Gamle konsulenter med nye paroler

Det er selvsamme korps af Tordenskjolds soldater, som var med til at skabe nutidens største udfordringer i mange private og offentlige organisationer, der nu skal iværksætte den påkrævede kulturrevolution. Det kan kun gå galt.

Det var bare så meget nemmere, da grønthøsteren var den foretrukne metode, når organisationer i både offentligt og privat regi til akkompagnement af datidens applausord skulle skære ind til benet.

Dengang i 1990’erne og 00’erne var det bare at starte effektiviseringsmaskinen og så bevidstløst høste x antal procent på omkostningerne fra den ene ende af organisationen til den anden.

Nu skal konsulenthabitterne og de spidse lædersko foretage den modsatte manøvre som støttebatteri for selvsamme organisationers videre udvikling. I dag peger behovsnålen i både offentlige og private organisationer nemlig på kultur, samarbejde og uniqueness efter årtiers organisatorisk udpining.

Men hvordan er det nu lige, at man som konsulent skal kunne bidrage med noget helt andet og unikt, når man selv arbejder på en KPI-hypnotiseret performancefabrik?

Strømlinet differentiering

Resultatet af de seneste tiårs omkostningseffektiviseringsmantra kan iagttages i det private, hvor man har trimmet sig til den samme crew cut-frisure på tværs af brancheskel.

Det har medført, at en af de tre mest udtalte udfordringer i dag er blevet at differentiere sig fra resten flokken. Var der nogen, der sagde paradoks?

Når håret pludselig skal være længere end konkurrentens, kræver det selvfølgelig en anden type rådgivning fra konsulentsegmentet end de traditionelle ’værktøjer’ til forbedring af bundlinjen – blandt medarbejdere bedre kendt som fyringsrunder og omkostningsfokus.

Den anden store udfordring er at nedbryde siloerne, så der kan opstå nye produkter, nye processer og minimeres omkostninger ved at øge kulturen for samarbejde og tværgående tænkning.Med andre ord er det sådan noget blødt noget, som det er svært at fange med en lommeregner, og som specialistvældet i årevis notorisk har bekæmpet under parolen strømlining.

Nu viser strømliningsbagsiden sig så i form af unødigt bureaukrati og manglende vækst på toplinjen, når de nye geniale produkter udebliver, hvilket er den tredje store udfordring.

Alt i alt står vi over for en helt ny type højkonjunkturudfordringer, som virksomheder skal forholde sig til, inden de stiller sig op i køen til den sparsomme fordeling af talentfulde medarbejdere, kundeloyalitet og produktionskapacitet.

Selvmålet NPM

I det offentlige står man over for en lignende opgave.

Årtiers blind tiltro og ledelsesmæssig strækmarch til spare-religionen New Public Management (NPM) har skabt talentflugt, udpinte kulturer, tillidsdræn i alle retninger, inklusive til de borgere, man arbejder for – og paradoksalt nok en fordyrelse af den offentlige sektor.

Ja, forringelsen var faktisk dyrt betalt.

Ifølge de verdensførende NPM-forskere Christopher Hood og Ruth Dixon (Oxford University, 2015) steg omkostningerne gennem tre årtiers NPM-tilbedelse i den offentlige sektor i Storbritannien med 40 pct. trods reduktion i medarbejderantallet på 60 pct.

Den danske pendant står med pinefuld tydelighed malet med de fire bogstaver S-K-A-T.

Nu skal arbejdet i gang med at skabe holdbare og attraktive arbejdskulturer, kontrolregimet skal erstattes med tillids- og motivationsmekanismer, og der skal etableres nye tværgående samarbejdsformer, med borgerne – og ikke systemet – i centrum.

Det er blevet moderne, også på Christiansborg, at blæse til kamp mod regelvælde, kolde hænder og tælletyranni.

Det er altså massive, grundlæggende og helt afgørende forandringer, der skal iværksættes både i den offentlige og i den private sektor. Det er et arbejde, der måske kun kan sammenlignes med konstruktionsarbejdet efter Anden Verdenskrig, da nutidens Danmark skulle ’opføres’ efter anvisningerne i Jens Otto Krags socialdemokratiske drejebog fra 1945 om ’Fremtidens Danmark’.

