Forskerstaben på universiteterne stiger støt

I de seneste år er der blevet stadig flere videnskabeligt ansatte på landets universiteter. Niveauet var dog nogenlunde det samme i 2015 og 2016.

Der er kommet flere unge forskere i den samlede forskerstab på de danske universiteter i de seneste år. Antallet af videnskabeligt ansatte var nogenlunde det samme i 2016 som i 2015. Det viser nye tal om det videnskabelige personale ved de danske universiteter, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet.

I 2015 var der ansat 10.752 professorer, lektorer og adjunkter på universiteterne. I 2016 var der ansat 10.813.

Videnskabeligt personale på universiteterne i stillinger på professor-, lektor- og adjunktniveau 2010-2016. Antal personer.

Kvinderne udgjorde i 2016 22 procent af professorerne, 33 procent af lektorerne og 41 procent af adjunkterne.

Det er 33 procent af det samlede videnskabelige personale på professor-, lektor- og adjunktniveau.

Videnskabeligt personale på universiteterne ultimo 2015 og 2016, efter stillingsniveau og køn. Antal personer (og andel).

Læs mere om undersøgelsen her og find hele analyserapporten her.

 

Forrige artikel Kvinder har næsten dobbelt så mange sygedage Kvinder har næsten dobbelt så mange sygedage Næste artikel Vi gemmer flere og flere filer i skyen Vi gemmer flere og flere filer i skyen