Globaliseringen giver danske familier kontante besparelser

Udenlandske varer er billige, og det giver besparelse til både danske privatpersoner og virksomheder. Den øgede samhandel med udlandet går også den anden vej, fastslår Dansk Industri i ny analyse.

Den øgede samhandel, globaliseringen har medført, handler vi mere på kryds og tværs mellem verdens lande. Det giver danskerne muligheder for at købe varer, som Danmark ikke selv er i stand til at producere. Det viser en ny analyse fra Dansk Industri (DI).

Samtidig giver det muligheden for at vælge udenlandske varer også en gennemsnitlig årlig besparelse på 21.000 kr. pr. dansk husstand, viser analysen.

Besparelsen gælder både, når man snakker fødevareindkøb, men også køb af biler, elektronik, tøj og meget andet.

Andelen af udenlandske produkter i danskernes forbrug er således steget fra 18 pct. i starten af 90’erne til nu 27 pct. En gennemsnitlig dansk husstand køber direkte eller indirekte udenlandske produkter for over 70.000 kr. om året.

Danske husstande bruger i gennemsnit 70.000 kroner årligt på udenlandske produkter. Det giver kontante besparelser på i gennemsnit 16-18 pct. af den enkelte husstands samlede forbrug på varer.

Læs hele Dansk Industris analyse her.

Forrige artikel Kommunerne kan hente store besparelser på ejendomsdriften Kommunerne kan hente store besparelser på ejendomsdriften Næste artikel Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig Kunderne værgrer sig ved at fortælle detailhandlen, hvor de befinder sig