Særudgivelser


Kodeks for god sundhedsformidling

Kodeks for god sundhedsformidling

KODEKS: Dårlig formidling af sundhed kan være skadelig, den kan skabe unødig utryghed eller forvirring og dårlig sundhedsformidling kan skabe frygt og myter. For at komme utrygheden, forvirringen og frygten til livs har Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra TrygFonden og i samarbejde med en bred kreds af aktører udarbejdet et kodeks for god sundhedsformidling.

Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne

Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne

RAPPORT: Hvad betyder kultur for danskerne? Hvilken værdi tillægger danskerne kulturen? Og hvordan skal kulturen finansieres ifølge danskerne? Det har Tænketanken Mandag Morgen undersøgt i samarbejde med Altingets kulturpolitiske netværk.

Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne

Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne

RAPPORT: Er det klart, hvem der har ansvaret for den videre behandling? Og kan man stole på, at de rette informationer gives videre? Danske Regioner har bedt Tænketanken Mandag Morgen om at undersøge, hvordan danskerne oplever sammenhængen i sundhedsvæsenet.

Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne?

Industri 4.0 i praksis – hvordan griber vi mulighederne?

Teknisk Landsforbund og Tænketanken Mandag Morgen sætter i et debatoplæg fokus på, hvordan vi imødekommer omstillingen til Industri 4.0, så den bliver til størst mulig gavn for danske virksom­heder, medarbejdere og samfundet som helhed.

Unge på kanten – sammen om nye løsninger

Unge på kanten – sammen om nye løsninger

I debatoplægget ”Unge på kanten – sammen om nye løsninger” sætter vi fokus på, hvordan man kan styrke indsatsen til unge på kanten. Gennem analyse, fortællinger og case-beskrivelser giver vi et bud på, hvordan man kan arbejde med unge på kanten på en ny og mere helhedsorienteret måde.

Globaliseringen af den danske mediebranche

Globaliseringen af den danske mediebranche

Det danske mediemarked er gennem de seneste årtier blevet stadig mere grundlæggende påvirket og afhængigt af udenlandske teknologivirksomheders ageren.

Velfærdens 2025-plan

Velfærdens 2025-plan

Hvordan fremtidssikrer vi det danske velfærdssamfund? Bliv inspireret af innovative tiltag og best practise i dette særtillæg til Ugebrevet Mandag Morgen.

Fra startup-nation til scaleup-nation

Mandag Morgen og Danske Regioner definerer, kortlægger og analyserer Danmarks potentielle højvækstvirksomheder - de såkaldte scaleups.

Vind Fremtiden - 16 veje til succes i det intelligente samfund

Vind Fremtiden - 16 veje til succes i det intelligente samfund

Vind Fremtiden sætter den digitale transformation i et større perspektiv. I publikationen, der er et samarbejde mellem DI og Mandag Morgen, giver 16 internationale eksperter giver deres bud på fremtidens intelligente samfund – og hvad der skal til for at vinde i det.

En status på flygtningestrømmen

En status på flygtningestrømmen

Slideshowet stammer fra konferencen Godt for Danmark: Fælles løsninger til god integration og sætter flygtningestrømmen til Danmark i et historisk perspektiv, gør status anno september 2016 og ser fremad med den seneste fremskrivning.

Mod mere fælles velfærd

Mod mere fælles velfærd

Mange kommuner betræder i disse dage nyt land, når det handler om måden at arbejde med velfærd på. Det arbejde har Mandag Morgen fulgt i en årrække. Nu gør vi status og ser, hvilke tendenser der tegner fremtidens danske velfærd.

En velfærd der kan bære

En velfærd der kan bære

I publikationen "En velfærd der kan bære" kan du i cases og artikler læse mere om, hvordan politikere, medarbejdere og borgere i Hedensted arbejder sammen om at udvikle velfærden.

Her er 100 bæredygtige løsninger

2016-udgaven af rapporten Sustainia100, der samler 100 bæredygtige løsninger fra over 100 lande er klar. Kataloget viser blandt andet, hvordan den store grønne omstilling kan gennemføres nedefra og op.

Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne

Sundhedsvæsenet – ifølge danskerne

Denne rapport samler resultaterne af den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen. Mere end 6.000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger til sundhedsvæsenet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem TrygFonden og Mandag Morgen.

Fremtidens bæredygtige byggeri

Fremtidens bæredygtige byggeri

Vi skruer tiden ni år frem og gør status over Danmarks 2025-vækstplan og dykker ned i kapitlet om dansk byggeri. Her kan der skrives to versioner: Det nye globale eksporteventyr, eller det tabte eventyr. Muligheder og risici afdækkes overbevisende i denne rapport fra Mandag Morgen.  

Kommune Forfra

Kommune Forfra

”Den måde, vi har effektiviseret plejecentrene på, har gjort sønner og døtre overflødige. Virksomhedsledernes lokale engagement er pacificeret med jobcentrenes professionalisme. Og vi har bildt os selv ind, at vi fra kommunen alene vide, hvad aarhusianerne har brug for. Det er vi i gang med at holde op med”. Sådan skriver en samlet Magistrat på…

5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne

5.500 globale ledere: Verdens kriser skal løses af virksomhederne

Det bliver ikke det offentlige, der kommer til at drive de nye løsninger på globale udfordringer frem. Politikerne har hverken kapacitet eller gennemslagskraft til at forfølge de nye muligheder, lyder vurderingen fra 5.567 ledere fra hele verden i Global Opportunity Report 2016.

Fra velfærdsstat til velstandsstat

Fra velfærdsstat til velstandsstat

Der er behov for at nytænke den danske velfærdsmodel. Den nuværende model har tjent Danmark flot igennem årtier og bidraget til at gøre Danmark til en økonomisk og social rollemodel. Men den er ikke gearet til at løse de meget anderledes og meget komplekse udfordringer, Danmark konfronteres med i fremtiden. Det aktuelle flygtningepres er blot…

Kommune betyder fællesskab

Kommune betyder fællesskab

I Billund Kommune siger de, at ”sammen finder vi ud af det”. Udover at være en mundret, jysk formulering viser det også retningen for kommunens arbejde med en velfærd, der i højere grad skabes, der hvor mennesker mødes, frem for at kunne måles og vejes som standardydelser. I magasinet ’Kommune betyder fællesskab’ har vi samlet…