28.000 børn får specialundervisning

Andelen af elever, som er inkluderet i den almindelige undervisning er på niveau med sidste år. 

Mens 95 procent af eleverne i de kommunale skoler modtager deres undervisning i den almindelige undervisning, så er der 28.000 elever, der modtager undervisning på specialskoler, i specialklasser i folkeskoler eller andre kommunale tilbud.

Det viser de nyeste opgørelser over elevantallet i grundskolen for skoleåret 2017/18.

Antal elever i segregerede undervisningstilbud, fordelt på skoleår.

Login