Gør iværksætteri til en folkesag

Hvis Danmark skal ud af vækstkrisen, skal vi øge antallet af business angels i Danmark samt frigive mere risikovillig kapital fra business angels til unge iværksættere, der arbejder med disruptive teknologier.

Jeg har en vision om en ny investeringskultur i Danmark, hvor det bliver lige så normalt for danske privatinvestorer at blive medejere af små, unoterede iværksættervirksomheder eller small-cap-selskaber, som det i dag er at investere i store selskaber via pensionsopsparingen eller investeringsforeninger.

Verden står på tærsklen til den 4. industrielle revolution. Konstante teknologiske landvindinger – fra 3D-printning, til robotteknologi og kunstig intelligens – kommer til at forandre vores samfund på utrolige måder, i et vildt tempo og i et omfang, som vi ikke har set før.

Revolutionen skaber uanede muligheder for de virksomheder og lande, som er bedst til at skabe vækst og arbejdspladser gennem innovation. Omvendt risikerer de, der sover i timen, at blive efterladt på perronen. Tænk blot på virksomheder som Kodak, Nokia eller Blockbuster, som på kort tid fik hevet tæppet væk under sig som følge af den hastigt tiltagende digitale udvikling.

Slipper Danmark ud af vækstfælden?

Derfor giver det anledning til dybe panderynker, at Danmark de seneste år er rutsjet fra en 1. til en 15. plads på World Economic Forums liste over lande, som er bedst til at udnytte it til at skabe vækst. Alt imens lande som Finland og Sverige har styrket deres højteknologiske førerposition, har Danmark hvilet på laurbærrene i en verden, hvor status quo simpelthen ikke slår til.

Sats på iværksættertalenter

Vores unge iværksættertalenter – kald dem millennials eller Generation Y – udgør en stor del af den talentmasse, vi skal satse på, hvis danske virksomheder skal være i stand til at konkurrere med udlandet og sikre fundamentet for fremtidens velfærd.

Vi har rigtig mange unge, som prøver kræfter med iværksætteri, men desværre alt for få, som ender med at realisere deres fulde potentiale. Selvfølgelig er det iværksætternes lod at fejle, måske endda flere gange, inden de opnår succes. Men forudsætningen er, at staten skaber de rigtige rammer for, at iværksætterne kan udfolde sig. I dag er situationen den stik modsatte.

Når Danmark taber terræn på det højteknologiske felt, skyldes det ikke mindst, at unge startups mangler adgang til den risikovillige kapital, det kræver at udvide forretningen og ekspandere på globale markeder.

Et særligt problem herhjemme er, at danske business angels investerer færre penge, end de ellers ville have gjort, pga. Europas mest investorfjendske skatteregime med bl.a. iværksætterskatten på udbytter, aktieskatter, som er helt ude af trit med vores nabolande, og den asymmetriske beskatning af gevinster og tab. Tilsammen betyder det færre penge til danske startups. Lå vi på europæisk gennemsnitsniveau, ville der være dobbelt så meget kapital til rådighed til vækstlaget. Med den opsparing, vi har i Danmark, ville potentialet være at ligge langt højere end Europa-gennemsnittet.

Politisk handling

Der er derfor brug for politisk handling, hvis Danmark ikke skal fortsætte med at være leverandør af lovende højteknologiske virksomheder til London, Berlin og Silicon Valley og skal kunne beholde flere af fremtidens vækstvirksomheder selv.

Vi har stolte traditioner for at skabe store globale virksomheder såsom Carlsberg, Mærsk og Novo Nordisk, der skaber vækst og velstand i Danmark. Men ikonvirksomhederne blev grundlagt af vores bedste- og oldeforældre, og sandheden er den, at vi næsten er gået i stå herhjemme, når det gælder om at skabe nye giganter. Kun 2 ud af de 26 største danske virksomheder er startet siden 1995. Det er et markant lavere niveau end i USA og viser, at vores vækstlag ikke har internationalt konkurrencedygtige rammebetingelser.

