Hvis motorvejen til Aalborg var ejet af Google

Googles position på søgemaskinemarkedet og Facebooks på markedet for sociale medier ville svare til, at motorvej E45 fra Frederikshavn til Padborg blev overtaget af Google, der herefter kunne bestemme, hvor tilkørsler og afkørsler skulle være, ud fra rent forretningsmæssige principper.

Et samfunds infrastruktur er normalt de livsvigtige nervebaner, som får det hele til at hænge sammen. Det gælder sammenhængskraften og mobiliteten af mennesker på kryds og tværs i landet såvel som erhvervslivets mulighed for at fungere, transportere varer og udvikle sig. Vi er meget optaget af vores fysiske infrastruktur med veje, broer, togtrafik, flytrafik, postdistribution, teleudbydere og så videre. Vi er optaget af, at samfundet enten ejer infrastrukturen eller sætter klare rammer, kriterier og mål for, hvordan den skal fungere, når private driver forskellige services.

På den baggrund er det jo faktisk interessant, hvor lille en politisk og samfundsmæssig debat der er om, at en dominerende del af vores digitale infrastruktur i Danmark nu styres af globale virksomheder helt uden for national indflydelse, national lovgivning og national, politisk kontrol, og som ikke er underkastet normal dansk skattebetaling af overskud skabt her i landet. Vi har bare accepteret, at sådan er det.

Googles position på søgemaskinemarkedet og Facebooks på markedet for sociale medier ville svare til, at motorvej E45 fra Frederikshavn til Padborg blev overtaget af Google i fremtiden, der herefter kunne bestemme, hvor tilkørsler og afkørsler optimalt skulle være, ud fra rent forretningsmæssige principper, hvor tankstationer og motorvejsrestauranter undervejs skulle placeres, ud fra optimal brugeroplevelse, hvem der måtte køre på vejen i det hele taget, hvornår og hvor hurtigt. Det er nok ikke et scenarie, der ville vække genklang nogen steder, men det er faktisk realiteten i den digitale verden. Her sætter de globale spillere rammerne, laver standarderne, optimerer processerne, bestemmer funktionaliteten og styrer via vores data adgangen til forskellige muligheder.

Men internettet er jo frit og åbent. Ja, men den måde, vi navigerer på internettet på, indebærer brug af en række applikationer og digitale services, der ofte er gratis, men hvor vi betaler med vores personlige data. Er det bare sådan, det er i fremtiden, eller vil vi som nation have en indflydelse på vores infrastruktur i den nye verden, som vi i den grad havde det i den gamle? Hvis ja, hvordan i alverden gør vi så det? Kan vi overhovedet gøre noget som nation alene, eller må vi gå sammen på europæisk plan eller globalt plan for at skabe regler og rammer omkring globale virksomheders kontrol med vores digitale infrastrukturer?

Værdiskabelsen

Mandag Morgen har i samarbejde med CBS og Aalborg Universitet København udarbejdet en analyse for Slots- og Kulturstyrelsen om globaliseringen af det danske mediemarked, som bl.a. blev omtalt i Ugebrevet Mandag Morgen den 18. september.

Analysens konklusioner taler et tydeligt sprog. Sagt meget forenklet så består medieproduktion af en værdikæde, der starter med indsamling af indhold og fortsætter med produktion. Kommercielle virksomheder tilføjer annoncer og abonnementssalg, så distribueres det hele ud til kunderne, og til sidst har vi så selve kunderelationen med de data, som kunden leverer med sin adfærd på nettet.

Globaliseringen af værdikæden starter med, at de nye aktører sætter sig på kontrollen over den digitale indgangsport til danskerne i distributionsleddet – Facebook, Google, YouTube, Snapchat m.v. Næste led handler om overtagelsen af kontrollen med store dele af produktionsleddet, fordi de samme store spillere er leverandører af en hel masse geniale applikationer, apps og redskaber til at lægge indholdet ud på smarte måder, med høj loadhastighed og fin billedopløsning og kontrol med antallet af brugere. Og hvem vil ikke gerne have det?

Tredje slag om magten over værdikæden handler om kunderelationen. De internationale spillere kontrollerer nu betydelige dele af kunderelationen og kundernes data – dels ved at medierne lægger deres indhold ud på de internationale spilleres distributionsplatforme, og dels ved at medierne anvender de internationale spilleres digitale værktøjskasse til at publicere, monitorere og kapitalisere på indholdet. Nu har alle gættet, at den sidste magtbase for medierne selv er indholdsindsamlingen. Men også dette sidste led i værdikæden har flere af de globale virksomheder kig på.

