Ny VIC-regering har 26 fokusområder

En nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og de Konservative har set dagens lys. Regeringen præsenterede søndag sit grundlag for samarbejdet.

En ny regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative offentliggjorde den 27. november sit regeringsgrundlag.

Det har fået titlen "For et friere, rigere og mere trygt Danmark". Og blandt initiativer er blandt andet, at færre danskere skal betale topskat, og den offentlige sektors forbrug skal have lov til at voksne med 0,3 pct. årligt.

Regeringsgrundlaget indeholder en beskrivelse af regeringens politik fordelt på forskellige politikområder. Ud over præambel og indledning er der følgende kapitler i regeringsgrundlaget:

 

  • En stærk økonomi

 

  • Godt rustet til fremtidens arbejdsmarked

 

  • Alle unge skal have et godt afsæt

 

  • Virksomheder i vækst

 

  • Iværksættere, ny teknologi, forskning og innovation

 

  • Fødevarer, landbrug og fiskeri

 

  • Vækst og udvikling i hele Danmark

 

  • Lavere skat

 

  • Fleksibelt og effektivt arbejdsmarked

 

  • Infrastruktur der skaber vækst

 

  • En fokuseret og fremsynet udenrigspolitik

 

  • Danmark i Europa

 

  • National sikkerhed

 

  • En tryg retspolitik

 

  • En balanceret og realistisk udlændingepolitik

 

  • Fornyelse af den offentlige sektor

 

  • Et sundt liv og en værdig alderdom

 

  • Tryghed for socialt udsatte og mennesker med handicap

 

  • Børn, folkeskole og ungdomsuddannelser

 

  • Videregående uddannelser med fremtid

 

  • En bæredygtig grøn omstilling

 

  • En rig natur og et rent miljø

 

  • Kultur, foreningsliv og medier

 

  • Ligestilling

 

  • Folkekirken

 

  • Rigsfællesskabet

 


Hent regeringsgrundlaget her.

Hent PDF
Forrige artikel Inkluderende vækst på dagsordenen i USA Inkluderende vækst på dagsordenen i USA Næste artikel Digital disruption i banksektoren Digital disruption i banksektoren