Få mest ud af dagen

Tilmelding | Løsningsgalleri | Partnere | Udstillere | Kontakt

Efter 25. januar: Sørg for, at jeres oplevelser på Velfærdens Innovationsdag 2018 ikke strander her, men at I bruger den nye viden og de nye kontakter aktivt i jeres videre arbejde. Tal derfor sammen om, hvordan I synes, dagen gik, og hvordan I skal følge op.

  • Saml op og del pointer. Sæt jer sammen igen og tag en snak om, hvordan det gik på dagen. Fik I talt med dem, I havde udset jer på forhånd? Hvad var de vigtigste pointer, I tog med jer fra hver session? Hvad kan jeres organisation bruge den nye viden til?
  • Se fremad. Hvad vil I gerne vide mere om? Hvem vil I gerne tale mere med? Og hvem gør hvad?