Få verdensmålene ud af kommunikationsafdelingen og ind på hjørnekontoret

KOMMENTAR: Det er forbløffende få bestyrelsesmedlemmer og ledere, der har et klart billede af, hvad de egentlig kan gøre i forhold til verdensmålene. Det skal der laves om på, og UN Global Compacts nye initiativ er en god start.

Af Tina Moe, direktør i Leadership of the Future og professionelt bestyrelsesmedlem

Selv om der er lyspunkter, er bevægelsen mod opnåelsen af verdensmålene bremset op og for nogle mål endda gået i bakgear.

Trods stigende opmærksomhed om verdensmålene fra både virksomheder, offentlige organisationer og organisationer generelt, er det i stigende grad tydeligt, at mange er tøvende med hensyn til, hvordan de skal tackle dem.

Hvis man spørger de mennesker, der arbejder med at udvikle værktøjer, og som hjælper virksomhederne med verdensmålenes implementering, er der de sidste to år opbygget mange værktøjskasser, analysemetoder og processer. Dertil kommer UN Global Compacts store værktøjskasse. De har over de sidste fire år udviklet en stribe perspektiver, manualer og inspirationseksempler til analyse og rapportering.

Men når jeg spørger dygtige bestyrelsesmedlemmer og dygtige ledere i al fortrolighed, hvor bevidste de er om disse værktøjer og i det hele taget bare, hvordan man griber verdensmålene an, så er det forbløffende få, der har viden om verdensmålene, endsige har et klart billede af, hvad de egentlig kan gøre.

Jeg ser det som et klar tegn på, at verdensmålene ikke er på den strategiske agenda. Vi er på et stadie, hvor verdensmålene stadig er et compliance-spørgsmål – noget, vi har en afdeling til at tage sig af, eller noget der ligger i HR og Kommunikation.

Men det er ikke længere nok at kortlægge, hvad virksomheden allerede laver i forhold til verdensmålene, for så at kunne skrive, hvilke verdensmål man bidrager til, i årsrapporten. Risikoen for, at det giver bagslag, og at man bliver betragtet som greenwasher eller en anden slags colourwasher, er steget.

Succeskriterierne for virksomheder er under forandring

I mylderet af vigtige dilemmaer og debatter under det nylige Davos-møde blev der skudt et nyt initiativ i gang fra FN’s Global Compact: SDG Ambition – initiativet, der skal udfordre og støtte virksomheder i at være mere strategiske i, hvordan de driver deres virksomheder til at levere på 2030-dagsordenen.

Det handler ikke kun om, at virksomheder skal bidrage til verdensmålene. Det handler også om virksomhedernes overlevelse.

Både vores samfunds og enhver virksomheds fremtidige succes afhænger af, at vi forstår, at vi er tæt på et tipping point i historien, der kræver øjeblikkelig og meget ambitiøs handling. I takt med at vi opdager det, vil vi se grundlæggende prioriteringer i samfundet ændre sig.

De voldsomme forandringer af klimatiske, sociale og teknologiske forhold ændrer grundlæggende måden, hvorpå virksomheder fungerer og kan lykkes.

Nye succeskriterier for virksomheder er under udvikling, og nogle er allerede begyndt at tone frem og sætte deres præg på investorernes prioriteringer. Her er mit bud på kriterier, man vil skulle pejle efter i fremtiden:

