Den store transition kræver radikal inddragelse

Brexit og valget af Trump er udtryk for et massivt ledelsessvigt, når det kommer til at inddrage de medarbejdere og borgere, som taber i kølvandet på globalisering og teknologisk disruption. Svaret må være en ny og radikal inddragelse af alle i den transitionsproces, vores samfund står over for. Også i Danmark.

Da jeg var 13, var jeg sammen med min bror Peter medforfatter til en undervisningsbog om computere i folkeskolen. Vi havde ganske vist et andet sprog for teknologi dengang. I dag skal børn lære ’it’ ved at ’kode’ – dengang skulle vi lære om ’EDB’ ved at ’programmere’.

Hvad der derimod var det samme dengang som nu, er bekymringen for de forandringer, teknologien medfører.

Da Peter og jeg holdt foredrag på Christiansborg om vores bog i begyndelsen af 1980’erne, blev vi mødt af demonstranter, der frygtede for deres job. Jeg husker tydeligt det pinlige øjeblik, da vores far, som var med os, belærte demonstranterne på Slotspladsen om, at computere var en del af fremtiden, og at det var tåbeligt at protestere mod dem.

De seneste 30 år er de forandringer, som Peter og jeg var vidne til, unægtelig accelereret. Det danske samfund har indtil videre vist sig forholdsvist robust, hvad angår såvel den teknologiske revolution som den globalisering, der altid har været teknologiens følgesvend.

Andre lande – senest Storbritannien med Brexit og USA med valget af Donald Trump – er blevet ramt hårdere og dybere og har ikke formået at få millioner af mennesker til at forstå, at de har en fremtid i den verden, der er på vej. Det har deres befolkninger så valgt at protestere imod med nærmest uoverskuelige konsekvenser for Europa, USA og verden.

Den samlede forklaring på, hvordan disse to katastrofer kunne ske, er kompleks, men jeg synes, der er et særligt perspektiv at hæfte sig ved: manglen på reel og effektiv deltagelse i de transitionsprocesser, der lige nu accelererer i tempo og omfang i vores samfund.

Tre ledelsessvigt

Denne mangel er for mig at se et enormt ledelsessvigt begået af både britiske og amerikanske ledere, som vi et stykke hen ad vejen også er skyldige i herhjemme, men som vi endnu kan nå at lære af. Ledelsessvigtet er sket samtidig i tre sektorer:

For det første har erhvervslederne i UK og USA ikke tilstrækkeligt systematisk, innovativt og ligeværdigt involveret deres egne medarbejdere i at udvikle de nye produkter, tjenester og forretningsmodeller, som de skal leve af.

Tænk over, hvad årtiers manglende nytænkning i den amerikanske bilindustri har betydet for beskæftigelsen i Detroit, eller på hvad den kortsigtede gevinstfokusering i energisektoren nu betyder for dem, der troede, de skulle leve af at udvinde skifergas. Herhjemme har brancher fra industrien til finans-, energi- og telesektoren ligeledes været udfordret af forandringerne.

For det andet har centrale offentlige institutioner i UK og USA ikke formået at forny sig tilstrækkelig hurtigt, med afsæt i borgernes nuværende og kommende behov, til at understøtte den transition, der foregår på arbejdsmarkedet. Hverken børnepasning, uddannelse, videregående uddannelser eller arbejdsmarkedsuddannelser er fulgt med, og dermed har en meget stor andel af befolkningen ikke være rustet til at bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet, ligesom de ikke har haft adgang til den hurtige og relevante omskoling, der skal til for at skifte sektor eller branche.

I store dele af Midtengland og i det amerikanske Rust Belt er der ganske enkelt ingen perspektiver for fremtiden, hvis man tilhører den lavere middelklasse. I Danmark formår vi ikke at få tusindvis af ledige akademikere i job, for ikke at tale om de hundredetusinder, der står mere eller mindre permanent uden for arbejdsmarkedet.

For det tredje har de faglige organisationer – der, hvor de overhovedet gør sig gældende i Brexit- og Trump-land – ikke været i stand til at spille den unikke rolle, de kan og bør spille for i dialog med såvel arbejdsgiverne som den offentlige sektor at gøre deres medarbejdere omstillingsparate og fleksible nok til at blive valgt til og ikke fra i den globale konkurrence.

Her er der ingen tvivl om, at vi i Danmark er længere fremme. Herhjemme har fagbevægelsen for ti år siden introduceret begrebet ’medarbejderdreven innovation’ som et bud på en ny og meningsfuld tilgang til involvering. Det forekommer blot ikke at være en dagsorden, der for alvor er blevet skaleret og forankret ude på arbejdspladserne. For nylig holdt LO en konference med den lovende titel ’Arbejdsmarked 4.0’, hvilket dog indikerer, at man tager udfordringen alvorligt.

Fælles for de tre ledelsessvigt i UK og USA er, at ingen af sektorerne har formået tidligt, dygtigt eller tilstrækkeligt at involvere deres medarbejdere, borgere og medlemmer i at finde de ny svar, der kræves, for at de kan omsætte udviklingen til meningsfulde nye muligheder. Svigtet indebærer, at mennesker ikke har kunnet tage et medejerskab i at forme de nye fremtider, som virksomheder, offentlige institutioner og faglige organisationer skal være bærere af.