Det er ikke, fordi der mangler talent eller ideer i Danmark. Problemet er, at mange af de mest lovende startups flytter væk, og at for få iværksættere herhjemme formår at skalere deres virksomheder, så de kan konkurrere globalt. I modsætning til Sverige, Finland og Storbritannien har Danmark historisk ikke været dygtige til at udvikle og holde fast i de unikke vækstvirksomheder med potentiale for at nå en værdi på 1 milliarder dollar – de såkaldte enhjørninger eller unicorns.

For nylig fik Danmark med salget af it-virksomheden Sitecore lykkeligvis sin allerførste business angel unicorn. Men hvis vi skal nå op på antallet af unicorns i vore nabolande, kræver det ikke mindst, at vi sætter aktiebeskatningen ned på samme niveau som i resten af Skandinavien. Samfundsgevinsten vil være flere investeringer, højere produktivitet og flere innovative private arbejdspladser.

Iværksætteri som en folkesag

Hvis vi skal holde på flere af vores unge iværksættertalenter og skabe flere globale vækstvirksomheder, skal vi gøre investeringer i iværksætteri til en folkesag. Det indebærer et opgør med tilstanden i dag, hvor danskerne næsten kun investerer via pensionskasserne.

Det danske skattesystem favoriserer passive investeringer gennem pensionsopsparingen med en lav PAL-skat på 15,3 pct. Omvendt beskattes private, der ønsker at investere direkte i iværksætteraktier, med op til 42 pct. På den måde er den stærke og i øvrigt velindtjenende danske pensionssektor faktisk blevet en hæmsko for de unge iværksættere, fordi de store aktører dræner markedet for seed-kapital.

Løsningen er ikke at straffe pensionsselskaberne, men derimod at gøre markedet for private investeringer uden for pensionssystemet mere attraktivt. Danskerne råder over knap 1.000 milliarder kr., som enten samler støv på en bankkonto eller er indsat på private kapitalpensioner. Lad os bringe langt flere af disse midler i spil til investeringer i danske startups, f.eks. ved at indføre et investorfradrag for investeringer i iværksætteri.

Forrige artikel Vil du vokse – så flyt til Silicon Valley! Næste artikel Vækstens muligheder og forbandelse
Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

Dansk topchef i OECD: Danmark og EU skal sikre retfærdig digitalisering

POLITIK OG VELFÆRD Digitalisering er ligesom globalisering en nøgle til Danmarks fremtidige velstand. Men både i Danmark og i EU skal man sikre, at digitaliseringens goder i 2020’erne fordeles retfærdigt, mener Ulrik Vestergaard Knudsen, vicegeneralsekretær i OECD. Skæv fordeling af globaliseringens gevinster medvirkede til 2010’ernes folkelige oprør, påpeger han i dette interview om de store globale megatrends og Danmarks rolle.

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

Cybertruslen bekymrer næsten alle danske topledere

DIGITAL OMSTILLING En rekordhøj andel af danske topledere er i 2021 bekymrede for cyberangreb. 97 procent af de adspurgte danske CEO’s peger på cybertruslen som en forretningsmæssig bekymring, og hele 47 procent er ‘meget bekymret’, viser en rapport fra PwC. 

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Hvor meget frihed må trygheden koste?

Tryghed er et lille hyggeligt ord, der ikke burde kunne gøre nogen fortræd. Men i tryghedens navn er vi i gang med at kriminalisere hinanden for noget så ukonkret som at vække en følelse af utryghed hos andre.

Michael Ørnø anbefaler

Michael Ørnø anbefaler

KULTURANBEFALING Michael Ørnø hører til blandt de få, der stadig lytter til et album fra ende til anden. Og så anbefaler han bogen, der forklarer, hvordan en computer bygges op sådan helt fra bunden.

