En ny dansk nøgle til en bæredygtig verden

Ifølge FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, bør alle verdens lande gøre de 17 verdensmål til ’the people’s agenda’. Et nyt samarbejde imellem Det Kongelige Danske Kunstakademi og Mandag Morgen Sustainia skal dokumentere, hvorfor Danmark har alle forudsætningerne.

Lige så stort et behov, der har været og stadig er for tekniske kompetencer, lige så vigtigt er det, at Danmark prioriterer kreative færdigheder som arkitektur og design. Netop de to discipliner har igennem mange år været med til at gøre Danmark kendt ude i verden. Men de kan også blive kernen i et potentielt erhvervseventyr inden for det næste tiår. Hvis verden skal opfylde kravene i FN’s 17 verdensmål, er betingelsen, at befolkningerne forstår dem og engageres i løsningerne.

Det handler om den måde, vi indretter os på – i byerne, i vores hjem, på arbejdspladserne – og hvordan vi i det hele taget tilrettelægger vores levevis. Vi skal gøre en bæredygtig hverdag attraktiv.

Og det haster, hvis vi skal opfylde målene inden for de 14 år, der nu er tilbage ifølge FN’s målsætninger. Det er her, de kompetencer, som Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK) udvikler, kan gøre en vigtig forskel. En fællesnævner er bl.a. at gøre vores hverdag funktionel, smuk og tilføre den mere værdi.

Hvis de formål kan forenes med skabelsen af en bæredygtig verden, har vi måske fundet en af nøglerne til at forvandle verdensmålene til en folkesag – eller med FN’s generalsekretær Ban Ki-moons ord ’the people’s agenda’.

Studerende er en del af løsningen

Som uddannelsesansvarlig for de kommende generationer af arkitekter og designere føler KADK et stort medansvar for at skabe dygtige folk, der kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Det skylder vi ikke mindst hensynet til de studerende selv, der skal være med til at forme vores fælles samfund i fremtiden. Derfor er det også naturligt og logisk, at skolens studerende motiveres og inspireres til at blive en del af løsningen på deres egne generationers udfordringer.

Disse overvejelser førte til, at skolen i foråret tog det både usædvanlige men på mange måder relevante skridt at bruge tre akademiske år på at give sine bud på en bedre verden. Det er både en udfordring, en chance og en forpligtelse, som også skal bidrage til at synliggøre relevansen og nødvendigheden af skolens uddannelser og dermed sætte initiativet ind i et bredere perspektiv.

At netop en dansk akademisk institution ønsker at kombinere stærke værdier med praktiske og erhvervsrettede formål, udtrykker på mange måder et dansk mindset. Danmarks konkurrenceevne og velstand bygger på klare værdisæt. De værdier har formet velfærdssamfundet, den sociale stabilitet, den gensidige tillid, men de har også været grundstenene i en række af Danmarks største erhvervssucceser. Det være sig Coloplast, Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss, høreapparatindustrien m.fl. Det er også respekten for miljøet, der har positioneret Danmark som et grønt foregangsland og skabt grobund for en stor eksport af miljøteknologier.

Nu konfronteres verden med den måske største udfordring nogensinde: i kapløb med tiden at adressere en række komplekse, accelererende problemstillinger, som har det til fælles, at de kræver nye løsninger. Givet Danmarks erfaringer med at forvandle værdier og visioner til velstand og bæredygtig vækst er det naturligt, at vi også bliver et foregangsland i indfrielsen af de 17 verdensmål, som 193 FN-lande har vedtaget.

Danmark som grøn rollemodel

KADK og Sustainia vil gerne bevise, at ambitionen er realistisk, og at Danmark har oplagte forudsætninger for at blive en rollemodel, og især en rollemodel, der demonstrerer, hvordan befolkningerne kan inddrages. Den opgave løses ikke på kort sigt, men vil strække sig over flere år. Vi deler visionen om, at Danmark kan opfylde en 2025-plan, der positionerer os som en globalt førende leverandør af grøn livskvalitet – og dermed gentage succesen fra markedet for grøn teknologi. Hermed være også påpeget, at arkitekter og designere har samme ’vækstpotentiale’ som ingeniører.

Men det kræver, at flere ser visionen og har viljen til at tænke nyt og stort – og hurtigt. Vi er ikke i tvivl om, at andre lande og virksomheder ser potentialet, selv om de ikke har samme muligheder som Danmark. Derfor inviterer vi til et bredt samarbejde om at gøre visionen til virkelighed og opbygge en ny vækstsektor i Danmark, så vi sammen kan demonstrere, at den nordiske supermodel er bæredygtig.

Vi håber på, at den 8. februar bekræfter vores antagelse, og at det kan blive den spæde start på en spændende udviklingsproces. KADK opfatter sig som det laboratorium, der i en foreløbig treårig periode vil arbejde med nye bæredygtige løsninger og dermed forhåbentlig også kan inspirere erhvervslivet. Skolen lægger dermed også op til et tættere samspil med interesserede virksomheder for at skabe en tæt dialog om nytænkende ideer og muligheder.

