Hvis der blev uddelt OL-guld for samfundsmodeller ville Danmark vinde

Internationale analyser peger på Danmark som det bedste bud på fremtidens samfundsmodel. Det er en stor sejr for en ellers udskældt velfærdsmodel, der ifølge internationale eksperter gør os til verdens bedste land at leve i. Men positionen er under pres. Der er brug for en ny selvforståelse.

En veludviklet velfærdsmodel finansieret af høje skatter og styret af en effektiv offentlig sektor.

Sådan kan en kort karakteristik af den danske samfundsmodel lyde, og spørger man internationale eksperter, får modellen topkarakter og opfattes som et godt bud på en økonomisk, politisk og social rollemodel.

Det er endnu en blåstempling af den danske velfærdsmodel. Det er selvsagt en udfordrende påstand i en tid, hvor konkurrenceevne ofte sættes lig med lavere skatter og mindre offentlig velfærd. Ikke desto mindre er det den fællesnævner, der kan uddrages af flere aktuelle internationale analyser.

Mest overbevisende støttes konklusionen i den nye udgave af Social Progress Index. Det er udviklet af den verdenskendte Harvard-professor Michael Porter og bygger på i alt 50 forskellige kriterier, der spænder over en lang række vigtige livsbetingelser. Formålet med indekset er at anlægge et langt bredere snit på et lands udviklingsevne, end hvad der kan rummes i det traditionelle bruttonationalprodukt. BNP er på flere måder et nødvendigt, men langt fra tilstrækkeligt barometer til at måle en nations reelle styrke.

Social Progress Index vurderer og sammenligner landes samfundsmodeller ud fra deres evne til at forvandle økonomisk rigdom til høj livskvalitet for flest mulige mennesker. Et veludviklet socialt system vurderes som en forudsætning for at skabe en langsigtet og stabil økonomisk udvikling.

Ud fra disse kriterier vurderer indekset, at Danmark er det bedste bud på fremtidens samfundsmodel og det bedste land i verden at leve i.

Vi topper listen over 128 indekserede lande.

Nordisk sejrsgang

Ikke overraskende beklædes de følgende tre pladser af andre nordiske lande, nemlig Finland, Island og Norge, medens Sverige ligger nummer otte. De er altså alle veludviklede velfærdssamfund.

I alt opnår 14 lande i indekset topkarakteren seks stjerner og skudsmålet ’Very High Social Progress’. I den næste kategori med fem stjerner finder vi bl.a. Japan og USA som nr. 17 og 18, medens Kina som nummer 83 på listen blot får tre stjerner.

Disse resultater bakkes op af en anden international rapport The Inclusive Development Index 2018, der netop er udgivet af World Economic Forum, WEF. Indekset er baseret på 15 forskellige kriterier, der inkluderer såvel traditionelle makroøkonomiske kriterier som sociale og miljømæssige faktorer, og det er udviklet som et kritisk svar til det ensidige billede, som også WEF mener, at BNP tegner af et lands udviklingsevne.

På linje med Social Progress Index fastslår WEF, at social og miljømæssig stabilitet er en betingelse for fremtidens økonomiske vækst, men ifølge rapporten har mange regeringer en tendens til at overse eller nedvurdere den sammenhæng.

World Economic Forum er her meget kritisk over for, at såvel politikere som medier fastholder deres fokus på de velkendte, men ikke dækkende makroøkonomiske nøgletal. De kan bedst opfattes som et overordnet mål for en nationaløkonomisk udvikling, da de ikke forholder sig til de underliggende, men meget vigtige drivere af samfundsøkonomien og ej heller de drivere, der netop handler om menneskers levestandard.

Det er alle disse faktorer, som ‘The Inclusive Development Index 2018’ indarbejder, og som ifølge rapporten giver et langt mere dækkende billede af et lands reelle styrke.

Også her er resultatet en nordisk sejrsgang. De nordiske lande er alle i top-6 med Danmark på 5. pladsen, men kun marginaler skiller førergruppen. Norge indtager førstepladsen, medens lande som USA og Japan ender som nummer 23 og 24 i den gruppe på 29 nationer, der alle ligger i kategorien ’Advanced economies’.

Ifølge de to rapporter er velfærd og økonomisk vækst ikke modsætninger, men hinandens forudsætninger. Jo mere fintmasket velfærden er, des bedre er mulighederne for stabil økonomisk fremgang og stærk konkurrenceevne.

