Forsøg med CO2-fangst over hele Europa

Der er sat gang i en massiv udbygning af kapaciteten til fangst, lagring og brug af CO2 i Europa.

Der er sat gang i en massiv udbygning af kapaciteten til fangst, lagring og brug af CO2 i Europa. På kortet her ses fire eksisterende og 26 planlagte projekter i Europa. Disse projekter vil tilsammen kunne føre til lagring af 50 millioner tons CO2 om året i 2030. Flere helt nye projekter blandt andet i Danmark er ikke med.

Login