Gamle konsulenter med nye paroler

Det er selvsamme korps af Tordenskjolds soldater, som var med til at skabe nutidens største udfordringer i mange private og offentlige organisationer, der nu skal iværksætte den påkrævede kulturrevolution. Det kan kun gå galt.

Det var bare så meget nemmere, da grønthøsteren var den foretrukne metode, når organisationer i både offentligt og privat regi til akkompagnement af datidens applausord skulle skære ind til benet.

Dengang i 1990’erne og 00’erne var det bare at starte effektiviseringsmaskinen og så bevidstløst høste x antal procent på omkostningerne fra den ene ende af organisationen til den anden.

Nu skal konsulenthabitterne og de spidse lædersko foretage den modsatte manøvre som støttebatteri for selvsamme organisationers videre udvikling. I dag peger behovsnålen i både offentlige og private organisationer nemlig på kultur, samarbejde og uniqueness efter årtiers organisatorisk udpining.

Men hvordan er det nu lige, at man som konsulent skal kunne bidrage med noget helt andet og unikt, når man selv arbejder på en KPI-hypnotiseret performancefabrik?

Strømlinet differentiering

Resultatet af de seneste tiårs omkostningseffektiviseringsmantra kan iagttages i det private, hvor man har trimmet sig til den samme crew cut-frisure på tværs af brancheskel.

Det har medført, at en af de tre mest udtalte udfordringer i dag er blevet at differentiere sig fra resten flokken. Var der nogen, der sagde paradoks?

Når håret pludselig skal være længere end konkurrentens, kræver det selvfølgelig en anden type rådgivning fra konsulentsegmentet end de traditionelle ’værktøjer’ til forbedring af bundlinjen – blandt medarbejdere bedre kendt som fyringsrunder og omkostningsfokus.

Den anden store udfordring er at nedbryde siloerne, så der kan opstå nye produkter, nye processer og minimeres omkostninger ved at øge kulturen for samarbejde og tværgående tænkning.Med andre ord er det sådan noget blødt noget, som det er svært at fange med en lommeregner, og som specialistvældet i årevis notorisk har bekæmpet under parolen strømlining.

Nu viser strømliningsbagsiden sig så i form af unødigt bureaukrati og manglende vækst på toplinjen, når de nye geniale produkter udebliver, hvilket er den tredje store udfordring.

Alt i alt står vi over for en helt ny type højkonjunkturudfordringer, som virksomheder skal forholde sig til, inden de stiller sig op i køen til den sparsomme fordeling af talentfulde medarbejdere, kundeloyalitet og produktionskapacitet.

Selvmålet NPM

I det offentlige står man over for en lignende opgave.

Årtiers blind tiltro og ledelsesmæssig strækmarch til spare-religionen New Public Management (NPM) har skabt talentflugt, udpinte kulturer, tillidsdræn i alle retninger, inklusive til de borgere, man arbejder for – og paradoksalt nok en fordyrelse af den offentlige sektor.

Ja, forringelsen var faktisk dyrt betalt.

Ifølge de verdensførende NPM-forskere Christopher Hood og Ruth Dixon (Oxford University, 2015) steg omkostningerne gennem tre årtiers NPM-tilbedelse i den offentlige sektor i Storbritannien med 40 pct. trods reduktion i medarbejderantallet på 60 pct.

Den danske pendant står med pinefuld tydelighed malet med de fire bogstaver S-K-A-T.

Nu skal arbejdet i gang med at skabe holdbare og attraktive arbejdskulturer, kontrolregimet skal erstattes med tillids- og motivationsmekanismer, og der skal etableres nye tværgående samarbejdsformer, med borgerne – og ikke systemet – i centrum.

Det er blevet moderne, også på Christiansborg, at blæse til kamp mod regelvælde, kolde hænder og tælletyranni.

Det er altså massive, grundlæggende og helt afgørende forandringer, der skal iværksættes både i den offentlige og i den private sektor. Det er et arbejde, der måske kun kan sammenlignes med konstruktionsarbejdet efter Anden Verdenskrig, da nutidens Danmark skulle ’opføres’ efter anvisningerne i Jens Otto Krags socialdemokratiske drejebog fra 1945 om ’Fremtidens Danmark’.

Tordenskjolds soldater

Men hvor får man hjælp til så store og grundlæggende reformer? At dømme efter rådgiverlandskabet er det stadig de store rådgivende konsulenthuse, der er inde i varmen hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice, der hvert år shopper for ca. 300 mia. kr. hos private virksomheder.

Her kæmper de samme konsulentfirmaer nu med at udbedre de skader, de selv – mod betaling, selvfølgelig – forvoldte, dengang mantraet var et andet.

Men hvordan kan man stole på, at konsulentverdenen har gennemgået sin egen kulturrevolution og nu sømløst kan tilbyde et nyt sæt hyldevarer og rådgivningsprodukter?