  • Profit til aktionærerne er ikke længere nok. Virksomheder skal tjene et meningsfuldt formål, der er til gavn for planeten, samfundet og menneskene, og tjene penge ved at gøre det.
  • Virksomheder skal bidrage neutralt eller positivt til planeten, samfundet og mennesker. Det er ikke længere acceptabelt at gøre godt i én henseende og skade i en anden.
  • Virksomhedens bæredygtighed og resiliens bliver vigtigere end voksende profit. Investorer har meget på spil, hvis virksomheder ikke formår at tilpasse sig til den nye situation. Vi står fortsat over for et lavvækstscenarie og øget forretningsdisruption. Overordnet set kan væksten kun fortsætte, hvis den bliver frakoblet ressourceforbruget. Det giver virksomheder, der arbejder med de 17 verdensmål, en større chance for at overleve i de kommende år.
  • Ambitiøs handling får betydning for virksomhedens troværdighed.
  • Virksomheder skal tage ansvar for, at teknologi bruges til fordel for mennesker. Det handler om proaktivt at tackle etiske spørgsmål og risikoen ved teknologiske fremskridt med hensyn til for eksempel tab af privatlivets fred, bias i algoritmer og datasikkerhed.

Disse nye succeskriterier vil fundamentalt ændre den måde, hvorpå beslutninger træffes i erhvervslivet. Betydningen af ​​sund forretning ændrer sig.

Den strategiske agenda

Derfor bør verdensmålene være kernen i den strategiske agenda for virksomheder. Verdensmålene er det mest stabile, vi kan have som formål, fordi de handler om planeten og menneskers overlevelse og trivsel. Det betyder, at virksomheder skal tage det alvorligt at definere eller redefinere deres mission, så det bliver til et purpose, et formål.

En mission er ”det, vi er særligt gode til at bidrage med”, mens et formål tilsætter beskrivelsen af ”den forskel, vi vil gøre i verden” – og verdensmålene er fremragende bud på en forskel, der virkelig betyder noget.

Har man først et supermeningsfuldt formål, viser erfaringer, at hvis man sætter et konkret og meget ambitiøst mål op i den retning, så rykker det langt mere i medarbejdernes lyst til at bidrage, end hvis det er et halvambitiøst mål.

Det kræver modige, lydhøre og ansvarlige ledere at kunne levere på disse nye succeskriterier. At lede i en bæredygtig og digital æra kræver et nyt mindset, hvor menneskecentreret lederskab frigør vores iboende kapacitet til kreativitet, agilitet og problemløsning – støttet af nye organisationsformer og et fundament af processer, der understøtter hastighed.

Et meningsfuldt formål suppleret med denne ledelsesform er et trækplaster for såvel dygtige medarbejdere som forbrugere og investorer.

Den konkrete tilgang

De tre måder, hvorpå ambitionsniveauet kan løftes mest effektivt, er

  1. at (om)definere virksomhedens formål til at bidrage til noget inden for verdensmålene.
  2. at have det som en fast ambition i virksomhedens innovation at forbedre impact i forhold til det valgte formål – og at tillade ambitiøs innovation, der ikke begrænses til produkter, men som kan involvere hele organisationen eller samarbejder med interessenter. 
  3. at efterse sin virksomheds og sin forsyningskædes fodaftryk i relation til verdensmålene og sætte sig for at forbedre det. For eksempel som Arlas målsætning om netto-nuludledning af CO2 inden 2050. Regeringens virksomhedspaneler er et supergodt initiativ til at få de store spillere i Danmark engageret i at løfte ambitionsniveauet.

UN Global Compacts nye projekt samler de eksisterende værktøjer og tilfører nye, der gør det nemmere at se, hvordan man helt konkret går til opgaven – let læst.

I mange organisationer sidder der medarbejdere, der har styr på disse ressourcer og værktøjer, men ikke kan komme rigtig igennem med tingene.

For det er bestyrelser og CEOs, der sidder på den strategiske agenda. De er afgørende for, hvor meget kraft og engagement der bliver lagt i at gøre virksomhedens strategiske retning mere bæredygtig.

Jeg tror, at organisationerne derude er mere end klar til ambitiøse, meningsfulde mål. De venter bare på, at toppen hæver ambitionen.