Her kan der også hentes gode argumenter i det årlige Global Competitiveness Index, ligeledes fra WEF, som måler på mere klassiske nøgletal. Selv om det ændrer lidt på ranglistens sammensætning, er indekset stadig en demonstration af nordisk styrke. En gruppe på 28 lande ligger meget tæt på hinanden, anført af Schweiz, medens Sverige, Finland, Norge og Danmark er placeret i den bedste halvdel med positioner fra nr. 6 til 12.

Afstanden imellem Schweiz og Danmark kommer således til udtryk i en score på henholdsvis 5,86 over for 5,39.

I øvrigt tager konkurrenceindekset også afstand fra BNP, men det er ud fra opfattelsen af, at bruttonationalproduktet ikke er i stand til at værdiansætte gevinsterne ved bl.a. nye teknologiske fremskridt. Derfor får vi også med BNP ifølge rapporten et misvisende billede af udviklingen i produktiviteten. Den bliver undervurderet.

Konklusionen er derfor en gentagelse af behovet for at udvikle nye metoder til at måle et samfunds udvikling, herunder at indtænke såvel den teknologiske udvikling som de sociale og miljømæssige kvaliteter. 

Misforstået rollemodel

Summen af de tre rapporter tegner et billede af Danmark som en rollemodel for morgendagens samfund, dvs. et samfund, der har formået at forene en veludviklet og inkluderende velfærdsmodel med en høj konkurrenceevne. Det er også den kombination, som bl.a. har inspireret den franske præsident, Emmanuel Macron, i hans reformbestræbelser.

En af hemmelighederne bag den danske succes er et højt skattetryk. Opbygningen af velfærdssamfundet bygger nemlig på en kollektiv betalingsvilje i befolkningen. Dermed betaler danskerne ikke skat, de investerer i et bedre samfund. Derfor kan de politiske partier heller ikke vinde et valg på lavere skat, og derfor viser alle opinionsmålinger, at hovedparten af danskerne foretrækker mere velfærd frem for lavere skat.

Dette er i internationale sammenhænge en enestående styrke, der bygger på en udbredt tillid til, at skatten – den fælles investering – forvaltes i borgernes interesse. Og den satsning er hidtil lykkedes.

Den danske velfærdsmodel er ikke alene mere avanceret end mange andre landes. Den er også billigere. Ifølge en OECD-analyse betaler en dansker således langt mindre for velfærden end en amerikaner. Og læg så dertil, at vi igennem den kollektive finansiering samtidig har skabt en langt mere stabil, ligeværdig og sammenhængende model.

Problemet er blot, at mange politikere stadig har svært ved at forstå danskernes logik og fortsat bruger skattelettelser som det store mantra, der skal styrke konkurrenceevnen og øge borgernes lyst til ekstra arbejde. Hvor svær denne øvelse er, vidner den nye skatteaftale om: Mange og lange politiske drøftelser ender med et meget beskedent resultat.

Vores vinderposition er ikke ensbetydende med, at den danske velfærdsmodel ikke kan forbedres. Det både kan og skal den. Men det skal ske ud fra en langt mere dybtgående forståelse af de drivkræfter, der i dag positionerer Danmark som et samfund, mange gerne vil ligne.

Det bør derfor ikke være internationale institutioner, der forsøger at afkode den danske model i deres søgen efter fremtidens bæredygtige samfund. Danmark burde selv levere et fyldestgørende svar i stedet for periodiske, afgrænsede eller kortsigtede udspil over for aktuelle udfordringer.  

Et nyt røntgenbillede

Men da intet tyder på, at det kan samle den nødvendige politiske opbakning, kunne det være en opgave for store fonde eller universitetsmiljøer – måske en kombination. De burde kunne levere det uafhængige og nuancerede røntgenbillede af den danske models udfordringer og muligheder i fremtidens samfund.

Og det er vigtigt af flere forskellige grunde. Her følger et udpluk:

  • I en tid, hvor demokratier verden over er under stigendende pres fra yderliggående populistiske kræfter, er der mere end nogensinde behov for stabile rollemodeller. Danmark kunne være en af dem.
  • Hvis man skal styrke sin langsigtede udviklings- og konkurrenceevne, forudsætter det en dyb viden om, hvad der har skabt den nuværende succes. Samtidig skal vi have respekt for de styrker, Danmark har udviklet, men som ikke kan opfanges af de traditionelle makroøkonomiske analyser. Vi skal med andre ord dyrke vores originalitet – at vi er lidt aparte.
  • I konkurrencen om investeringer, talent og turister har vi en stærk og anderledes men hidtil uudnyttet fortælling. Den kan udbredes langt mere kreativt. Hvis Danmark var en virksomhed, ville vi ikke holde os tilbage med at fremhæve vores usædvanlige kvaliteter.