Hvordan kan man have tillid til, at netop de konsulenthuse er de rette til at rådgive om samarbejdende virksomhedskulturer, hvor de før anbefalede massive sparekataloger? At de er de rette til at rådgive om interne tillidsplatforme til kreativ omsætningsvækst, hvor de før prædikede kontrol?

Det lader sig ganske enkelt ikke gøre. Man kan ikke skifte organisationskultur og -form, som man skifter logo på en bygning. Heller ikke selv om man er en omstillingsparat og ’change management’-belæst konsulentkæmpe. 

Prøv en ny filosofi

Det er ikke blot fundamentalt forskellige rådgivningsprodukter, man i det offentlige skal ud at købe – det er et andet livs- og samfundssyn.

Det bør være nogle helt, helt andre værdifaktorer, andre kernekompetencer og modsatrettede virksomhedsfilosofier, man køber ind hos, end dem, der har udpeget de seneste årtiers forkerte stier.

Men hvad er så alternativet?

Først og fremmest kan man som offentlig eller privat virksomhed omlægge sit forbrugsmønster og shoppe rådgivning hos nyere og mindre konsulenthuse. Det kræver måske lidt udbudsinnovation eller som minimum en ny tradition for at honorere anderledes mantraer, når det ikke længere er det sikre valg at vælge de store, de kendte, klassens tunge piger og drenge.

Og hvem vil i øvrigt ikke hellere danse med letbenede sylfider, når fremtidens organisationsmusik egner sig bedre til agilballet end stoledans, der blot minimerer og skærer fra, men intet tilfører?

For det andet kan man overveje helt at droppe tilkøbet udefra og i stedet bruge pengene på at opbygge nye funktioner og kompetencer i organisationen.

Der vil blive massivt behov for viden om agile former, vedvarende medarbejdermotivation, skalering af virksomhedskulturer, digitale forståelser, samskabelsesformer og så videre og så videre.

Hvorfor blindt tro, at ronkedorerne med deres klassiske værktøjskasser nu pludselig kan byde på virksom fakturérbar frelse for de problemer, de selv har været med til at skabe? Nej, så hellere udvikle og tage sin egen medicin end købe flere tvivlsomme eliksirer fra bagperronen på en konsulentvogn.

De gammelskolede tællemænd og -damer, som har styret opdrag og udbud for de offentlige indkøbsvogne i rådgivermarkedet, kan passende tøffe i Bjarne Corydons fodspor og komme på lønpost hos ligesindede i de konsulenthuse, som de selv har formet og tvunget i usunde retninger med overpræciserede udbudsmaterialer.

Tag din egen medicin

Endelig kunne rådgiverhusene iværksætte den kulturrevolution, de fleste ikke har haft ’tid’ til.

For eksempel kunne de vælge først at komme frem med den nye tids konsulentvarer, når de havde prøvet dem på sig selv. Når de var struttende af kulturel sundhed, menneskeligt overskud og virkelighedsberigende kreativitet og var i stand til at hive andet og mere end standardmetoder ned fra hylderne, så man som kunde virkelig kunne få ændret sine præmisser og få andet end i bedste fald lukrativ symptombehandling og i værste fald sygdomsfremkaldende kure.

Vi rådgivere må rykke lidt i nælderoden og starte med os selv, næste gang vi sælger en forandringsproces, der skal skubbe til et samfund. Ellers bliver retningen forkert, igen.

Forrige artikel Har vi virkelig ikke råd til de handicappede? Næste artikel Skaber ny lovgivning frustration eller konkurrencefordele?
  • Anmeld

    Edmonia Baker

    Fantastisk skrevet og lige på kornet!

    Har både smilet grinet og nikket undervejs. Du sætter det så smukt og skarpt op.

    Tak for det


Vi skal ikke ønske os en ny Brexit-afstemning

Vi skal ikke ønske os en ny Brexit-afstemning

KOMMENTAR: Har du Brexit-blues og drømmer om, at briterne besinder sig og afholder en ny folkeafstemning? Og til sidst ender med at blive i EU? Mandag Morgens europaredaktør Claus Kragh kan godt genkende følelsen. Men han mener også, at Danmark og resten af EU reelt er bedst tjent med, at Storbritannien forlader EU.

Topembedsmand slår alarm:

Topembedsmand slår alarm: "Den offentlige sektor er ramt af en demokratisk krise"

Den offentlige sektor er ved at sande til i retningslinjer og vejledninger, der ikke skaber værdi for borgerne. Samtidig bliver diskussionen om udviklingen af sundhedsvæsenet mere og mere fragmenteret – med en mediemæssig og politisk verden, som er helt forskellig fra den virkelige verden i den offentlige sektor. Det mener Hjalte Aaberg, der stopper som regionsdirektør for Region Hovedstaden til nytår.

