En ny dansk nøgle til en bæredygtig verden

Ifølge FN’s generalsekretær, Ban Ki-moon, bør alle verdens lande gøre de 17 verdensmål til ’the people’s agenda’. Et nyt samarbejde imellem Det Kongelige Danske Kunstakademi og Mandag Morgen Sustainia skal dokumentere, hvorfor Danmark har alle forudsætningerne.

Lige så stort et behov, der har været og stadig er for tekniske kompetencer, lige så vigtigt er det, at Danmark prioriterer kreative færdigheder som arkitektur og design. Netop de to discipliner har igennem mange år været med til at gøre Danmark kendt ude i verden. Men de kan også blive kernen i et potentielt erhvervseventyr inden for det næste tiår. Hvis verden skal opfylde kravene i FN’s 17 verdensmål, er betingelsen, at befolkningerne forstår dem og engageres i løsningerne.

Det handler om den måde, vi indretter os på – i byerne, i vores hjem, på arbejdspladserne – og hvordan vi i det hele taget tilrettelægger vores levevis. Vi skal gøre en bæredygtig hverdag attraktiv.

Og det haster, hvis vi skal opfylde målene inden for de 14 år, der nu er tilbage ifølge FN’s målsætninger. Det er her, de kompetencer, som Det Kongelige Danske Kunstakademi (KADK) udvikler, kan gøre en vigtig forskel. En fællesnævner er bl.a. at gøre vores hverdag funktionel, smuk og tilføre den mere værdi.

Hvis de formål kan forenes med skabelsen af en bæredygtig verden, har vi måske fundet en af nøglerne til at forvandle verdensmålene til en folkesag – eller med FN’s generalsekretær Ban Ki-moons ord ’the people’s agenda’.

Studerende er en del af løsningen

Som uddannelsesansvarlig for de kommende generationer af arkitekter og designere føler KADK et stort medansvar for at skabe dygtige folk, der kan bidrage til en mere bæredygtig verden. Det skylder vi ikke mindst hensynet til de studerende selv, der skal være med til at forme vores fælles samfund i fremtiden. Derfor er det også naturligt og logisk, at skolens studerende motiveres og inspireres til at blive en del af løsningen på deres egne generationers udfordringer.

Disse overvejelser førte til, at skolen i foråret tog det både usædvanlige men på mange måder relevante skridt at bruge tre akademiske år på at give sine bud på en bedre verden. Det er både en udfordring, en chance og en forpligtelse, som også skal bidrage til at synliggøre relevansen og nødvendigheden af skolens uddannelser og dermed sætte initiativet ind i et bredere perspektiv.

At netop en dansk akademisk institution ønsker at kombinere stærke værdier med praktiske og erhvervsrettede formål, udtrykker på mange måder et dansk mindset. Danmarks konkurrenceevne og velstand bygger på klare værdisæt. De værdier har formet velfærdssamfundet, den sociale stabilitet, den gensidige tillid, men de har også været grundstenene i en række af Danmarks største erhvervssucceser. Det være sig Coloplast, Novo Nordisk, Grundfos, Danfoss, høreapparatindustrien m.fl. Det er også respekten for miljøet, der har positioneret Danmark som et grønt foregangsland og skabt grobund for en stor eksport af miljøteknologier.

Nu konfronteres verden med den måske største udfordring nogensinde: i kapløb med tiden at adressere en række komplekse, accelererende problemstillinger, som har det til fælles, at de kræver nye løsninger. Givet Danmarks erfaringer med at forvandle værdier og visioner til velstand og bæredygtig vækst er det naturligt, at vi også bliver et foregangsland i indfrielsen af de 17 verdensmål, som 193 FN-lande har vedtaget.

Danmark som grøn rollemodel

KADK og Sustainia vil gerne bevise, at ambitionen er realistisk, og at Danmark har oplagte forudsætninger for at blive en rollemodel, og især en rollemodel, der demonstrerer, hvordan befolkningerne kan inddrages. Den opgave løses ikke på kort sigt, men vil strække sig over flere år. Vi deler visionen om, at Danmark kan opfylde en 2025-plan, der positionerer os som en globalt førende leverandør af grøn livskvalitet – og dermed gentage succesen fra markedet for grøn teknologi. Hermed være også påpeget, at arkitekter og designere har samme ’vækstpotentiale’ som ingeniører.

Men det kræver, at flere ser visionen og har viljen til at tænke nyt og stort – og hurtigt. Vi er ikke i tvivl om, at andre lande og virksomheder ser potentialet, selv om de ikke har samme muligheder som Danmark. Derfor inviterer vi til et bredt samarbejde om at gøre visionen til virkelighed og opbygge en ny vækstsektor i Danmark, så vi sammen kan demonstrere, at den nordiske supermodel er bæredygtig.

Vi håber på, at den 8. februar bekræfter vores antagelse, og at det kan blive den spæde start på en spændende udviklingsproces. KADK opfatter sig som det laboratorium, der i en foreløbig treårig periode vil arbejde med nye bæredygtige løsninger og dermed forhåbentlig også kan inspirere erhvervslivet. Skolen lægger dermed også op til et tættere samspil med interesserede virksomheder for at skabe en tæt dialog om nytænkende ideer og muligheder.

Sustainia er den platform, der formidler udspillene, driver og koordinerer processen og sikrer, at indsatsen opnår den størst mulige gennemslagskraft såvel herhjemme som i udlandet. Derfor arbejdes der på etableringen af en digital platform, der skal være den nationale og globale markedsplads, det sted, hvor dialogen udfoldes og nye ideer fødes og ’the peoples agenda’ formes.

Vi ses i Operaen den 8. februar.

LÆS OGSÅ: 

Kunstakademi vil skabe ny grøn vækstsektor

Danmarks grønne førertrøje – fra teknologi til livsstil

 

Forrige artikel Kreativitet påvirker fremtidens ledelsesstil Næste artikel Stor tak til skatteyderstøttet Børsen!