Energiindeks Danmark 2014

Dette års energiindeks viser, at der hvert år skæres nogle procent af energiforbruget i både virksomheder og kommuner, og i besvarelserne kan man se, at en gruppe af virksomheder er begyndt at se bredere på de goder, de har ud af fokus på energien.

De danske kommuner glemmer at spare på energien, når de lejer bygninger til f.eks. administration eller institutioner. Mens kommunerne har stort fokus på at energimærke og renovere deres egne bygninger, er det kun 16 pct. af kommunerne, der stiller krav til energieffektivitet, når de lejer sig ind.

Det viser Energiindeks Danmark 2014. Energiindeks Danmark er en årlig rapport, der ser på, hvor professionelt kommunerne og landets 1.000 største virksomheder arbejder med at nedbringe deres energiforbrug.

Dette års energiindeks rummer dog mest godt nyt. Indekset viser, at der hvert år skæres nogle procent af energiforbruget i både virksomheder og kommuner, og i besvarelserne kan man se, at en gruppe af virksomheder er begyndt at se bredere på de goder, de har ud af fokus på energien

Det er således ikke længere kun er de få frontløbervirksomheder, der driver værket. Tværtimod har arbejdet med energi og ressourcer en højere prioritering i virksomhederne. Det er blevet et direktionsanliggende, der betragtes som afgørende for virksomhedens konkurrenceevne og brand og derfor et ”license to operate” for mange virksomheder.

Også med hensyn til finansiering kan virksomhederne se nye perspektiver. Typisk har virksomhederne fokuseret snævert på, at investeringer i energieffektivitet skulle betale sig selv tilbage i form af besparelser på få år. Men dette års indeks viser for det første tegn på, at virksomhederne gradvist accepterer længere tilbagebetalingstider. Derudover viser indekset, at tilbagebetalingstid ikke længere er det mest afgørende for investeringer. I stedet fokuseres der på, om investeringen skaber overskud i de løbende budgetter – dens cashflow.

Igen i år viser indekset, at det betaler sig for virksomheder at udpege en eller flere medarbejdere, der har direkte ansvar for at overvåge energiforbruget og følge op på muligheder for besparelser. Virksomheder med energiansvarlige når langt flere af de mål, de sætter sig med hensyn til at begrænse energiforbruget, og de har større overblik over investeringerne. Det er med til at vise, at energiledelse er et stærkt redskab til at nedbringe energiforbruget, bringe udgifterne ned og styrke virksomhedernes konkurrencekraft.

Hent PDF

Forrige artikel Offentlig-privat samarbejde om velfærd Offentlig-privat samarbejde om velfærd Næste artikel Leder på kanten Leder på kanten