Hvad i alverden er det, der kører dér?

Hvad i alverden er det, der kører dér?

En mangfoldighed af nye, små elektriske køretøjer, med eksotiske navne som hoverboards, uniwheels og speed pedelecs, vil i den nærmeste fremtid blande sig i storbyernes mylder. Sammen med selvkørende biler og busser, små udbringningsrobotter, robothunde og droner kan de med tiden fortrænge bilerne som byernes konger.

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

Nye trafikanter vender op og ned på byplanlægning

En ny trafikhandlingsplan i Aalborg Kommune gør op med gamle trafikdogmer og gør dermed klar til at favne de mange nye typer af køretøjer, der åbnes for i en forsøgsordning fra nytår. Men især i Århus og København volder den nye lov også kvaler.

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Manden bag digital transportrevolution: Lovgivere skal på banen

Teknologien bag nye avancerede løsninger til at organisere persontransport er langt fremme i Finland. Siden 2011 har den finske regering arbejdet på at tilpasse lovgivningen til en ny transportæra. Og det er ekstremt vigtigt at have lovgiverne med på sidelinjen i en af de næste store digitale revolutioner, siger administrerende direktør og stifter af virksomheden MaaS Global, Sampo Hietanen.

Tyrkiet i global jagt på kritikere

Tyrkiet i global jagt på kritikere

Tyrkiske modstandere af Erdogans regering fortæller om tortur i hemmelige fængsler og kidnapninger på åben gade. Et internationalt journalistsamarbejde, som Mandag Morgen er en del af, har undersøgt, hvordan Tyrkiets efterretningstjeneste jagter Erdogans kritikere på tværs af landegrænser. Også i Danmark har PET måttet beskytte en journalist, der er på Erdogans ’terrorliste’.

Europa hænger på autoritær Erdogan

Europa hænger på autoritær Erdogan

Præsident Erdogan krænker menneskerettigheder og ytringsfrihed og afvikler skridt for skridt demokratiet i Tyrkiet. Alligevel tager EU med fløjlshandsker på det store naboland, der på EU’s regning har over 3,5 mio. syriske flygtninge boende.

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Nyt job: Thor Möger Pedersen bliver chef i COWI

Thor Möger Pedersen forlader Socialdemokratiet og bliver chef for Economics and Management i COWI. Her skal han skabe motivation og teamspirit blandt de ansatte i en branche, hvor konkurrencen om arbejdskraften er benhård.

Bilens tid som byens konge rinder ud

Bilens tid som byens konge rinder ud

Den måde, vi færdes i byerne på, vil forandres væsentligt. Nye, små elektriske køretøjer er begyndt at dukke op, og samtidig bliver mobilitet i stigende grad en tjeneste; en løsning, som sammensættes til lejligheden alt efter den enkeltes behov. Bytrafikken kan blive mere effektiv, fleksibel og klimavenlig. Det er der hårdt brug for.

Set, læst og hørt: Hjalte Wieth

Set, læst og hørt: Hjalte Wieth

Mandag Morgen har bedt iværksætter Hjalte Wieth om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om eventet "Unleash the Power Within" med coach Tony Robbins.

Whistleblowerens bedste ven under anklage

Whistleblowerens bedste ven under anklage

KOMMENTAR: Hvis en retsstat vælger at gå efter undersøgende journalister, der bærer whistlebloweres væsentlige afsløringer af svindel og magtmisbrug videre, så lukker man ikke alene munden på pressen men også på de whistleblowere, der ikke har andre steder at gå hen.

To islamister kæmper om magten i Tyrkiet

To islamister kæmper om magten i Tyrkiet

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdoğan, har siden 2013 ført en skånselsløs kamp mod sin gamle politiske mentor og islamistiske allierede, Fethullah Gülen. Mandag Morgens europaredaktør giver her et overblik og en forklaring på de to politikeres ærkefjendskab.

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Dansk Industri skal disrupte sig selv

Dansk Industri skal disrupte sig selv

KOMMENTAR: Erhvervsorganisationen Dansk Industri skal nytænke sin rolle i et samfund med markant ændrede udfordringer – og dermed også en ny direktørs profil.

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Whistlebloweren fra Mærsk: Man er medskyldig hvis man tier stille

Den tidligere Mærsk-laborant Dorte Jensen blev whistleblower i 2010, da hun gik til pressen med en optagelse, der afslørede, hvordan Mærsk pressede ansatte til at fuske med målinger af spildevand og oliespildsrapporter. Det har haft store konsekvenser for hende, men hun ville gøre det igen.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttelse af whistleblowere. Det viser en undersøgelse af whistleblowerlovgivningen i samtlige EU-lande, hvor Irland lægger sig i top. Europa-Parlamentet kræver minimumsregler.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.