Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt

De seneste ti år har hele landet oplevet en kraftig vækst i antallet af borgere over 65 år, mens antallet af børn i 0-5-årsalderen er faldet. Der er dog stor forskel på befolkningsudviklingen mellem kommunerne, både i udviklingen i befolkningstallet som helhed og for de forskellige aldersgrupper.

Gruppen af danske borgere på 65 år og derover er steget med hele 31,2 procent over de seneste ti år. I de øvrige aldersgrupper er der enten sket et fald eller en meget lille stigning.

Den største vækst af ældre sker i nabokommunerne til Danmarks to største byer, viser et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Samlet set er befolkningstallet i Danmark steget med knap seks procent fra 2007 til 2017.

Antallet af børn mellem 0 og 5 år er i perioden falder med 8 procent. Denne aldersgruppe er blandt andet målgruppen for kommunernes dagtilbud. Faldet er noget mindre - 2,5 procent - blandt børn i skolealderen – mellem 6 og 16 år. 

De voksne mellem 17 og 64 år, som blandt andet er studerende og erhvervsaktive, samt målgruppen for de indkomstoverførsler, som kommunerne har ansvar for, udviser en moderat stigning på 2,6 procent
over perioden. 

Den relativt største vækst i antallet af 65+-årige ses i kommunerne i omegnene af Hovedstadsområdet og Aarhus.

VIVEs analyse ser også på udviklingen i gennemsnitsindkomsten i de enkelte kommuner. Konklusionen er, at der er relativt store forskelle på indkomsten og dermed også forskel på, hvor stort et grundlag de enkelte kommuner har for at udskrive indkomstskat. 

Læs hele analysen her.

Forrige artikel Universitetsuddannede giver oftere iværksætterlivet en chance Universitetsuddannede giver oftere iværksætterlivet en chance Næste artikel Det er de produktive virksomheder, der lettest får lån i bankerne Det er de produktive virksomheder, der lettest får lån i bankerne