Hertil kommer, at en misforstået succes også kan føre til misforståede prioriteringer. Her er der er ikke megen optimisme at hente i den aktuelle hjemlige politiske debat. Den er både kortsigtet og smalsporet.  

Samtidig må vi konstatere, at på enkelte områder er vores model under stigende pres. Det gælder ikke alene udlandets voksende bekymring for en meget rigid udlændingepolitik, men også vores position som klimaduks. En ny opgørelse fra Climate Change Performance Index for 2018 viser, at Danmark efter flere år som duks nu er hastigt på vej ned ad ranglisten og i den seneste opgørelse ligger helt nede som nr. 17, mens Sverige gør det bedst. Nedturen tilskrives, at regeringen har nedprioriteret klimaambitionerne.

Lige nu har vi gode grunde til at være stolte af vores indsats og fine placeringer på diverse internationale oversigter. De kan ikke alle tage fejl. Men placeringerne er kun til låns. Ligesom i andre dele af samfundet sker forandringerne hurtigt, og sikre vindere kan på kort tid blive lige så sikre tabere.

Det kan også ske for Danmark, med mindre vi tager bestik af såvel vores egen situation som udviklingen omkring os og redefinerer vores konkurrenceevne, mens tid er. Vi er indtil videre stadig det land, der har de bedste forudsætninger for at blive fremtidens globale rollemodel. Valget er vores.

Forrige artikel Sæt politisk fokus på energirenovering Sæt politisk fokus på energirenovering Næste artikel FN’s verdensmål – en del af virksomhedernes nye dna FN’s verdensmål – en del af virksomhedernes nye dna

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Internettet er en slagmark mellem Kina og USA

Verdens to digitale supermagter står for vidt forskellige tilgange til ny teknologi og 5G. Det kan blive afgørende for vores digitale liv, om det bliver den amerikanske eller den kinesiske tilgang, der vinder.

Danske medier har valgt deres Trump

Danske medier har valgt deres Trump

KOMMENTAR: Den danske presse har givet Klaus Riskær Pedersen en flyvende start på hans politiske karriere. Fortsat kritik mod hans kandidatur kan ovenikøbet styrke hans chancer. Det handler om at vinde kampen om opmærksomheden, og det mestrer han.

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Ny udlændingepolitik kan koste virksomheder 8.700 ansatte

Det danske arbejdsmarked risikerer at miste tusindvis af aktive hænder som konsekvens af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken. Men Inger Støjberg vil hellere hente ny arbejdskraft i udlandet end at lade flygtningene løse behovet for hænder i danske virksomheder eller kommuner.

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Rengøringsgigant: Vi jagter arbejdskraft alle steder

Facility service-koncernen ISS jagter arbejdskraft alle steder. Dels for at løse manglen på arbejdskraft; dels fordi flere og flere analyser internt hos ISS viser, at mangfoldighed målt på køn, alder og etnisk baggrund i sig selv har en lang række forretningsmæssige fordele.

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

Den agile organisation – en illusion, du skal jagte

KOMMENTAR: Omstillingen til en fleksibel og forandringsparat organisation er en uendelig rejse mod et evigt bevægeligt mål. Derfor kræver det en høj grad af selvindsigt, når du som leder samtidig har som opgave at få andre til at trives under de konstante forandringer.

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Set, læst og hørt: Mathias Linnemann

Mandag Morgen har bedt iværksætter Mathias Linnemann om tre kulturanbefalinger. Han fortæller blandt andet om en podcast, der fik Teslas aktiekurs til at falde med ti procent, og så er han blevet dybt rørt over en fotobog af krigsfotograf Jan Grarup.

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Nyt job: Stina Vrang Elias er ny NFA-formand

Stina Vrang Elias er udpeget som ny formand for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Hun tager over fra Kjeld Møller Pedersen, der har siddet på posten siden 2001.

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Danmark løfter en mindre del af flygtningebyrden

Kun fem ud af tusind asylsøgere, der kommer til Europa, søger asyl i Danmark. Det er tredje år i træk, Danmark holder sig på det historisk lave niveau. Danmark er nu sunket til nummer 75 på FN’s rangliste over lande, der modtager flest flygtninge set i forhold til deres økonomisk velstand.

