Er demokratiet blevet for oldnordisk?

KOMMENTAR: Vi bør udvikle kombinationer af digitale og analoge demokratiformer til supplement af vores gode, gamle demokratiske traditioner.

Vi har snart en vis rutine i at se medlemmerne af det britiske parlament blive sendt fysisk ud af rummet af formanden John Bercow, når endnu et Brexit-forslag skal til afstemning. De trasker så hen i to tilstødende rum – et for ja og et for nej – for der at blive talt manuelt op af de dertil udpegede stemmetællere.

Når vi inden længe går til dansk valg, så går vi hver især hen til et afstemningslokale, hvor vi får udleveret en alenlang stemmeseddel, som vi med en gammeldags blyant udfylder med vores kryds, hvorefter vi folder den sammen og putter den ned i en stemmeboks, for at den senere kan blive talt manuelt op.

Vi omgiver os med teknologier, der forandrer alt i vores dagligdag. Men vores demokratiske institutioner og processer synes at forblive de samme som for årtier siden. Der er dem, der vil argumentere for, at det er årsagen til tillidsgabet mellem befolkningen og politikerne. At det er årsagen til, at særligt mange unge ikke længere anser demokratiet for at være den indlysende bedste styreform, fordi den er for analog, for gammeldags, for lidt lydhør og for lidt engagerende.

Login