Andelen af udsatte unge har bidt sig fast

Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav. Set over en længere periode er problemet ikke blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større, viser analyse fra Rockwool Fonden.

Adelen af unge, der er udsatte, varierer med konjunkturerne. Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav, er andelen lav. Set over en længere periode er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at problemet er blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større, konkluderer Rockwool Fonden i ny rapport.

Ledigheden er i 2015 over 0,5 procentpoint lavere end i 2000. Men andelen af udsatte unge er over 0,5 procentpoint højere.

Hvis man sammenligner med udviklingen for en anden udfordret gruppe på arbejdsmarkedet – de ikke-vestlige indvandrere – er det også interessant at bemærke, at denne gruppes beskæftigelsesproblemer tilsyneladende er blevet strukturelt mindre i perioden.

I en tidligere analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er det beregnet, at det store antal udsatte unge betyder et samfundsmæssigt tab i mistede skatter og øgede overførselsudgifter på 12-15 mia. kr. årligt.

Læs hele analysen her.

Forrige artikel Det er de produktive virksomheder, der lettest får lån i bankerne Det er de produktive virksomheder, der lettest får lån i bankerne Næste artikel I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm I Afrika er mobiltelefoner mere udbredte end adgang til strøm