Er vi de næste?

Jeg er udmærket klar over, at der er enorme forskelle på erhvervsliv, offentlig sektor og især faglig organisering mellem Storbritannien, USA og Danmark.

Men Danmark vil i de kommende år være kraftigt udfordret af kombinationen af fortsat teknologisk forandring sammen med en globalisering, der givetvis vil være på retur og reducere vores fordele som lille åben økonomi.

Den teknologiske udvikling accelererer og igangsætter stribevis af nye transitionsprocesser, først og fremmest i virksomhederne, men også i den for Danmark så betydelige offentlige sektor. Teknologier som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 3D-print og nye open source-platforme vil betyde, at organisations- og forretningsmodeller udfordres, og at mange job transformeres eller helt forsvinder.

I Danmark vil det måske denne gang ikke være industrien, der bliver hårdest udfordret, men derimod store dele af vores white collar-arbejdsmarked i den private og offentlige sektor. Det er nu organisationer som FTF, Djøf og Lægeforeningen, som skal overveje, hvad digitalisering og kunstig intelligens kommer til at betyde for deres medlemmer. Hvis en algoritme eller robot kan udføre jobbet lige så godt, så kommer de før eller siden til det.

Det forekommer nærmest indlysende, at job, hvor menneskelig intuition, empati og kreative kompetencer dominerer, vil komme i endnu højere kurs end i dag. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan vi opdager og udformer de nye job? Hvordan finder vi frem til de måder, hvorpå jobbene kan give værdi og blive en del af nye bæredygtige forretningsmodeller?

Svaret findes i 1970’erne

For at finde et bud på et svar skal vi paradoksalt nok tilbage til den tid, hvor bror Peter og jeg først eksperimenterede med mikrocomputere. I de tidlige 1970’ere, hvor computerne holdt deres indtog, reagerede faglige organisationer og virksomheder i Skandinavien nemlig ved at udvikle begrebet participatory design – deltagende design. Tanken var i al sin enkelthed, at kun ved at involvere de ansatte i udviklingen af ny teknologi og især af computernes software kunne medarbejderne blive en meningsfuld og værdiskabende del af den nye virkelighed.

Siden har tankerne om participatory design bredt sig og skiftet navn – i dag taler vi snarere om co-design, eller om servicedesign. Men logikken er den samme: Deltagende design inddrager medarbejdere, hvis job transformeres, i at skabe deres nye arbejde i den nye teknologiske virkelighed.

Som jeg beskriver i bogen ’Form fremtiden’, er det i samspillet mellem ledere og medarbejdere, faciliteret af designere, at de nye teknologiske muligheder kan omsættes til attraktive og kommercielt og socialt bæredygtige løsninger.

Trods al den viden vi i dag har om, hvordan man involverer medarbejdere – sammen med partnere, kunder, brugere og leverandører – i at skabe nye løsninger, er det forbløffende så få organisationer, der reelt arbejder systematisk med det. Og det, selv om vi i Danmark reelt opfandt deltagende design.

Mit bud vil være, at en gennemgribende og langt mere radikal involvering vil være nødvendig, hvis ikke vi skal gøre UK og USA kunsten efter og tabe en generation af borgere på gulvet i den kommende teknologiske revolution. Nu er det op til erhvervsledere, offentlige chefer og de faglige organisationer at genoplive erkendelsen fra 1970’erne og gribe potentialet. Her kan det Disruptionråd for fremtidens arbejdsmarked, som Danmarks nye trekløverregering vil nedsætte, være en god start.

Vi må eksperimentere os til fremtiden

Jeg mangler til sidst at nævne en altafgørende forudsætning for, at vi kan skabe radikal deltagelse på alle niveauer i samfundet: politisk lederskab. For at finde et særligt relevant eksempel på det skal vi endnu længere tilbage i tiden.

Franklin Delano Roosevelt var amerikansk præsidentkandidat i en anden kritisk tid, nemlig under 1930’ernes katastrofale økonomiske depression. I opløbet til demokraternes primærvalg i foråret 1932 var Roosevelt på jagt efter sit politiske budskab i en tid, hvor hele samfundet våndede sig under krisen. Men under en valgtale på et universitet i staten Georgia sagde han følgende:

”Dette land har brug for modige, varige eksperimenter. Det er sund fornuft at tage en tilgang og prøve den af. Hvis en metode mislykkes, så indrøm det åbent og prøv en anden. Men først og fremmest, prøv noget.”

De færreste politikere ville i dag turde sige noget sådant. Også i 1930’erne var det, som Roosevelts egen rådgiver Louis Howe elegant udtrykte det ’en rystende politisk stupiditet’ at foreslå, at man skulle eksperimentere sig til de løsninger, landet havde brug for.

Det viste sig imidlertid, at de amerikanske vælgere reagerede forbløffende positivt på Roosevelts forslag. Han vandt såvel nomineringen som det efterfølgende præsidentvalg. Og blev dernæst en af de mest transformerende præsidenter – i absolut positiv forstand – USA nogensinde har haft.

