Det er de produktive virksomheder, der lettest får lån i bankerne

Solide og lønsomme små og mellemstore industrivirksomheder har nemmere ved at få adgang til finansiering i landets banker end for eksempel bygge- og anlægsvirksomheder, viser rundspørge.

Ikke overraskende er det oftest de solide og lønsomme små og mellemstore virksomheder, der oftere får et ja i banken. Og lettest går det får produktionsvirksomheder, mens virksomheder inden for information og kommunikation har sværest ved at få et ja i banken, viser analyse fra bankernes og realkreditinstitutternes interesseorganisation, Finans Danmark.

 

Finans Danmarks konklusion bygger på Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelser fra 2014, der belyser ca. 2.000 SMV’ers behov for finansiering. Herefter har foreningen koblet undersøgelsen med
regnskabsdata, for at undersøge, hvordan virksomheder søger og får tildelt lån på tværs af brancher og nøgletal som for eksempel overskudsgraden.

En af de faktorer, som har betydning for virksomhedens evne til at skabe overskud og lønsomme muligheder for at udvide aktiviteterne, er virksomhedens produktivitet. Den ventede produktivitetsudvikling kan derfor spille en rolle i bankernes kreditgivning. På tværs af brancher har især industrien og handel- og transportbranchen oplevet en vækst i timeproduktiviteten hen over de seneste ti år, mens produktiviteten i servicebrancherne omvendt er faldet eller vokset langsommere, skriver Finans Danmark. 

Virksomhedens geografiske placering har ikke betydning for bankens lånevillighed. 

Læs hele analysen her.

Forrige artikel Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt Ældre fordeler sig geografisk set meget forskelligt Næste artikel Andelen af udsatte unge har bidt sig fast Andelen af udsatte unge har bidt sig fast