De 10 mest læste artikler i 2018

Fra ledelse à la Willerslev til ballade om udbud. Her er de 10 mest læste artikler siden årsskiftet.

1. Willerslev: ”Ledelsen skal afgive magt nedad, så medarbejderne kan være helte i deres arbejdsliv" (20. januar). "Efter bare seks måneder som direktør for Nationalmuseet har Rane Willerslev flyttet magt og beslutningskompetence fra København og ud i landet. Han vil skabe et museum for publikums skyld og har allieret sig med medarbejderne. Og staten: Den skal bare have to pct. Hvert år."

2. Integrationen er en overset succes (27. maj). "På en skala fra 0 til 10 ligger integrationen i Danmark på 8, vurderer professor. Flere nydanskere kommer i job, tager en uddannelse og deltager i samfundslivet. Dansk erhvervsliv er meget mangfoldigt. Men de positive tendenser drukner i en skarp politisk debat med fokus på problemer."

3. Svenske og norske lønninger er langt foran de danske (11. marts). "Risikoen for storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked er overhængende, og lønnen er et af stridspunkterne, som parterne har svært ved at enes om. Et kig ud i Europa viser, at offentlige lønstigninger de seneste ti år har været væsentlig højere i blandt andet Sverige og Norge end i Danmark."

4. Sophie Løhde lancerer største velfærdsreform i ti år (21. januar). "Innovationsminister Sophie Løhde (V) vil luge ud i bureaukratiet og de 950.000 handleplaner, som kommunerne laver hvert år. Der skal laves nye nationale mål. Private virksomheder skal i højere grad løse velfærdsopgaverne. Ledernes rolle skal styrkes. Data skal deles i langt større grad end i dag. Finansieringen af sundhedsvæsenet skal ændres. Og så skal der ryddes op i puljetyranniet."

5. Forvaltningseksperter: Djøf'erne har reddet os fra græske tilstande (10. april). "Djøf’erne, bureaukratiet og new public management er en kæmpe gevinst for Danmark. De har moderniseret den offentlige sektor og gjort Danmark til et af de bedste og mest veldrevne lande i verden, siger de to professorer Ove K. Pedersen og Kurt Klaudi Klausen."

6. Løhde udskyder kæmpereform (2. juni). "Innovationsministerens drejebog til den formentlig største reform af den offentlige sektor i 10 år begynder at tage form. Den vil bestå af fem-seks store delreformer og udspil, der får omfattende konsekvenser for de 800.000 offentligt ansatte. Selve reformen er dog udskudt til efteråret."

7. Færøsk selvstændighedstrang udløser diplomatisk krise (27. januar). "Færøerne vil have mere magt over sin udenrigspolitik, hvilket har skabt en diplomatisk krise mellem København og Torshavn. Færøernes udenrigsminister blev i december væk fra et møde med Kronprinsen og udenrigsminister Anders Samuelsen."

8. Moderniseringsstyrelsen langer ud efter konsulenthuse efter udbudsrod (16. april). "Moderniseringsstyrelsen går nu til angreb på en stribe af landets førende konsulenthuse, der efter at have tabt en stor rammeaftale med staten kritiserede styrelsens håndtering af udbuddet."

9. Løvebrøl: Sådan vil LEO Pharma angribe nye teknologier (13. januar). "Nye teknologiske muligheder udfordrer medicinalfirmaet LEO Pharma. Med en fordobling af budgettet til forskning og udvikling og en klar strategi brudt ned i små skridt har adm. direktør Gitte Aabo forsøgt at pille den værste urolighed ud af organisationen."

10. Søren Pind: Vi skylder de unge en mere lykkelig fremtid (2. april). "Det er fortvivlende, at de unge er den mindst lykkelige af alle aldersgrupper, mener uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Han gør sig til talsmand for en ny dannelse, der gør op med manglende rammer for udviklingen af den enkelte unges personlighed. Oveni forventer ministeren, at de årlige 2-procent-besparelser på de videregående uddannelser ikke vil vare ved."

Ugebrevet holder sommerpause. Vi udkommer igen 6. august. God sommer!  

Forrige artikel Algoritmer er nutidens masseødelæggelsesvåben Algoritmer er nutidens masseødelæggelsesvåben Næste artikel Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab Mandag Morgen og CSR Forum indgår partnerskab