---

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning

Forrige artikel Nu lurer frygten for klimapopulisme Nu lurer frygten for klimapopulisme Næste artikel ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig ICDK: Disrupt dig selv, før andre disrupter dig

Danmark kan lære meget af Costa Rica

Danmark kan lære meget af Costa Rica

Biodiversiteten i Danmarks natur er under voldsomt pres. Landbrug, fiskeri, skovbrug og befolkningen som helhed slider hårdt på planter og dyr, der trænger til fred og tid til at regenerere. Danmark skal lære af lande uden for Europa, mener både Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening.

Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Man skal have lyst til at bo i den bæredygtige by

Store skinnende skyskrabere i dristige udformninger, megabyer med førerløse biler, hvor alt og alle er forbundet til nettet, kolonier på Månen og på Mars – nå ja, og skibakker på Amager. Når Bjarke Ingels forestiller sig en bæredygtig fremtid, er det bekvemmelighed, sjov og lyst, der præger byerne.

ICDK: Forfærdelige førstepladser: Den største produktion med de værste bivirkninger

ICDK: Forfærdelige førstepladser: Den største produktion med de værste bivirkninger

KOMMENTAR: Den indiske medicinalindustri er vokset hastigt, og på mange områder er indiske producenter i dag blandt verdens førende. Men den indiske succes overskygges i stigende grad af den knap så attraktive førsteplads som det land, der har størst problemer med resistente bakterier, skriver Innovation Centre Denmark i Bangalore.

Jeff Sachs: Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker

Jeff Sachs: Formålet med økonomien er at skabe trivsel for mennesker

Der er behov for en ny økonomisk tankegang, som sigter mod at skabe trivsel og lykke for alle mennesker – snarere end at maksimere profitten for nogle få, mens resten af planeten forfalder, mener Jeffrey Sachs. Vi kan kun nå verdensmålene ved at tilføje en etik til den økonomiske tænkning, der gør samarbejde mere attraktivt end egoisme.

Netflix' CEO: “Der er ingen positive aspekter ved at arbejde hjemmefra”

Netflix' CEO: “Der er ingen positive aspekter ved at arbejde hjemmefra”

LEDELSE Reed Hastings, Netflix’ grundlægger og topchef, fortæller i en ny bog om en virksomhedskultur, der er benhård og helt åben. Han forklarer sine tanker i dette interview, hvor han skyder fordelene ved distancearbejde ned og sammenligner sine ansatte med elitesportsudøvere.

#MeToo: Som mediechef lover jeg …

#MeToo: Som mediechef lover jeg …

KOMMENTAR De seneste uger har jeg tænkt over, hvad jeg som chef i medieverdenen selv kan gøre ved sexisme på de arbejdspladser, jeg færdes på. Her er mine ti bud til mig selv. Ligesom dem fra Bibelen bliver de ikke nemme at overholde. Men jeg vil gøre mit bedste.

Bidens svære klimabalance

Bidens svære klimabalance

GRØN OMSTILLING USA oplever historisk lave energipriser, faldende CO2-udledninger og et boom i vedvarende energi. Energi- og klimapolitikken deler de amerikanske vælgere. Joe Biden har opprioriteret jobskabelse på bekostning af klima for at imødegå Trump-angreb i energitunge svingstater. 

Global grøn omstilling overlever Trump

Global grøn omstilling overlever Trump

GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling har global medvind, selv om Donald Trump har trukket USA ud af FN’s klimapolitik, mener udenrigsminister Jeppe Kofod. Eksperter påpeger, at Trumps klimapolitik er nært forbundet til hans Kina-politik, og at det vil kunne svække nationale klimaløfter i Paris-aftalen fra 2015. 

Inflation i partier – deflation i antal medlemmer

Inflation i partier – deflation i antal medlemmer

KOMMENTAR Det vrimler med nye partier, men under fire procent af danskere gider deltage i partiarbejde. Holder det i længden ud fra et demokratisk synspunkt, at en lille snæver kreds bestemmer, hvem der skal stilles op som kandidater til valgene? 

