Det polariserede demokrati

KOMMENTAR: Mens vi kan glæde os over, at tilliden til politikerne er steget for første gang i mange år, har vi fortsat brug for at finde veje til indflydelse for de grupper, som føler sig marginaliseret og overhørt.

Når der nu endelig kommer en god nyhed om, at danskernes tillid til politikerne er steget, og en meget vedholdende nedadgående kurve er knækket, så skal man jo være forsigtig med at ødelægge den gode stemning. Men der er én kurve på tillidsbarometeret, der desværre ikke er knækket ifølge den store valganalyse, udarbejdet af Mandag Morgen i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen, som vi kunne offentliggøre i sidste uge. Der er til stadighed en langt mindre tillid til politikerne, jo lavere uddannelse og social status man har.

Politikerne nyder størst tillid blandt funktionærer og mindst blandt faglærte og ufaglærte på arbejdsmarkedet. Blandt borgere på overførselsindkomst har pensionister størst tillid til politikerne, mens ledige på kontanthjælp har mindst tillid. Og problemet stikker dybere. De unge og kvinderne har ligesom de lavtuddannede ringere tro på, at de har nok politisk viden til at deltage i demokratiet.

Login