Sustainia er den platform, der formidler udspillene, driver og koordinerer processen og sikrer, at indsatsen opnår den størst mulige gennemslagskraft såvel herhjemme som i udlandet. Derfor arbejdes der på etableringen af en digital platform, der skal være den nationale og globale markedsplads, det sted, hvor dialogen udfoldes og nye ideer fødes og ’the peoples agenda’ formes.

Vi ses i Operaen den 8. februar.

LÆS OGSÅ: 

Kunstakademi vil skabe ny grøn vækstsektor

Danmarks grønne førertrøje – fra teknologi til livsstil

 

Forrige artikel Kreativitet påvirker fremtidens ledelsesstil Næste artikel Stor tak til skatteyderstøttet Børsen!
Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Regeringen taler med to tunger om europæisk forsvar

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen afviser kategorisk, at Danmark støtter fransk-tyske planer om en EU-hær. Men regeringen roser i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi øget militært samarbejde i EU og vil have forsvarsforbeholdet afskaffet.

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

Pisk til 15-årig gjorde Europas menneskeret dynamisk

ANALYSE: Den omdiskuterede såkaldte ’dynamiske fortolkning’ af menneskeretten har fundet sted så længe, at de fleste har glemt, hvordan den opstod. Mandag Morgens Europaredaktør tager dig fire årtier tilbage til en sag om en 15-årig skoledreng, der blev dømt til korporlig afstraffelse i Storbritannien.

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Medicinrådet blåstempler ny medicin for millioner

Efter det første års arbejde har Medicinrådet anbefalet 25 af 35 undersøgte lægemidler som standardbehandling på sygehusene. De 15 af anbefalingerne skaber dog ingen eller kun lille merværdi for patienterne. For "gavmildt" lyder kritikken fra sundhedsøkonom, der efterlyser nyt grundlag for Medicinrådets vurderinger.

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

Socialministeriets regnemodeller er ikke retvisende

KOMMENTAR: Hvis investeringer i sociale indsatser skal give allerstørst gevinst, så er det de yngste børn og tidlig indsats i familierne, der skal satses på. Derfor er det også bekymrende, at netop de investeringer nedtones i Socialstyrelsens nye regnemodel, som kan blive afgørende for, hvor det offentlige fremover lægger pengene.

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Kinas rivende udvikling kræver nye svar fra Danmark

Danmark er nødt til at reagere offensivt på, at Kina lige nu tager stormskridt på den teknologiske front, siger topforskere, der er tilknyttet Akademiet for Tekniske Videnskaber. Vi kan begynde med et opgør med den kollektive blinde vinkel mod Kina, lyder et bud.

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Analyse af gener åbner for personlige diagnoser

Stærkt specialiserede virksomheder tilbyder nu så omfattende analyser af det enkelte menneskes genom, at de kan sætter navn på de gener, der forårsager bestemte sygdomme. Prisen for analyser af genomet og diagnose svinger mellem 20.000 og 30.000 kr. per patient.

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

Tysk virksomhed: Skræddersyet medicin er fremtiden

I dag kan ordet cancer være et forvarsel om en tidlig død. Om 20 år vil kun de færreste dø af kræft. Sådan lyder visionen fra en af verdens største farmaceutiske virksomheder, Roche. Gensekventering og big data er nøglen.

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Ny analyse: Iværksættere giver erhvervsikonerne baghjul

Virksomheder, der er under 20 år gamle, tegner sig for 50 pct. af værdiskabelsen i Danmark, viser ny analyse fra DI, som selv kalder undersøgelsen en mytedræber. Nye virksomheder har mere fleksibilitet og er bedre til at innovere, siger forsker.

Stram så op på etikken

Stram så op på etikken

KOMMENTAR: Danske virksomheder er ikke så hvidskurede, som vi gik og troede. Når nogen præsterer en kynisk forretningsmoral, bryder de tilliden og samfundskontrakten her til lands.

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

Vi skal have en bedre diskussion om velfærden

KOMMENTAR: Vi flytter os ikke fra status quo, hvis vi fortsætter debatten om velfærd med entydigt at fokusere på de penge, vi bruger på “velfærd”, fremfor hvad vi får ud af det.

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

Er det snart slut med de absurde gyldne håndtryk?

ANALYSE: Topchef efter topchef forlader virksomheder med gyldne håndtryk, selv om de er ansvarlige for skandaløs ageren. Google er slået ind på en ny kurs, og det kan der være gode økonomiske grunde til. I Danmark er spørgsmålet, hvordan Danske Bank vil vise, at de har forstået alvoren.

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

Andelstanken er en spændetrøje for landbrugets grønne omstilling

ANALYSE: Mens globale frontløbere i fødevareindustrien investerer i udvikling af kunstigt kød og plantebaserede alternativer til produkter fra dyr, tøver Danish Crown og Arla. Det er kun naturligt, når nu ejerne lever af at opdrætte dyr til fødevareproduktion. Men det kan blive et problem.

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

Sådan knuste 'Tropernes Trump' sandheden i det brasilianske valg

KOMMENTAR: Den nyvalgte brasilianske præsident Jair Bolsonaros valgkamp formåede at fabrikere sin egen virkelighed gennem velkoordineret brug af sociale medier til at misinformere offentligheden for at vinde valget - et valg, der blev et eksempel på, hvordan politiske sejre opnås gennem viralitet.