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Her er de mest (u)populære danske statsministre

Nyt studie kortlægger danske ministres popularitet fra de allerførste ministermålinger i 1978 og frem til i dag. Som statsminister var Poul Schlüter mere populær end nogen anden i embedet i den 40-årige periode. Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt indtager fælles bundplacering.

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Den største danske erhvervssucces du aldrig har hørt om

Det er en af de største danske erhvervssucceser i nyere tid. Siden starten i 2000 har firmaet været på én lang og stejl vækstkurve. I dag er de to stiftere begge blandt de 25 rigeste danskere, og firmaet er verdens førende på deres marked. Men de færreste har hørt om 3Shape.

På kommunal bootcamp for borgerfokus

På kommunal bootcamp for borgerfokus

Borgmesteren, byrådet og kommunaldirektøren i Kolding vil ikke styre alting fra toppen. Med projektet ”Borgerens Centrum” skal medarbejderne tænke med på udviklingen af løsninger, der tager udgangspunkt i borgerens behov og ikke i lovgivningens regler.

Valgpanik skaber hovsaløsninger

Valgpanik skaber hovsaløsninger

ANALYSE: Politikere på Christiansborg vil haste store reformer af sundhedsvæsenet, udlændingepolitikken og pensionssystemet igennem inden valget. Det kan komme til at koste Danmark dyrt. Meget dyrt.

Tjek dit sundhedsfællesskab

Tjek dit sundhedsfællesskab

Mandag Morgen har kortlagt det skæve Sundhedsdanmark. Find din kommune på kortet, og se sundhedsprofilen for det sundhedsfællesskab, du vil tilhøre under regeringens bebudede reform. Du kan også sammenligne sundhedsfællesskaberne på 15 udvalgte parametre.

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Flydende bydele kan lette presset på verdens storbyer

Ved at bygge boligkvarterer, kontorbygninger og hele bydele på store, flydende pramme kan man afhjælpe noget af pladsmanglen i verdens storbyer, mener en hollandsk arkitekt. I det statslige norske energiselskab Equinor undersøger man, om flydende byer kan være en stor ny forretningsmulighed.

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

Italiens stærke mand er populær som aldrig før

"En krigsmaskine". "Algoritmernes mand". Vicepremierminister Matteo Salvini er stjernen i den italienske koalitionsregering. I kontinuerlig valgkamp på platforme som Facebook og Twitter er han en kommunikator, der matcher Donald Trump. Selvom han ligesom Marine Le Pen i Frankrig har opgivet modstanden mod euroen, bliver Salvini en udfordring for hele EU.

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

Sundhedsreform deler Danmark i et A- og B-hold

De mest belastede sundhedsfællesskaber i Udkantsdanmark får svært ved at tilbyde samme niveau i sundhedsbehandlingen som storbyernes sundhedsfællesskaber, hvor borgerne er raskere, yngre og har en sundere livsstil. Mandag Morgen har kortlagt danskernes skæve sundhedsprofil.

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Her er danskernes ønskeseddel til en sundhedsreform

Halvdelen af danskerne mener, der er for stor forskel på kommunale sundhedstilbud. De efterlyser handling fra alle parter i sundhedsvæsenet, fast kontaktperson og overblik over egen behandling, viser stor undersøgelse blandt 3.000 danskere foretaget af Tænketanken Mandag Morgen.

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreform flytter magten: Ellen Trane kan blive superminister

Sundhedsreformen kan afgøre, hvem der skal være landets nye statsminister efter næste valg. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby spiller en hovedrolle. Reformens centrale mål om 500.000 færre ambulante besøg og 40.000 indlæggelser bygger på usikre tal, viser notat fra Sundhedsstyrelsen. Der er "ikke meget solid evidens at basere sig på", erkender styrelsen i notatet.

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland: En verden til forskel i sundhed

København og Lolland. To kommuner med hver sin sundhedsprofil. Dobbelt så mange lollikkere får kræft, tre gange så mange får en blodprop i hjertet, og fem gange så mange er på førtidspension. Sundhedsreformen skal sikre mere ens behandling. Men det tvivler de to borgmestre på vil lykkes.

