CO2-afgift: Forureneren skal betale

Den grønne omstilling bliver dyr, hvis man ikke retter afgifterne mod det, man gerne vil have mindre af. Dem, som forurener skal til lommerne, foreslår Klimarådet i ny rapport.

Den grønne omstilling bliver dyr, hvis man ikke retter afgifterne mod det, man gerne vil have mindre af. Energiafgiften bør omlægges til en forhøjet CO2-afgift, som gælder alle dem, der udleder CO2, så man konsekvent følger princippet om, at det er forureneren, der skal betale.

Sådan lyder anbefalingen i en ny rapport fra Klimarådet.

I en ny analyse stiller Klimarådet med en række forslag til, hvordan afgiftssystemet på energiområdet bør indrettes.

Klimarådets forslag til en reform indeholder følgende elementer:

  • Al udledning af CO2 skal betale den samme afgift. CO2-afgiften vil være en del højere i dag, men til gengæld vil der ikke være en energiafgift.

  • I elsektoren gives et nedslag i afgiften på dansk elproduktion for at undgå, at afgiften blot fører til en høj import af udenlandsk kulbaseret strøm. I stedet bør en del af CO2-afgiften lægges på forbruget af el. Elafgiften vil dog være markant lavere end i dag.

  • Vedvarende energi bør modtage tilskud, så grøn strøm ikke rammes af den CO2-begrundede elafgift.

Læs hele rapporten med rådets anbefalinger her.

Forrige artikel Dna-prøver afskrækker kriminelle Dna-prøver afskrækker kriminelle Næste artikel Flertal af kommuner kræver driftsgaranti af private daginstitutioner Flertal af kommuner kræver driftsgaranti af private daginstitutioner