Digital økonomi er nu!

Kulturminister Mette Bock sagde det meget klart på en konference den 13. september i forbindelse med præsentationen af rapporten om globaliseringen af den danske mediebranche: Vi må have nogle af de penge, som Google, Facebook og andre skaber på det danske marked, tilbage til de danske medier, så vi kan sikre en fortsat dansk indholdsproduktion af høj kvalitet. Sagen er, at den politiske handlekraft i forhold til omstillingen fra den fysiske økonomi til den digitale økonomi arbejder med sneglefart, og samtidig burde det være åbenlyst for enhver finansminister, at gør man ikke snart noget på globalt plan, så udhules det nuværende skattegrundlag, fordi nationalstaternes ret til skatteopkrævning er knyttet til, at virksomheden har en fysisk tilstedeværelse i det pågældende land.

Grænseoverskridende digitale aktiviteter falder dermed mellem stolene i de nuværende internationale skatteregler og forbliver ubeskattede i mange lande. Det giver ikke alene en unfair konkurrence i forhold til fysiske aktiviteter men også til digitale aktiviteter i et enkelt land med hovedsæde f.eks. i Danmark, som beskattes fuldt og helt efter de nationale skatteregler.

At det her er et hastende problem, siger sig selv, når man kigger på verdens største virksomheder for ti år siden og nu, hvor de alle er digitale storspillere. I OECD har der nu nogen tid siddet en særlig taskforce og kigget på mulighederne for at løse problemerne med skattereglerne i den digitale verden, og den skal være færdig til foråret 2018 med et oplæg. I EU har det nuværende estiske formandskab forsøgt at sætte skub i et hurtigt initiativ til at finde løsninger på europæisk plan, godt støttet af Frankrig og Tyskland. Indtil videre har den danske finansminister, Kristian Jensen, været forbeholden over for de oplæg, der har ligget på bordet, men emnet kommer formentlig op på et kommende EU-topmøde.

Esterne har været omkring overvejelser om en særlig afgift på online-annoncering eller på videostreaming, hvor udbyderne ikke har en fysisk tilstedeværelse i det pågældende land, men de peger samtidig på en række forbehold omkring en sådan løsning. De når derfor frem til faktisk at foreslå EU's ledere at bygge videre på de eksisterende internationale skatteregler med en række modificeringer, der kan sikre en reel beskatning af de værdier, der skabes i de globale selskaber. Præcis hvordan sådan et forslag kunne se ud, skal der nu arbejdes på højtryk på, så EU også kan komme til at sætte sit præg på den efterfølgende globale diskussion i OECD.

På samme måde som vi alt for langsomt er ved at komme til en erkendelse i Danmark af de globale teknologigiganters indflydelse på vores samfund og vores mediepolitik, så er vi kun alt for langsomt ved at komme til den erkendelse, at de globale virksomheder også udfordrer indtægtsfundamentet for finansieringen af vores velfærdssamfund – nemlig en fair skat af de værdier, der skabes her i Danmark.

Forrige artikel Fra udenforskab til fællesskab Fra udenforskab til fællesskab Næste artikel Meningsfuldhedens parasitter Meningsfuldhedens parasitter
En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

En million lønmodtagere kræver pensionsreform for nedslidte kolleger

Nedslidte lønmodtagere skal kunne trække sig tidligere tilbage fra arbejdslivet, lyder opfordringen fra en stribe af LO-fagbevægelsens topfolk. De frygter, at Folketinget i den kommende valgperiode endnu engang vil sætte pensionsalderen op, uden samtidig at indrette arbejdslivet så danskerne kan holde til det.

7 trends for 2019 - det handler om værdier

7 trends for 2019 - det handler om værdier

Hvis der er ét ord, der i 2019 vil præge forbrugernes krav og forventninger til  de produkter og tjenester de bruger, er det ”værdier”. Det skriver Fjord, konsulentvirksomheden Accentures designbureau, i deres årlige trendrapport.

Nye generationer kan koste S og V magten

Nye generationer kan koste S og V magten

Den kommende valgperiode bliver en af de sidste, hvor Socialdemokratiet og Venstre er de toneangivende partier i dansk politik. Danmarks yngste vælgere vil halvere de to store partier. Deres foretrukne partier er Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet. Danmark er i gang med et markant generationsopgør, en revolution, der vender op og ned på de politiske partiers styrkeforhold.

