Fra startup-nation til scaleup-nation

Mandag Morgen og Danske Regioner definerer, kortlægger og analyserer Danmarks potentielle højvækstvirksomheder - de såkaldte scaleups.

Det er, na°r virksomheder skalerer fra sma° til mellemstore til store virksomheder, at ny vækst og nye job skabes. Men kun fa° danske virksomheder kommer ind i sa°danne skaleringsforløb. Og det er en stor del af forklaringen pa° Danmarks lave vækst.

Med publikationen “VækstDanmark 2025” formulerede Mandag Morgen og Danske Regioner derfor i 2015 en mission: At Danmark skal udvikles fra en startup- til en scaleup-nation.

Denne rapport konkretiserer missionen ved at definere, kortlægge og analysere Danmarks vækstlag af virksomheder - nærmere betegnet de 1.246 danske virksomheder som indfrier kriterierne for at blive kaldt scaleups.

Forma°let er at skabe en referenceramme – og et fælles sprog – for den fremadrettede debat om scaleup-vækst i Danmark. I "Fra startup-nation til scaleup-nation" kan du således læse om


  • Det nye scaleup-vækstparadigme i en global kontekst

  • Danmarks rejse fra startup- til scaleup-nation

  • Scaleup-vækstlaget i hver af Danmarks fem regioner

  • Anbefalinger til den fremadrettede vækstindsats

Hent PDF

Forrige artikel Cities100 - 100 løsninger til klimahandling i byer Cities100 - 100 løsninger til klimahandling i byer Næste artikel Velfærdens 2025-plan Velfærdens 2025-plan