Folk i job fraflytter udkanten og folk uden job kommer til

Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens, viser en kortlæg fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd

Flyttemønstrene mellem landets kommuner har stor betydning for forskellene i beboersammensætningen. Særligt på Sjælland er der en markant tendens: Personer i job er fraflyttet Vestsjælland og Lolland-Falster og er flyttet til kommunerne omkring hovedstaden.

Samtidig er personer uden job rykket den anden vej fra kommuner omkring hovedstaden til Vestsjælland og Lolland-Falster.

Udviklingen er medvirkende til at polarisere og dele Danmark mellem vækstområder og udkantsområder, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af en analyse.

I analysen kortlægges det, hvordan flyttemønstre mellem kommuner over en 25-årig periode har påvirket beboersammensætningen i landets kommuner frem til i dag. Personer i job er fraflyttet Vestsjælland og Lolland-Falster og er flyttet til kommunerne omkring hovedstaden. Samtidig er personer uden job rykket den anden vej.

Top-15 over kommuner med størst nettotilflytning og top-15 over kommuner med størst nettofraflytning af kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, 1990-2015, pct.

 

Generelt er de beskæftigede rykket fra udkantsområder til hovedstadsområdet og Østjylland. I de kommuner, hvor nettofraflytning af beskæftigede er størst, svarer det til 20-30 pct. af befolkningen bosat i kommunen i dag. Dér hvor nettotilflytningen af beskæftigede er størst, svarer det til omkring 15 pct. af befolkningen i kommunerne i dag, skriver AE i analysen.

Læs hele analysen her.

Forrige artikel Det danske sundhedsvæsen er særdeles attraktivt for udenlandske læger Det danske sundhedsvæsen er særdeles attraktivt for udenlandske læger Næste artikel Universitetsuddannede giver oftere iværksætterlivet en chance Universitetsuddannede giver oftere iværksætterlivet en chance