Børn og unge bruger mindre tid på bøger

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har i samarbejde med Københavns Biblioteker, videncentret Læremiddel.dk og Nationalt Videncenter for Læsning, undersøgt børns læse- og medievaner anno 2017.

Læremiddel.dk har foretaget den hidtil største undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner i Danmark. Den viser, at der bliver læst færre bøger på børneværelserne, og at det er pigerne, der står for den største tilbagegang.

Når eleverne i 3.-7. klasse skal svare på, hvad de bruger deres fritid på, må bøgerne i stigende grad vige pladsen for blandt andet sociale medier og streamingtjenester.

Anvendelse af medier i 1-3 timer dagligt uden for skolen og på en normal hverdag. Fordelt på køn. Pct.

NOTE: I alt har 8.721 børn medvirket i undersøgelsen, der dermed giver et detaljeret billede af børn og unges læse- og medievaner anno 2017.

Samlet set viser det sig, at 30 % sjældent eller aldrig læser bøger i fritiden. I den seneste sammenlignelige undersøgelse fra 2010, var det tal 25 %.

Det er i sig selv ikke overraskende, at nye medier som Facebook og Netflix tager en stadig større bid af børnenes tid. Mere overraskende er det, at det er hos læsehestene blandt pigerne, at den største tilbagegang tegner sig. Således læste 68 % af pigerne jævnligt, det vil sige mindst flere gange om ugen, i 2010. Dette tal er faldet til 59 % i 2017.

Den samme udvikling ses ikke hos drengene, hvor godt halvdelen læser jævnligt, hvilket også var tilfældet i 2010. Tendensen forstærkes yderligere af, at drengene har øget andelen, der læser ”næsten hver dag”, mens pigerne er faldet i denne gruppe. Dermed tegner der sig et billede af, at pigernes markante forspring på læsefronten er tæt på at være udlignet blandt de hyppige læsere. Til gengæld er der stadig flest drenge blandt dem, der sjældent eller aldrig læser, nemlig 35 % – hos pigerne er det tal 25 %.

Læs hele rapporten her.

Forrige artikel Strafgebyr for udeblivelser fra aftaler med sundhedsvæsenet har ingen effekt Strafgebyr for udeblivelser fra aftaler med sundhedsvæsenet har ingen effekt Næste artikel Her er iværksætterpanelets anbefalinger Her er iværksætterpanelets anbefalinger