreningsidræt hjælper børn i udsatte boligområder

Foreningsidræt hjælper børn i udsatte boligområder

Foreningsidrætten har store positive effekter på børn i udsatte boligområder, viser undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund, der har interviewet 300 foreningsaktive børn fra blandt andet Vollsmose, Hundige og Ishøj.

Robotterne truer handicappedes jobmuligheder

Robotterne truer handicappedes jobmuligheder

I alt 820.000 danskere har jobs med relativt mange opgaver, der kan løftes af robotter og andre digitale løsninger, viser ny analyse fra Den Sociale Kapitalfond. Unge, ufaglærte og handicappede er i højere grad i risikozonen for at miste deres job.

Forskere foreslår flere EU-penge til forskning og innovation

Forskere foreslår flere EU-penge til forskning og innovation

Hvad skal der til for at EU står godt rustet inden for forskning og innovation? Det spørgsmål har EU-kommissionen bedt et hold eksperter komme med bud på. Ét af de 11 bud fra eksperterne handler om langt flere penge på forskningsbudgettet.

Kraftig vækst i brugen af droner

Kraftig vækst i brugen af droner

Brugen af flyvende droner til professionel civil anvendelse er vokset eksplosivt, siden teknologien for cirka 10 år siden blev moden til kommerciel udbredelse, viser en analyse fra Teknologisk Institut.

Fynboer og jyder er oftere indblandet i bilulykker end københavnere

Fynboer og jyder er oftere indblandet i bilulykker end københavnere

Der er geografisk forskel, hvad angår bilulykker. Bilister, der bor på Fyn, i Midt- og dele af Nordjylland kører oftere galt eller bliver oftere påkørt end bilister andre steder i landet, såsom Hovedstaden, Nordsjælland og Lolland-Falster, viser en undersøgelse.

Et nyt hyperscale datacenter kan betyde 6.800 nye job

Et nyt hyperscale datacenter kan betyde 6.800 nye job

Hvad er de direkte og afledte samfundsøkonomiske effekter af etableringen af nyt kæmpe datacenter? Det har norske konsulenter regnet på, hvor de kigger på hele processen fra anlæg til normal drift.