Danskernes farligste rejse

En personlig fortælling fra Erik Rasmussen om, at det sygehusvæsen, der skulle sikre, at vi kureres for sygdomme, også er den farligste rejse, danskerne kan begive sig ud på.

Denne publikation er en personlig fortælling og et "anklageskrift" udarbejdet af Mandag Morgens adm. direktør og grundlægger, Erik Rasmussen.

"Danskernes farligste rejse" bygger på en gennemgang af en række analyser, vurderinger og rapporter om patientsikkerhed gennem en årrække. De tegner et fælles billede af en sundhedssektor, der har underprioriteret arbejdet med patientsikkerhed og ikke givet problemet den opmærksomhed og status, det fortjener.

Trods en stigende politisk opmærksomhed på problemet og gennemførelse af en række initiativer, der netop skal forbedre arbejdsprocesser og rutiner, mangler det store gennembrud. Alle hidtidige initiativer har været frivillige og vist lovende resultater, men netop fordi de er frivillige og resultaterne ikke dokumenteres, prioriteres de ikke højt.

Et første skridt kunne være at gennemføre en patientreform, der satte sig det ambitiøse mål, at der ikke må ske flere uagtsomme dødsfald på sygehusene, end der sker i trafikken. Et minimumskrav kunne være, at der som udgangspunkt udarbejdes langt mere præcise tal for omfanget af utilsigtede skader og dødsfald.

Indtil det sker, må vi acceptere, at det sygehusvæsen, der skulle sikre, at vi kureres for sygdomme, også er den farligste rejse, danskerne kan begive sig ud på. En rejse, der kræver imellem 1.000 og 5.000 dødsofre - hvert år.

Hent PDF

Forrige artikel Kærlig Kommune Kærlig Kommune Næste artikel Når jeg bliver stor Når jeg bliver stor