Tordenskjolds soldater

Men hvor får man hjælp til så store og grundlæggende reformer? At dømme efter rådgiverlandskabet er det stadig de store rådgivende konsulenthuse, der er inde i varmen hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice, der hvert år shopper for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder.

Her kæmper de samme konsulentfirmaer nu med at udbedre de skader, de selv – mod betaling, selvfølgelig – forvoldte, dengang mantraet var et andet.

Men hvordan kan man stole på, at konsulentverdenen har gennemgået sin egen kulturrevolution og nu sømløst kan tilbyde et nyt sæt hyldevarer og rådgivningsprodukter?

Hvordan kan man have tillid til, at netop de konsulenthuse er de rette til at rådgive om samarbejdende virksomhedskulturer, hvor de før anbefalede massive sparekataloger? At de er de rette til at rådgive om interne tillidsplatforme til kreativ omsætningsvækst, hvor de før prædikede kontrol?

Det lader sig ganske enkelt ikke gøre. Man kan ikke skifte organisationskultur og -form, som man skifter logo på en bygning. Heller ikke selv om man er en omstillingsparat og ’change management’-belæst konsulentkæmpe. 

Prøv en ny filosofi

Det er ikke blot fundamentalt forskellige rådgivningsprodukter, man i det offentlige skal ud at købe – det er et andet livs- og samfundssyn.

Det bør være nogle helt, helt andre værdifaktorer, andre kernekompetencer og modsatrettede virksomhedsfilosofier, man køber ind hos, end dem, der har udpeget de seneste årtiers forkerte stier.

Men hvad er så alternativet?

Først og fremmest kan man som offentlig eller privat virksomhed omlægge sit forbrugsmønster og shoppe rådgivning hos nyere og mindre konsulenthuse. Det kræver måske lidt udbudsinnovation eller som minimum en ny tradition for at honorere anderledes mantraer, når det ikke længere er det sikre valg at vælge de store, de kendte, klassens tunge piger og drenge.

Og hvem vil i øvrigt ikke hellere danse med letbenede sylfider, når fremtidens organisationsmusik egner sig bedre til agilballet end stoledans, der blot minimerer og skærer fra, men intet tilfører?

For det andet kan man overveje helt at droppe tilkøbet udefra og i stedet bruge pengene på at opbygge nye funktioner og kompetencer i organisationen.

Der vil blive massivt behov for viden om agile former, vedvarende medarbejdermotivation, skalering af virksomhedskulturer, digitale forståelser, samskabelsesformer og så videre og så videre.

Hvorfor blindt tro, at ronkedorerne med deres klassiske værktøjskasser nu pludselig kan byde på virksom fakturérbar frelse for de problemer, de selv har været med til at skabe? Nej, så hellere udvikle og tage sin egen medicin end købe flere tvivlsomme eliksirer fra bagperronen på en konsulentvogn.

De gammelskolede tællemænd og -damer, som har styret opdrag og udbud for de offentlige indkøbsvogne i rådgivermarkedet, kan passende tøffe i Bjarne Corydons fodspor og komme på lønpost hos ligesindede i de konsulenthuse, som de selv har formet og tvunget i usunde retninger med overpræciserede udbudsmaterialer.

Tag din egen medicin

Endelig kunne rådgiverhusene iværksætte den kulturrevolution, de fleste ikke har haft ’tid’ til.

For eksempel kunne de vælge først at komme frem med den nye tids konsulentvarer, når de havde prøvet dem på sig selv. Når de var struttende af kulturel sundhed, menneskeligt overskud og virkelighedsberigende kreativitet og var i stand til at hive andet og mere end standardmetoder ned fra hylderne, så man som kunde virkelig kunne få ændret sine præmisser og få andet end i bedste fald lukrativ symptombehandling og i værste fald sygdomsfremkaldende kure.

Vi rådgivere må rykke lidt i nælderoden og starte med os selv, næste gang vi sælger en forandringsproces, der skal skubbe til et samfund. Ellers bliver retningen forkert, igen.

