ICDK: High tech byfarme skal forny Sydkoreas landbrug

GRØN OMSTILLING Den rekordhurtige økonomiske udvikling, som Sydkorea har gennemlevet de seneste årtier, har sat sit præg på alle aspekter af hverdagen. En af de sektorer, der har oplevet den største forandring, er landbruget og fødevareproduktionen, skriver Innovation Centre Denmark fra Seoul. 

Af Peter Normann Vangsbo
Direktør, