Fremtidens fonde

En opskrift på morgendagens filantropiske Danmark.

De danske fonde kan øve en langt mere aktiv og afgørende indflydelse på udviklingen af det danske samfund. Deres uafhængighed, deres langsigtede horisont, deres finansielle råstyrke og deres fokus på at samfundets nytte gør dem til en oplagt forandringsagent i de kommende års omstilling af økonomien og velfærdsmodellen.

Men det kræver, at fondene selv er klar til at gøre op med den klassiske rolle som diskret velgører til fordel for et langt mere proaktivt, offensivt og samarbejdsorienteret engagement i deres omverden.

Denne rapport er en opskrift på morgendagens filantropiske Danmark.

Hent PDF

Forrige artikel Danske attraktioner Danske attraktioner Næste artikel The Power to Grow The Power to Grow