Forrige artikel Har vi virkelig ikke råd til de handicappede? Næste artikel Skaber ny lovgivning frustration eller konkurrencefordele?
  • Anmeld

    Edmonia Baker

    Fantastisk skrevet og lige på kornet!

    Har både smilet grinet og nikket undervejs. Du sætter det så smukt og skarpt op.

    Tak for det


Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Dansk rigmand: Beskat verdens rigeste og brug pengene på verdensmålene

Verdens rigeste må finansiere opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål gennem ekstra beskatning, mener dansk-iranske Djaffar Shalchi. Han er vokset op på bunden af det danske velfærdsamfund, men er i dag mangemillionær. ”Filantropien kan ikke redde vores verden. Det kan beskatningen.”

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

Danmark har fået et nyt parti: Velfærdspartiet

KOMMENTAR: Kommunernes Landsforening er blevet så stor en organisation, at den er mere slagkraftig end de fleste politiske partier. Det er ikke nødvendigvis sundt for den demokratiske samtale. 

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Tech-giganternes tid varer ikke evigt

Virksomheder som Google, Amazon og Facebook er blevet så store, at flere demokrater nu foreslår en opsplitning af techgiganterne. Men politikerne glemmer, at virksomheders dominans skifter hele tiden, mener Wall Street Journals Dan Gallagher. Derfor foregår debatten på forkerte præmisser.

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Europa står foran et historisk skæbnevalg

Valget til Europa-Parlamentet 26. maj er det vigtigste nogensinde, fordi EU er under pres både internt og eksternt. Mens Brexit-processen har ført til voldsom kritik af Underhuset i London, har Europa-Parlamentet forvandlet sig fra et Mickey Mouse-Parlament til en central aktør i europæisk politik og en lovgivende forsamling med global rækkevidde.

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Europa-Parlamentets yderfløje vokser

Fløjpartierne med EU-skepsis på plakaten bliver stærkere i Europa-Parlamentet ved det kommende valg. Det kan i yderste konsekvens ramme centrale EU-politikker. Men også den liberale midte kommer til at stå stærkere.

EU er afgørende for danske klimaambitioner

EU er afgørende for danske klimaambitioner

Europa-Parlamentet spiller i en nøglerolle i EU’s kollektive klimapolitik – som også fastlægger Danmarks nationale klimamål. Derfor er grøn omstilling et kerneområde for alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet.

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Fort Europa er ikke længere et skræmmebillede

Udlændingepolitikken har siden 2015 været det mest eksplosive tema i europæisk politik. EU har gennem aftaler med tredjelande og oprustet grænsekontrol reduceret antallet af illegale indvandrere, men der er fortsat ikke enighed om en fælles asyl- og indvandringspolitik.

Skat får central rolle i EP-valg

Skat får central rolle i EP-valg

Skattepolitikken er det sidste politikområde, hvor medlemslandene har fuld vetoret. Men Europa-Parlamentet har fået en vigtig skattepolitisk rolle – ikke mindst i kraft af konkurrencekommissær Margrethe Vestagers fokus på, hvordan national skattepolitik forvrider konkurrencen i EU.

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Set, læst og hørt: Knud Aarup

Mandag Morgen har bedt Knud Aarup om tre kulturanbefalinger. Han fremhæver blandt andet 'Parasitterne' på Aarhus Teater og en bog om en kærlighedshistorie fra Auschwitz.

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Lars Løkke udsteder garanti mod sygehuslukninger

Statsminister Lars Løkke Rasmussen lover i et stort interview med Mandag Morgen om sundhedsreformen flere penge til sundhed, øget inddragelse af patienter i beslutningerne og flere hårde prioriteringer med oprettelsen af nyt behandlingsråd. Han freder de 21 akutsygehuse og ændrer sin fortælling af reformens konsekvenser. 

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

Erhvervslivet og Mette Frederiksen i ny alliance

KOMMENTAR: Danmarks rolle som grøn frontløber er alvorlig truet. Men løsningen ligger måske i et potentielt parløb mellem erhvervslivet og Socialdemokratiet, vurderer Erik Rasmussen på baggrund af en konference, hvor Mette Frederiksen og virksomhederne fandt sammen om klimaet.