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

Professorer: Store samfundsproblemer kræver totalfodbold

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen har vist os, hvad der skal til for, at det politiske og administrative system i fremtiden kan løse store kriser og udfordringer. Det kræver, at alle niveauer og aktører spiller med, skriver Eva Sørensen og Jacob Torfing.

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Hospitaler – fremtidens innovationshubs

Boston er et vindue ind i fremtiden for life science og sundhedsinnovation. Det er et økosystem i verdensklasse, som vi danskere kan se til for at få indblik i nye trends indenfor sundhedsinnovation. Som det danske innovationscenter i Boston skriver, har hospitalerne en helt central rolle.

Nu er det voksen-baby der bestemmer

Nu er det voksen-baby der bestemmer

DIGITAL OMSTILLING Mobiltelefonerne har lært forbrugere, at de kan få opfyldt deres behov omgående – så hvorfor ikke forlange det samme i alle de situationer, hvor man er bruger? Det kan virke som en forkælet indstilling, men hvis man vil klare sig som virksomhed, er man nødt til at føje de nye ”voksen-babyer”, siger forfatteren til en ny bog om fremtidens virksomheder.

Styr din faglige entusiasme

Styr din faglige entusiasme

LEDELSE Et stærkt fagligt engagement kan skabe problemer i mødet med konkurrerende og politiske hensyn i organisationen. Det er nødvendigt at være fleksibel og manøvredygtig uden at forfalde til kynisme, og det kræver træning, skriver Klaus Majgaard.

Hjemme godt, ude godt

Hjemme godt, ude godt

DIGITAL OMSTILLING Kun ni procent af danskerne ønsker at arbejde permanent hjemmefra efter covid-19.

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

Erhvervsspidser samler tankerne: Sådan slipper vi innovationen løs i Danmark

POLITIK OG VELFÆRD Danmark har indtil nu været en af globaliseringens vindernationer. Men en ny verden venter efter corona. 20 fremtrædende erhvervsprofiler opfordrer til radikal nytænkning, hvis Danmark ikke skal køres over. Erhvervslivets kræfter skal slippes løs i frikommuneforsøg, særlige områder skal være Danmarks nye innovationszoner, og der skal oprettes både et sundheds- og et læringspartnerskab.

Hvorfor Danmark?

Hvorfor Danmark?

KOMMENTAR Hvorfor skal verden overhovedet vælge Danmark, danske virksomheder, varer og værdier til i den nye konkurrence, der venter efter coronakrisen? Det er det centrale spørgsmål i Dansk Konkurrenceevneråd, der for nylig trådte sammen for første gang. Her giver to af rådets medlemmer deres bud på, hvilken vej vi skal gå for at finde svar.

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

Falcks direktør: Sammen kan vi hæve levetiden i en hel bydel

POLITIK OG VELFÆRD Falcks topchef, Jakob Riis, har en drøm. Han ønsker at gøre områder som Nordvest i København og andre lokalområder til en slags sundhedsfyrtårne i nyt, forpligtende partnerskab med det offentlige. “Fremsynet”, siger professor. Jakob Riis vil også gøre op med uforpligtende pilotprojekter og sikre en bedre udnyttelse af de milliarder af kroner, som det offentlige køber ind for årligt.

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

Naturen er begyndt at sende regninger tilbage til økonomien

GRØN OMSTILLING Den grønne omstilling skal være lige så hurtig og gennemgribende, som digitaliseringen af samfundet har været, siger den svenske klimaforsker Johan Rockström. Han mener, det er en misforståelse at se det gode, moderne liv som en modsætning til bæredygtighed – men det er nogle andre mål, vi må stræbe efter.

Planetære grænser

Planetære grænser

GRØN OMSTILLING I 2009 gik en gruppe på 26 af klodens førende miljø- og klimaforskere, ledet er Johan Rockström, sammen om at identificere de faktorer, som er afgørende for, at det globale økosystem fortsat kan trives. Gruppen opstillede en liste på ni hovedområder, blandt andet biodiversitet, forsuring af havene, udtynding af ozonlaget og arealet af jorden, der bruges til landbrug.

