Fremtidens fødevareproducent er sundhedsleverandør

Sundhedsdagsordenen er på vej frem hos fødevareproducenterne. Det handler om at producere fødevarer, der er sunde både for forbrugeren og for miljøet. Det kræver omstilling og nytænkning – af hele forretningsmodellen.

Sundhedsudfordringen er en af vor tids største samfundsudfordringer. Med et stigende antal kronikere, flere og flere overvægtige og et overanstrengt miljø og klima tegner der sig et tydeligt trusselsbillede for vores samfund. Et samfund, der har brug for flere sunde fødevarer – som vel at mærke er sunde både for forbrugeren og for miljøet.

Det skaber et nyt marked og nye vilkår for fødevareproducenterne. De kan ikke længere nøjes med blot at være leverandører af fødevarer, men må forberede sig på en fremtid, hvor de indtager en aktiv rolle i levering af sundhedsfremmende produkter.

Skal fødevareindustrien spille en mere aktiv rolle som leverandør af sundhed, vil det kræve mere end blot at producere et økologisk æble eller at sænke prisen på grøntsager. Det forudsætter omstilling og nytænkning af fødevareindustriens produktion, position og rolle i samfundet. Der skal tænkes sundhed ind på alle niveauer – fra landmandens produktion til bearbejdning og produktudvikling samt transport til og salg fra supermarkedskæderne.

Mandag Morgens grønne tænketank, Sustainia, har i samarbejde med Arla Foods rettet fokus på emnet i 2015, der behandles i rapporten "The food producers of tomorrow are health providers".

Hent PDF

Forrige artikel Sammen om Rødovre Sammen om Rødovre Næste artikel VækstDanmark 2025 VækstDanmark 2025