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Jagten på en topchef så ren som nyfalden sne

Efter afsløringerne af hvidvaskskandalen i Danske Bank og den danske og internationale finanssektors omfattende skattespekulation er det blevet en tand sværere at besætte de øverste poster i dansk erhvervsliv. Her kommer et bud på de kandidater, hvis personlige hæderlighed skal igennem en historisk hård test, før de kan lande i en af de tre tunge topposter, der står ledige lige nu.

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

Der er jo ingen der har lyst til at bo ligesom på et hospital

KOMMENTAR: Det kan være svært at forsvare en prioritering af udsmykning og arkitektur på et hospital, når budgetterne er stramme. Men det skal vi. For det er godt for patienterne. På Nordsjællands nye superhospital kæmper vi for at udvikle en helt ny type velfærdsbygning, skriver projektdirektør Henrik Schødts.

Danske whistleblowere er retsløse

Danske whistleblowere er retsløse

655 danske virksomheder har en whistleblowerordning, men hvem beskytter de egentlig? Ordningerne kan ende som et parallelt retssystem, hvor virksomheder klarer kritisable sager internt, så offentlighed og myndigheder aldrig får kendskab til dem.

Her foregår den digitale jobjagt

Her foregår den digitale jobjagt

KOMMENTAR: For 20 år siden revolutionerede internettets digitale løsninger jobsøgning og rekruttering. Nu er næste bølge på vej. Sociale medier og Google kan blive måden, du finder din næste kernemedarbejder – eller selv får et nyt job. Rekrutteringsekspert Frederik Lysgaard giver dig en guide til fremtidens jobmarked.

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark dumper i europæisk whistleblower-undersøgelse

Danmark skraber bunden, når det gælder beskyttelse af whistleblowere. Det viser en undersøgelse af whistleblowerlovgivningen i samtlige EU-lande, hvor Irland lægger sig i top. Europa-Parlamentet kræver minimumsregler.

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Set, læst og hørt: Henriette Laursen

Mandag Morgen har bedt Kvinfo-direktør Henriette Laursen om tre kulturanbefalinger. Hun fremhæver både tv-serien Babylon Berlin og forfatter Aydin Soei, og så har hun overhørt et citat til en demonstration for seksuelt samtykke.

Guide til den gode whistleblowerordning

Guide til den gode whistleblowerordning

Overvejer du, om der er brug for en whistleblowerordning i din virksomhed eller på din arbejdsplads? Her er 7 af de vigtigste spørgsmål, du skal tage stilling til, før du går i gang.

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Bankchefer ville dumpe på nye egnethedskrav

Halvdelen af de store bankers topchefer ville efter alt at dømme være dumpet på Finanstilsynets nye skærpede praksis for egnethedsvurderinger. Det viser en gennemgang af bankdirektørernes cv’er. Der er brug for mere transparens i tilsynets vurderingsgrundlag, lyder det fra eksperter.

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

Kinas nye eksportvare: digital autoritarisme

KOMMENTAR: Kina bruger de amerikanske techselskabers krise med datalæk og fake news til at eksportere sin model for styring af internettet og software til kontrol og overvågning.

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Pensionskasser skruer bissen på med aktivistisk investeringspolitik

Flere pensionskasser bekender nu åbenlyst politisk kulør og arbejder for at presse nøje udvalgte politiske agendaer igennem over for de virksomheder, de investerer i. Vi ser nærmere på tre af de absolut mest aggressive pensionsspillere, der kæmper for hver deres agenda.

Et gult wake-up call til den grønne elite

Et gult wake-up call til den grønne elite

ANALYSE: Den grønne omstilling er ikke bæredygtig, hvis den tager fra de fattige og giver til de rige. Det har Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, måttet indse. Det samme skal resten af EU forholde sig til, hvis man vil af med kulindustrien, der beskæftiger 480.000 mennesker i Europa.

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

Ministeriet tager magten over erhvervsstøtten

ANALYSE: Det danske erhvervsfremmesystem trængte til en overhaling – så langt har de fleste været enige. Men det system, der træder i kraft den 1. januar, betragtes af mange som et misfoster, hvor alt for mange af de ting, der rent faktisk fungerede i det gamle system, risikerer at gå tabt.