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

Nikolas Lyhne-Knudsen anbefaler

KULTURANBEFALING Nikolas Lyhne-Knudsen lader sig inspirere af skønlitteraturen både privat og som leder. Og så anbefaler han en spændende podcast, der sætter historien i kontekst og perspektiv.

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

7 skridt der kan gøre Europa til grøn supermagt

KOMMENTAR Klimakrisen kan blive en vindersag for Europa, men det kræver, at man adresserer det lange efterskælv af folkelige bekymringer fra de sidste par årtiers kriser, skriver Bjarke Møller.

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Er Skat ved at blive plyndret for anden gang?

Ugens ubehagelige spørgsmål: Spilder vi enorme milliardbeløb i det britiske retssystem uden reel chance for at få de 12,7 udbytteskattemilliarder tilbage, som Skat sendte ud af landet? Britiske medier kalder sagen for den dyreste i nyere britisk retshistorie. Og Danmark har lige tabt første runde.

Kina sidder tungt på råmaterialer til elektronik – for nu

Kina sidder tungt på råmaterialer til elektronik – for nu

GRØN OMSTILLING Kina har over de sidste 25 år etableret sig som den dominerende globale leverandør af sjældne jordarter, der er
uundværlige i produktionen af smartphones, elbiler, våbensystemer og utallige andre teknologier.

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

Siri-kommissionen går ind i klimakampen

DIGITAL OMSTILLING Den danske Siri-Kommission af it-eksperter har netop udsendt en ny rapport. Denne gang handler det om den miljø- og klimabelastning, som brugen af digital teknologi fører med sig. Det er ganske overraskende, HVOR meget nogle af vores it-vaner forbruger. 

Grønne byer til verdens største befolkning

Grønne byer til verdens største befolkning

Kina vil inden for de næste par år være blevet verdens største økonomi. Den kraftige industrialisering og urbanisering har imidlertid ført til et påtrængende behov for rette op og undgå miljøforringelser – ikke mindst i de hastigt voksende byer. Det skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Konflikter er bedre end deres rygte

Konflikter er bedre end deres rygte

LEDELSE Konflikter kan være lærende og udviklende, og er ikke noget, vi skal undgå for enhver pris. Men det kræver et miljø med høj psykologisk sikkerhed at udnytte potentialet, skriver Nicolaj Suhr Jensen.

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

Klimakompetencer er en mangelvare i bestyrelseslokaler

GRØN OMSTILLING Trods øget fokus på klima og bæredygtighed i mange danske virksomheder er der begrænset viden og kompetencer på området i bestyrelseslokalerne. Presset for at få opgraderet bestyrelsens klimakompetencer kommer blandt andet fra investorer og fra kommende EU-lovgivning.

Handel med databaserede serviceydelser er eksploderet

Handel med databaserede serviceydelser er eksploderet

DIGITAL OMSTILLING Siden 1990’erne er handlen i databaserede services vokset drastisk og udgør nu halvdelen af den totale globale handel i serviceydelser, viser en ny rapport fra Verdensbanken.

CO2-fangst: Nu bliver det alvor

CO2-fangst: Nu bliver det alvor

GRØN OMSTILLING Religionskrigen om CO2-fangst er slut. Selv de mest ambitiøse klimaforkæmpere mener nu, at Danmark og resten af verden ikke kommer uden om at indsamle og lagre CO2. Opgaven er enorm. Det samme er de fremtidige forretningsmuligheder.

Mange måder at opsuge og lagre CO2

Mange måder at opsuge og lagre CO2

GRØN OMSTILLING Efter regeringens seneste tiltag – energiøerne, støtte til el-biler, omlægning til varmepumper, stop for kulfyring osv. – mangler stadig løsninger, der kan adressere de sidste 13,7 millioner tons CO2.

Novo Nordisk Fonden: CCS er et dansk Apollo-projekt

Novo Nordisk Fonden: CCS er et dansk Apollo-projekt

GRØN OMSTILLING Forskning indenfor samspillet mellem biologi og kemi kan skabe et gennembrud for fangst og udnyttelse af CO2, mener Claus Felby, der er leder af Novo Nordisk Fondens biotek-aktiviteter. Fonden er klar med meget store beløb, der både skal gå til forskning og til at skalere og samarbejde i stor, industriel skala.

Norge vil gøre CO2-fangst til et nyt industrieventyr

Norge vil gøre CO2-fangst til et nyt industrieventyr

GRØN OMSTILLING Norge satser milliarder på at udvikle den industri, der kan fange CO2, transportere det i skibe og lagre det i undergrunden. Aker Carbon Capture er et privat norsk selskab, der sælger industrielt udstyr til teknologien. CEO Valborg Lundegaard ser store muligheder i Danmark, der med 70 procent-målet for 2030 har lagt tidligere skepsis over for teknologien på hylden og satser stort på at fange, lagre og udnytte CO2.

Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

Skab en langsigtet vision for den offentlige styring

KOMMENTAR Hvordan ville vi organisere velfærdssamfundet, hvis vi gav os selv 10 år til at udvikle en ny model? Der er behov for langsigtede pejlemærker for udviklingen af den offentlige styring, som kan frigøre os fra vanetænkningen, skriver Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen.

Helle Øbo anbefaler

Helle Øbo anbefaler

KULTURANBEFALING Helle Øbo glæder sig til Skandinaviens største fotofestival, og så anbefaler hun en romantrilogi, der giver et indblik i Barcelonas mystik, passion og kultur.

USA blæser til klimakamp – for sin egen skyld

USA blæser til klimakamp – for sin egen skyld

GRØN OMSTILLING Når USA nu igen engagerer sig i kampen mod den globale opvarmning, skyldes det først og fremmest hensynet til egne interesser. Risikoen er, at Biden indleder en kold klimakrig med kineserne. 

Han skal fremtidssikre avisen

Han skal fremtidssikre avisen

NYT JOB Den tidligere general og forsvarschef Peter Bertram overtager posten som bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus midt i en brydningstid, der byder på ny teknologi og nye brugerpræferencer.

Rejs hjem, hvor dine forældre kommer fra!

Rejs hjem, hvor dine forældre kommer fra!

Den danske asylpolitik bygger på, at flygtninge skal rejse hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Opholdet er kun midlertidigt. Med hvad gør vi, når det midlertidige fylder en hel barndom, og syriske flygtningebørns hjemland er blevet Thy, Fyn eller Falster?

Mangel på chips bremser produktionen

Mangel på chips bremser produktionen

DIGITAL OMSTILLING Forsyningerne af computerchips kan ikke holde trit med efterspørgslen, og det er begyndt at gå ud over produktionen, især bilfabrikkerne er hårdt ramt. Problemet har synliggjort verdensøkonomiens store afhængighed af en enkelt komponent, som kun nogle få selskaber kan levere. 

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

Det kræver grundig forberedelse at finde venturekapital i Silicon Valley

DIGITAL OMSTILLING Silicon Valley er indbegrebet af venturekapital, men skal det lykkes for startups at skaffe investeringer og nyde godt af den støtte, som den rette investor kan tilbyde, kræver det grundig forberedelse. Det fortæller det danske innovationscenter i Silicon Valley.

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

Leder du med sproget, eller leder sproget dig?

LEDELSE Kommunikation er det måske vigtigste ledelsesredskab, men mange ledere bliver forført af deres begejstring for nye termer og ønsket om at fremstå på forkant med udviklingen. Man kan hurtigt miste autoritet på den konto, skriver Mads Thimmer.