Danskere med kort uddannelse har stigende risiko for aldrig at blive forældre

Danske mænd, som ikke har opnået højere uddannelse end grundskolen, oplever stigende sandsynlighed for aldrig at blive forælder. Det samme gør sig i øvrigt gældende i Norge, Sverige og Finland. Også blandt kvinder tegner sig det samme mønster. Det konkluderer Rockwool Fonden i en ny analyse.

Mænd, som ikke har opnået højere uddannelse end grundskolen, oplever stigende sandsynlighed for aldrig at blive forælder i både Danmark, Norge, Sverige og Finland. For kvinder tegner sig det samme mønster, viser ny forskning med deltagelse af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udført i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet, Åbo Universitet, Universitetet i Oslo og Norges Statistik.

Sandsynligheden for barnløshed blandt danske mænd med grundskoleuddannelse har været højere end for andre uddannelsesgrupper for alle årgange født siden 1940. For danske kvinder er det kun tilfældet for grundskoleuddannede født siden 1960. 

Studiet har kortlagt fertilitet og barnløshed fordelt over uddannelsesniveau for mænd og kvinder født og bosat i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

På tværs af uddannelsesniveau har forskerne undersøgt udviklingen i risikoen for aldrig at være blevet forælder ved samme alder for mænd født mellem 1940 og 1969 og for kvinder født mellem 1940 og 1974. Ydermere har man beregnet hvor mange børn, mænd havde fået, når mændene fyldte 45, og kvinder, når kvinderne fyldte 40.

Læs hele analysen her.

Forrige artikel Analyse kortlægger forældres valg af folke- eller privatskole Næste artikel Ressourceforløbs succes afhænger af bopælskommunen Ressourceforløbs succes afhænger af bopælskommunen