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

Et Brexit 'game of chicken': May spiller højt spil hele vejen til Bruxelles

ANALYSE: Det britiske parlaments beslutning om at bede om en udskydelse af landets exit fra EU giver startskuddet til en ny nervekrig, både i Westminster og på et EU-topmøde 21. marts. Trods det ene nederlag efter det andet har Theresa May stadig ikke opgivet at skræmme modstanderne i sit eget parti til at stemme for sin Brexit-aftale.

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Sådan vil et britisk 'no deal'-scenarie se ud for Danmark

Virksomheder og myndigheder i Storbritannien og resten af Europa er i fuld gang med at forberede sig på scenariet uden en Brexit-aftale den 29. marts. Et ’no deal’-scenarie byder især på nye toldafgifter, administrative byrder og tvivl om godkendelser.

Nej tak til konkurrerende e-bokse

Nej tak til konkurrerende e-bokse

KOMMENTAR: Staten risikerer at ramme sig selv i nakken på flere måder ved udbud af en digital postløsning. Det er vigtig og velfungerende fælles infrastruktur, der nu sættes i udbud. Og fordi vi alle er medejere af e-Boks gennem statens ejerskab af Post Nord, så vil tab af indtægter til det fælles system i sidste ende koste staten – og dermed skatteyderne – dyrt.

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

Værdier er nu engang det bedste styringsredskab

KOMMENTAR: Det er aldrig nemt at vende sin organisations tænkning på hovedet. I Aarhus Kommune arbejder vi på at vende det hele fra en indefra-og-ud-tankegang til en udefra-og-ind-tankegang. Det kræver tydelige værdier, nye begreber og – naturligvis – reformer.

Bare gå efter manden

Bare gå efter manden

KOMMENTAR: Det personlige og det forretningsmæssige kan ikke skilles ad. For hvem vil følge en retning, der ikke er sat af et rigtigt menneske, en, der både kan tage ansvar for succes og fejltagelser? Dagens ledelsesskribent giver sit bud på, hvordan personligt lederskab kan leves i praksis.

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Karen Hækkerup: Sociale investeringer kan være et columbusæg

Med bred opbakning fra Folketinget skal Den Sociale Investeringsfond fremme investeringer for at undgå anbringelser af børn, forebygge livsstilssygdomme, undgå langtidssygemeldinger og hjælpe børn i familier med misbrug. "Kan ekstern kapital løfte velfærden, vil det være fantastisk," siger fondens formand, den tidligere S-minister, Karen Hækkerup.

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Det offentlige føjer psykologiske tricks til værktøjskassen

Forestillingen om den rationelle borger er på vej ud hos offentlige myndigheder, som i stigende grad anvender adfærdsdesign, også kaldet nudging, til at påvirke vores valg i retning af vores eget eller samfundets bedste. Men grænsen mellem et kærligt puf og manipulation kan være hårfin.

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Sådan spiller nudging på vores irrationelle sider

Adfærdspsykologerne har samlet en værktøjskasse med psykologiske mekanismer, som kan anvendes til at påvirke folks handlinger. Det er virkemidler, der kan have stor indflydelse på, hvilke beslutninger vi tager, uden at vi er klar over det.

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

Virksomheder udnytter din dopaminhungrende hjerne

En gren af adfærdsdesign handler om at skabe vaner hos brugeren. Når det virker, kan det skabe en langt stærkere forbindelse mellem virksomhed og kunde. Men effekten kan også være så stærk, at det nærmer sig afhængighed.

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Set, læst og hørt: Matias Møl Dalsgaard

Mandag Morgen har spurgt GoMore-stifter Matias Møl Dalsgaard om, hvad han har set, læst og hørt for nylig. Han anbefaler den afdøde musiker Jeff Buckley og en bog, der får ham til at mindes en tid, hvor hans liv drejede sig mere om kunst end om business.