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

Vi er nødt til at tale om den skjulte ulighed i sundheden

KOMMENTAR: Lighed i behandling har været et centralt mål for dansk sundhedspolitik gennem årtier. Men Rigsrevisionens nye beretning indikerer, at der forekommer ulighed i sundhedsvæsenets behandling, som relaterer sig til bl.a. alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Set, læst og hørt: Anette Christoffersen

Mandag Morgen har bedt Anette Christoffersen om tre kulturanbefalinger. Hun fortæller blandt andet om en juletradition i Trinitatis Kirke og om en bog, der aldrig forlader hendes natbord.

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Knud Romer: Præstationssamfundet er min fjende nr. 1

Da han skrev sin debutroman, var den så perfekt, at den indbragte ham stående ovationer og litteraturpriser. Men så indtraf derouten, da den svære to’er blev for svær. Og nøjagtigt som kunstnermyten foreskriver, gik Knud Romer destruktivt i hundene – ligesom det sker for så mange andre.

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

Et lille skridt for Danmark – et kæmpe skridt for verdensmålene

KOMMENTAR: Arbejdet med FN’s verdensmål kræver, at vi finder ud af, hvad vi skal måle os på, hvad angår deres opnåelse. Med rapporten ’Baseline for verdensmålene. Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund’ har Danmark taget det første vigtige skridt.

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

Da verdenseliten kastede sig over Faaborg-Midtfyn

KOMMENTAR: Når man følger den årlige virak om World Economic Forums årsmøde i den schweiziske bjergby Davos, skal man ikke lade sig blænde af, hvad der kan synes som varm luft i metermål. Danmark kan sagtens bruge WEF i praksis, hvis vi gør det rigtigt. Et godt eksempel findes i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

Kom til læsermøde: Dogmeregler for Danmark 4.0

INVITATION: Kom til læsermøde den 6. februar og deltag i debatten om Danmarks og den teknologiske fremtid med bl.a. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen, formanden for ATV’s tænketank, professor Maja Horst, og Mandag Morgens redaktør for digital omstilling, Peter Hesseldahl.

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

Tyskernes farvel til kul sker alt for sent

ANALYSE: Tyskland er Europas største klimaproblem. Hvis tyskerne skal klare sig uden kul og atomkraft, kræver det, at de får åbnet for meget mere grøn strøm fra Danmark og resten af Norden.

Politikerne bør få systematisk efterkritik

Politikerne bør få systematisk efterkritik

KOMMENTAR: Det er et hul i vores politiske beslutningsproces, at der ikke foretages flere og mere systematiske analyser af konsekvenserne af ny lovgivning, efter den er indført. Hvis vi ikke lærer af vores fejltagelser, bliver vi jo aldrig klogere.

Industrisamfundet synger på sidste vers

Industrisamfundet synger på sidste vers

Den industrielle økonomi er gået fra 1.0 til 4.0 – fra kulkraft og dampmaskiner til digital koordination af alle aspekter af produktionen. Nu er vi ved at bevæge os så langt fra den oprindelige form for masseproduktion, at det ikke længere giver mening at kalde det industri.

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Robot-pioner: Fremtidens værdiskabelse er ’anti-industriel’

Vi er knap nået i gang med industri 4.0, men Universal Robots' tekniske direktør og medstifter Esben Østergaard har allerede blikket rettet mod fremtidens produktionsform. Han forventer, at avancerede robotter i fremtiden vil frisætte og støtte mennesker i en form for fremstilling, der er præget af personlighed, håndværk og variation snarere end masseproduktion.

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

Tue Mantoni: Sådan revolutionerer 3D-print forretningen

3D-print gør det muligt at skabe værdi på tværs af de sædvanlige forretningsområder. Det skal man forstå, hvis man for alvor vil udnytte fordelene ved teknologien, siger Tue Mantoni, tidligere CEO for Triumph Motorcycles og B&O. 

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Topøkonomer: Ny velstand afhænger af, at vi alle lærer hele livet

Livslang læring er afgørende, hvis vi skal drage nytte af nye teknologier. Sådan lyder det fra to topøkonomer, hvis analyse lagde en af grundstenene under Disruptionrådets arbejde. Nu håber de, at politikerne og virksomhederne husker udfordringen: At det kræver massiv omskoling, når 40 procent af arbejdsopgaverne bliver automatiseret.

Set, læst og hørt: Ida Auken

Set, læst og hørt: Ida Auken

Mandag Morgen har spurgt Ida Auken om, hvad hun har set, læst og hørt for nylig. Hun anbefaler blandt andet en westernserie med et kvindetwist og en underholdende podcast om klassisk musik.