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Dansk startup: Lad medarbejderne stille diagnosen i din virksomhed

Det lyder næsten for letkøbt. Lad medarbejderne stille spørgsmål til hinanden og øg sandsynligheden for din strategi bliver gennemført. Men bag det, der umiddelbart virker banalt, ligger en dyb viden om spørgsmålets natur, som ny virksomhed efter millionindsprøjtning satser på at udbrede.

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

Til svinekongres med fremmedgjorte landmænd på rente-coke

REPORTAGE: Bæredygtighed skal løfte danske svineproducenter ud af mudderet. Men en dyb afhængighed af lave flexrenter og en voksende fremmedgørelse truer det stolte danske erhverv. ”Landbrugskulturen er død,” mener en svineproducent. Mandag Morgen har været på svinekongres i Herning.

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Dansk landbrug melder pas på kødrevolutionen

Danmarks animalske fødevareindustri er produktiv, men den er ikke bæredygtig i klimamæssig forstand. Og spørgsmålet er, hvor længe den er det i økonomisk forstand. En gigant som Danish Crown risikerer at misse kapløbet om fremtidens fødevarer.

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Laboratorie-bøffer har kurs mod verdens kølediske

Hollænderen Mark Post præsenterede i 2013 verdens første laboratoriefremstillede hakkebøf. Nu har store tyske og schweiziske koncerner investeret godt 55 mio. kr. i selskabet Mosa Meat, der i 2021 sender de første reagensglasbøffer i handlen.

Hvad skal landbruget nu leve af?

Hvad skal landbruget nu leve af?

Klimaforandringerne truer en række erhverv på deres eksistens, bl.a. hele kødindustrien. Det kan tvinge dansk landbrug til at nytænke, hvad det skal leve af i fremtiden. Danish Crown har taget udfordringen op og kan blive rollemodel.

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Kommunerne råder over 3.500 sengepladser til syge

Syge danskere ender stadig oftere i en kommunal sygeseng. Faktisk råder landets borgmestre nu over flere sengepladser, end der står på samtlige sygehuse i en typisk dansk region. For en del af patienterne betyder det brugerbetaling og dårligere kontrol med kvaliteten af behandlingen. 

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

Topmødet for dem der tror på eksponentielle teknologier

REPORTAGE: Ved Singularity University Summit i Stockholm i sidste uge blev deltagerne bombarderet med præsentationer om de nyeste teknologier, og hvordan de radikalt vil forandre tilværelsen på kloden – og i rummet – lige om lidt. Men der var også plads til indlæg og diskussion om de sociale og politiske konsekvenser.

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil indføre en skat på digitale giganters omsætning

Briterne vil nu indføre en indføre en skat, som direkte er møntet på de globale digitale giganter. Danmark var sidste efterår med til at bremse et lignende forslag fra EU-kommissionen, men selvom EU-forslaget har flere mangler, er det dog bedre end ikke at gøre noget, mener både SF’s Lisbeth Bech Poulsen og Mellemfolkeligt Samvirke.

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

”Verdens lykkeligste organisation! Har I tabt sutten?”

KOMMENTAR: Hvis du vil udvikle din organisation, er du nødt til at hjælpe medarbejderne med at styrke deres selvbevidsthed og velvære. Det er på én gang den vanskeligste, mest komplekse og mest givende ledelsesudfordring, du vil møde.

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

Gode råd til nye iværksættere fra en gammel hund

LARS THINGGAARD: I løbet af efteråret har jeg oplevet en imponerende dristighed og frygtløshed blandt iværksættere i danske universitetsmiljøer. Men jeg tror også, de kan lære et par ting af en gammel hund. Her er mine råd til tidens fremadstormende kuld af millennial-iværksættere.

Apple er oplagt køber af Tesla

Apple er oplagt køber af Tesla

KOMMENTAR: Efter en tur i rutschebanen kan det ende med, at Tesla bliver en del af noget større. For måske venter Apple i kulissen. Et opkøb vil være en god løsning på mange af Apples udfordringer med udviklingen af en elektrisk bil.

Klog brug af data gør Amazon stærk

Klog brug af data gør Amazon stærk

KOMMENTAR: Amazon har gennem en nærmest manisk fokus på at gøre livet nemmere for kunden, udviklet sig fra at være verdens største boghandler til verdens største detailhandelsplatform.

Velfærdsfesten er forbi

Velfærdsfesten er forbi

Politikere fra både røde og blå partier kæmper om at love mere og bedre velfærd. Men væksten i velfærdsudgifterne målt pr. indbygger har ligget på et stort rundt 0 siden 2010. Intet tyder på, at det bliver meget anderledes de kommende år.

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Løkke mangler 16 milliarder til velfærd

Et stigende antal børn og ældre de kommende år parret med borgernes forventninger til velfærd vil udløse en kæmpe milliardregning og sluge hele Løkkes økonomiske råderum. KL’s formand efterlyser debat om, hvordan Danmark skal indrette sit velfærdssamfund fremover.