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Nyt job: Frands Fischer er Skanderborgs nye borgmester

Da stemmeslugeren Jørgen Gaarde pludselig har valgt at trække sig fra borgmesterposten i Skanderborg, overtager socialdemokraten Frands Fischer snart kæderne. Frands Fischers største udfordring bliver at sikre fortsat vækst i en af landets mest fremgangsrige kommuner.

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Del Mandag Morgen kvit og frit i denne uge

Mandag Morgen er i forårshumør og deler denne uges nummer med alle, der er nysgerrige efter at se, hvad ugebrevet har at byde på. Du er også velkommen til at dele med dit netværk. Hent ugebrevet som PDF her. 

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP anklages for omvendt Robin Hood

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge. Pensionsgigantens modeller tilgodeser nemlig de længstlevende, og det har de svageste grupper ikke nødvendigvis så megen gavn af, bekræfter Torben M. Andersen. At opdele pensionssparerne i risikogrupper kunne være en løsning, mener eksperter.

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

Influencere fik unge amerikanere til stemmeurnerne

En amerikansk iværksætter mobiliserede tusindvis af youtubers og andre influencere til det amerikanske midtvejsvalg, der fik historisk høj valgdeltagelse blandt 18-24-årige. Influencere kan flytte stemmer, siger dansk forsker, men det er svært at måle deres indflydelse.

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

DF og Nye Borgerlige har skabt et politisk parallelsamfund

KOMMENTAR: Konkurrencen med Nye Borgerlige om en endnu strammere udlændingepolitik trækker DF væk fra positionen på midten af dansk politik. Duellen mellem Vermund og Thulesen Dahl torsdag syntes at foregå i sin helt egen politiske parallelverden. En verden langt fra kongemagerpositionen og regeringsmagten.  

Macron træder frem som Europas politiske leder

Macron træder frem som Europas politiske leder

ANALYSE: Statsministeriet var orienteret i forvejen, da Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, mandag aften fremlagde sine ambitiøse visioner for EU-samarbejdet. Udspillet er først og fremmest et oplæg til europaparlamentsvalget 26. maj, hvor Macron vil samarbejde med den liberale gruppe, hvor både Lars Løkke Rasmussen og Margrethe Vestager er forankret.

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

44 procent stemte elektronisk ved Estlands valg

Ved de sidste ti valg i Estland har det været muligt at afgive sin stemme elektronisk fra sin computer. Ved valget i søndags benyttede næsten halvdelen af vælgerne sig af muligheden.

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

En tidlig indsats er måske ikke altid det bedste

KOMMENTAR: Med inspiration fra den såkaldte Heckman-kurve er der bred enighed om, at jo tidligere i livet sociale indsatser sker, jo bedre. Det har haft stor indflydelse på dansk velfærdspolitik. Men resultaterne af en empirisk efterprøvning foretaget af to newzealandske forskere stemmer ikke overens med Heckman-kurven. Langtfra.

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

USA's politiske komet har en radikal grøn plan

Moderate miljøorganisationer og demokratiske seniorpolitikere lægger luft til den plan for USA's grønne omstilling, The Green New Deal, som den nye unge stjerne i amerikansk politik, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez, netop har fremlagt.

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Folketingsvalget 2019: En kaotisk omgang alle mod alle

Med syv partiledere i blå blok og fem i rød har danskerne udsigt til en af de mest kaotiske valgkampe i nyere tid. Det gør det svært for Lars Løkke og Mette Frederiksen at udstede konkrete løfter. Mandag Morgens analyse baseret på samtaler med centrale politikere og embedsfolk viser store forskelle mellem S og V på otte konkrete områder. Et centralt spørgsmål kan afgøre valget.

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

8 områder der skiller Socialdemokratiet og Venstre

Det kan nogle gange virke, som om man skal have luppen frem for at se forskellen på Socialdemokratiets og Venstres politik. Men Mandag Morgens gennemgang viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen på otte afgørende politikområder anviser to meget forskellige veje for Danmark. Se forskellene her.

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Set, læst og hørt: Lasse Rich Henningsen

Mandag Morgen har bedt Årets Leder 2018 Lasse Rich Henningsen om tre kulturanbefalinger. Han nævner blandt andet en fem år gammel Oscartale, der har gjort stort indtryk på ham.