Set, læst og hørt: Henning Thiesen

Set, læst og hørt: Henning Thiesen

DJØF-formand Henning Thiesen læser om den barske kolonisering af Grønland og har under lockdown genopdaget Bruce Springsteens album om den kuldslåede tid efter 9/11.

I Danmark ligger grøn til venstre for rød

I Danmark ligger grøn til venstre for rød

GRØN OMSTILLING Den seneste uges begivenheder i dansk politik sætter klimakampens indbyggede sociale skævheder på spidsen: Eldrup-kommissionens forslag om højere skatter på gamle biler blev den grønne omstillings første frontale sammenstød med borgernes privatøkonomi. Og fødslen af de Frie Grønne afslører store brudflader i venstre side af Danmarks klimapolitiske landskab. Der er lagt op til grøn klassekamp.

Velfærdsforskere: Gaveøkonomi giver mere velfærd for pengene

Velfærdsforskere: Gaveøkonomi giver mere velfærd for pengene

KOMMENTAR Vores velfærd står og falder med, at vi finder nye innovative måder at organisere os på. Såkaldt ’gaveøkonomi’ er en af dem, og den målelige værdi baner allerede vejen til mere og bedre velfærd, skriver forfatterne til bog om emnet.

Stop cookiemonsteret

Stop cookiemonsteret

DIGITAL OMSTILLING Hver gang vi åbner et nyt website, skal vi give samtykke til, at der bliver brugt cookies. Det skal beskytte vores privatliv – men i praksis er der ingen, der har kræfter eller indsigt til at tage bevidst stilling. En tysk forsker kalder det et ”skuespil om samtykke” – consent theatre.

KOMMENTAR: Det digitale A- og B-hold klarer coronakrisen meget forskelligt

KOMMENTAR: Det digitale A- og B-hold klarer coronakrisen meget forskelligt

Et samfund afhænger af gode veje for at borgerne kan få hverdagen til at fungere. Men den digitale infrastruktur er mindst lige så vigtig - ikke mindst i krisesituationer. I USA har den ulige adgang til digitale tjenester forstærket de svagestes vanskeligheder under coronakrisen, skriver Torben Orla Nielsen fra ICDK i Boston.

Gør kompleksiteten til din ven

Gør kompleksiteten til din ven

LEDELSE Forsøg på at reducere kompleksitet ender som regel med tunnelsyn, beslutningsdovne omgivelser og fyldte leder-indbakker. Vi skal lære ikke blot at navigere i kaos, men ligefrem at nyde den livgivende uforudsigelighed. Det starter på ledelsesgangen, skriver Mads Thimmer.

Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

POLITIK OG VELFÆRD Da Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned i marts, fik kommuner og andre myndigheder en hidtil uset frihed til at afprøve nye løsninger – og til at begå fejl. Nu vil topledere overføre de gode erfaringer fra coronakrisen. Det er sværere, end det lyder. Vanens magt er stor.

Ledelse efter corona: Ryd op i målene

Ledelse efter corona: Ryd op i målene

POLITIK OG VELFÆRD På et enkelt punkt understreger erfaringerne fra coronakrisen et helt centralt budskab fra Ledelseskommissionen: Topledere skal sætte en retning – og begrunde den. Ekspert i offentlig ledelse vil bevare det fokus på retning og vision. Hun tror ikke på et opgør med nulfejlskulturen.

Nye løsninger hjælper udsatte

Nye løsninger hjælper udsatte

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har givet kommuner og regioner succesfulde erfaringer med at få fat i udsatte grupper, som de måske hidtil har haft svært ved at nå. Nu skal de gode løsninger ind i hverdagen.

Corona har givet opskriften på en folkesundhedsreform

Corona har givet opskriften på en folkesundhedsreform

POLITIK OG VELFÆRD Lene Bruun er som leder i Billund Kommune hver dag med til at sikre størst mulig tryghed for borgerne under coronakrisen. Nu opfordrer hun til at bruge de gode erfaringer fra krisen til at lave en stor folkesundhedsreform for at styrke forebyggelse og sikre danskerne et sundere liv.

