Fra tærende til nærende ledelse

LEDELSE Essensen af verdensmålene er, at vi skal være nærende i stedet for tærende på vores omgivelser. Det gælder også i ledelse. Som leder skal du arbejde for at skabe rum og processer, der både for dig selv og andre skaber mere energi, end de bruger, skriver Flemming Andersen.

Af Flemming Andersen
Ledelsesrådgiver, proceskonsulent og netværksleder

Som ledere er vi vant til krydspres. Det er sådan set et grundvilkår ved at være leder – at vi skal navigere i mål og strategier, muligheder og trusler, dilemmaer og kompleksitet. Det plejer at være et fuldtidsjob i sig selv. Og tilsæt så lige 17 verdensmål med hver deres nye bundlinje om blandt andet sundhed, uddannelse, ligebehandling, gode job og partnerskaber.

Tanken kan være forpustende – har vi ikke nok at se til allerede? Jo, og netop derfor har vi brug for nogle ledetråde i hverdagen, der kan hjælpe os med at navigere og sortere. Og det skal jo være de rigtige ledetråde, der reelt og i dybden understøtter den retning, vi gerne vil i.

Login