Hvis vi herhjemme skal formå at komme igennem de kommende års transitionsprocesser og ruste os til fremtiden, bør den nye danske regering spørge sig selv, hvordan vi kan skabe nye eksperimenter med radikal inddragelse af såvel medarbejdere som borgere. For vi får brug for det.

Forrige artikel Stærke scaleups forudsætter stærke regioner Næste artikel En bryllupsgave til Disruptionsrådet

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

Fremtidens teknologi kan lære af oprindelige kulturer

Oprindelige kulturer har ofte udviklet måder at leve på, som kan dække deres behov, samtidig med at de er med til at beskytte og holde balance i økosystemet omkring dem. Vi tænker på naturfolk som primitive, men reelt kan deres teknologi have været yderst sofistikeret, siger forfatteren til bogen ’Lo-tek’.

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

For Tysklands forsikringsgiganter er bæredygtighed big business

Klimaforandringerne kan blive særdeles kostbare for forsikringsbranchen. Derfor investerer de største forsikringsselskaber i stigende grad i aktiviteter, der gavner miljøet og nedsætter CO2-udslippet. I de seneste år er bæredygtighed blevet en vigtig del af forsikringsgiganternes forretning.

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

Sådan netværker du uden at mødes fysisk

LEDELSE At skabe forretningsforbindelser i en coronatid kræver, at vi går online for at skabe relationerne og pleje dem. Det betyder også, at vi må droppe nogle af vores gamle strategier.

Mogens Jensen: Her er de fire største  benspænd for ligestillingen

Mogens Jensen: Her er de fire største benspænd for ligestillingen

POLITIK Ligestillingsminister Mogens Jensen har store planer for den kommende politiske sæson. Han vil presse virksomheder til at få flere kvinder i topledelsen. Mænd skal tage en større del af barselsorloven. Danmark skal have et mindre kønsopdelt uddannelsessystem. Og så skal LGBTI-personer have flere rettigheder.

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

Seniorer vil pensioneres før tid – Folketinget vil hæve pensionsalderen

POLITIK Om kort tid stiger pensionsalderen endnu engang. Og i takt med den højere pensionsalder stiger modløsheden blandt danskere, der ikke kan overskue flere år med fysisk og psykisk krævende arbejde. Landets største pensionsselskaber, forskere og Ældre Sagen opfordrer til et øget fokus på det gode og fleksible arbejdsliv. 

Det får seniorer til at blive længere i job

Det får seniorer til at blive længere i job

POLITIK Seniorerne har en ønskeseddel til landets politikere og virksomheder, hvis de skal blive længere tid på arbejdsmarkedet. Øverst på sedlen står ønsket om flere seniordage og længere ferie, godt socialt arbejdsmiljø og tillid til ledelsen. Det viser stor undersøgelse med 16.000 personer.

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

Regeringen vil rydde op i pensionsregler

POLITIK Regeringen er på vej med kommission, der skal undersøge, om man kan forenkle reglerne for fleksibel tilbagetrækning, og om den nuværende stigning i pensionsalderen skal stoppe ved 70 år. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard vil samtidig investere mere i det sunde arbejdsliv.

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

Politikerne har taget den økonomiske taktstok tilbage

ØKONOMI Sidste gang en økonomisk krise lammede verden, gemte de folkevalgte sig bag kølige teknokrater. Den hårdt tilkæmpede aftale fra EU-topmødet fortæller en ny historie. Mens centralbankernes værktøjskasse er ved at være tom, er selv tyskerne nu sluppet fri af spændetrøjen. Finanspolitikken er tilbage.  

Det lyksalige klimavalg

Det lyksalige klimavalg

KOMMENTAR Kan man købe sig lykkelig? Jeg tror det ikke, men jeg tror, at man ved at handle på noget godt kan opnå en fornemmelse af lykke. Den nye vare på hylden, som gør mig lykkelig, er den, som handler om et bedre klima. Produkter, som gør det nemt for forbrugeren at vælge klimarigtigt, som er produceret ansvarligt og lavet for at sætte positive aftryk.

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

Offentlige ledere skal stadig have det lange lys på

LEDELSE Rygterne om strategiernes død i kølvandet på coronakrisen er stærkt overdrevne, men indholdet i det offentliges strategiske arbejde har ændret sig. Særligt fire nye spørgsmål melder sig.

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

Frederiksen har fundet sin europæiske vej

POLITIK Sommerens store forlig i EU, der sender milliardstøtte til Sydeuropa, koster Danmark halvanden ’Arne-reform’ – 4,5 milliarder kroner – om året. Alligevel vil statsministeren have opbakning i Folketinget og erhvervslivet til sin europapolitiske kurs, der trods det højere EU-kontingent, bygger på stram finanspolitik og grøn realisme.

For stor til denne verden

For stor til denne verden

DIGITAL OMSTILLING Den amerikanske kongres kæmper om en mulig opsplitning af techgiganterne – men løsningen er ikke åbenbar.

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.