Lederne har oplevet øget tillid under nedlukningen

Lederne har oplevet øget tillid under nedlukningen

POLITIK OG VELFÆRD Større tillid og bedre løsninger. De offentlige ledere har oplevet en stribe positive forandringer under krisen. Fagbevægelsen opfordrer nu regeringen til at bruge de gode erfaringer, når den vil gennemføre en stor nærhedsreform af den offentlige sektor.

I Uffe Elbæks nye parti er magt ikke et fyord

I Uffe Elbæks nye parti er magt ikke et fyord

Partiet Frie Grønne er stiftet af flere af folkene bag Alternativet. Men det nye parti er markant anderledes. Der bliver strammere styring, der bliver slået ned på partiskadende adfærd, og magtstrukturen er fra starten på plads. Uffe Elbæk, medstifter og en art nestor i Frie Grønne, er ikke i tvivl: Tiden kalder mere på klart lederskab end på løse rammer.

Set, læst og hørt: Niels Nygaard

Set, læst og hørt: Niels Nygaard

Niels Nygaard var til stede, da den olympiske ild blev tændt, kort før verden lukkede ned. Nu venter han på, at begivenheder som De Olympiske Lege igen kan afholdes. 

Designere skaber grønnere modeller for forbrug

Designere skaber grønnere modeller for forbrug

GRØN OMSTILLING Design kan gøre vores forbrug mere bæredygtigt ved at udforme forretningsmodeller, der knytter forbrugerne tættere til butikker og producenter, så man sammen kan forøge levetiden og forbedre genanvendelsen af produkter.

Teknologi kan give os kontrol over vores penge

Teknologi kan give os kontrol over vores penge

DIGITAL OMSTILLING En ny rapport fra FN’s udviklingsorganisation undersøger, hvordan digitalisering af det finansielle system kan hjælpe med at få investeringer og forbrug til at støtte de globale bæredygtighedsmål, snarere end at modarbejde dem.

Tre megatrends for det grønne Kina

Tre megatrends for det grønne Kina

KOMMENTAR: Via offentlige investeringer i udvikling af grønne løsninger og kommercielle incitamenter forsøger centralregeringen at styre Kina i en bæredygtig retning. Kinesiske forskere er i dag nogle af de mest kompetente inden for forskning i teknologiske, grønne løsninger skriver Innovation Centre Denmark i Shanghai.

Set, læst og hørt: Dorthe Petersen

Set, læst og hørt: Dorthe Petersen

Sommeren har budt på surprise-opera og inspirerende udstilling om islandsk kvindesagsikon for nytiltrådt CEO i PlanBørnefonden, Dorthe Petersen.

Kun hver tredje ansatte over 50 år kender til arbejdspladsens seniorpolitik

Kun hver tredje ansatte over 50 år kender til arbejdspladsens seniorpolitik

POLITIK OG VELFÆRD Seniorordninger på landets arbejdspladser er blevet mere udbredt gennem de senere år. Men de fleste seniorer kender slet ikke mulighederne for at blive på arbejdsmarkedet under mere skånsomme vilkår. Det gælder særligt gruppen af ufaglærte og faglærte, der er målgruppen for regeringens nye reform om tidlig pension til nedslidte.

Den fejlbarlige leder med sammenhold som økonomisk strategi

Den fejlbarlige leder med sammenhold som økonomisk strategi

Med sin alternative baggrund og kompromissøgende ledelsesstil er Christine Lagarde billedet på et generationsskifte i Den Europæiske Centralbank. Coronakrisen blev en ilddåb, som bød på en væsentlig brøler fra Lagardes side. Alligevel kan hun være lige den person, EU har brug for.