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Aktivister på Nørrebro bruger samme software som Donald Trump

Teknologi har disruptet demokratiet. Specialiserede digitale platforme med teknikker fra moderne corporate marketing gør det let at starte et nyt parti eller en borgerbevægelse. Amerikanske NationBuilder har bidraget både til Donald Trumps valgsejr og til at skaffe gadebelysning ved den utrygge Nørrebro Station.

Europas nationale demokratier skælver

Europas nationale demokratier skælver

Politikere i de europæiske lande får stadigt sværere ved at danne regeringer og føre politik, for når de politiske yderfløje vokser, reduceres evnen til at finde kompromisser. Splittelsen hjælpes på vej af russisk støtte til fløjene.

Europæisk politik kan købes for penge

Europæisk politik kan købes for penge

National politik i hovedparten af EU-landene påvirkes af betydelige lyssky pengesummer – også fra Rusland, USA og andre verdensdele. Heller ikke det danske partistøttesystem er så transparent, som vi tror, siger en af Danmarks førende eksperter i finansiering af politiske partier.

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Jurister og 'cyber-tropper' bekæmper desinformation i Tyskland

Tyskland er et af de få lande, der har valgt at indføre lovgivning som led i kampen mod desinformation. ”Facebook-loven” som den populært kaldes er imidlertid blot ét af flere initiativer, som tyskerne har indført for at bekæmpe indflydelsesoperationer, desinformation og propaganda.

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

Mads Øvlisen: ”Vi bliver nødt til at modernisere kapitalismen”

INTERVIEW: Kapitalismen mangler at tage hensyn til den kompleksitet, der er kommet i vores samfund. Nationalstaten og internationale organisationer kan ikke alene løse nogle af de store udfordringer, vi står overfor. Virksomhederne er nødt til at tage et ansvar, mener den tidligere topchef i Novo Nordisk.

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

Nationalbankdirektør stod i spidsen for omfattende aktieudlån

I sine mange år i ATP stod nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen for talrige aktieudlån, hvor landets største pensionskasse ikke havde nogen kontrol med, hvad deres aktier blev brugt til. En stor del af de mange udlån foregik via en konstruktion i Luxembourg, som ATP selv betegner som kreativ.

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Aarhus-model breder sig: Udsatte får 50.000 kr. til et bedre liv

Fire kommuner tester lige nu, om det kan betale sig at investere i et bedre liv for langtidsledige og socialt udsatte med 50.000 kr., som de selv råder over. Erfaringerne fra et lignende projekt i Aarhus er gode, men lovgivning kan stoppe yderligere udbredelse af de gode erfaringer.

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Fire ud af ti vælgere vil skifte parti

Aldrig før har meningsmålinger vist så få vælgere vandre over midten som nu. Men blandt partierne internt i både blå og rød blok er der gang i vælgerstrømmen. Hele 37 pct. af vælgerne vil stemme på et andet parti. Det er ikke vælgerne, som har flyttet sig. Det er partierne, siger valgekspert.

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

Den rette uddannelse er et valg du tager mange gange

KOMMENTAR: Som ung er man bange for at vælge den forkerte uddannelse, men vejen til læring og opkvalificering vil være langt bredere fremover. Udfordringen bliver ikke, om man vælger rigtigt, men i langt højere grad om man kan begrænse sig.

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

Ikke alle ledere er magtliderlige psykopater

KOMMENTAR: Vi har alle mødt en dårlig leder, der kun er leder for magtens og pengenes skyld. Men er det et retvisende billede af den danske lederstab? Og hvis ja, skaber vi så bedre ledelse ved at fremhæve de dårlige eksempler?

Sådan organiserer du den digitale innovation

Sådan organiserer du den digitale innovation

KOMMENTAR: For at få succes i den digitale æra er organisationer nødt til at skabe både inkrementel og radikal innovation – med brugeren i centrum. Ved at bruge to forskellige typer innovationsenheder kan organisationer parallelt optimere kerneforretningen og udforske radikale innovationer, der kan sikre fremtidens succes.

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

8 verdensmål for fremtidens 'hotte' ledere

KOMMENTAR: Ikke kun jordens klima bliver varmere og tvinger virksomhederne til at omstille sig til et markant anderledes erhvervssamfund. Forretningsklimaet bliver også varmere og kræver et nyt ledelsesparadigme. Her er portrættet af en 'hot' leder.

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Venstre taber kampen om Udkantsdanmark

Udflytninger af statslige arbejdspladser har ikke hentet vælgerne "hjem" til Venstre. Ved det kommende valg står Venstre til at gentage det historisk dårlige resultat fra valget i 2015.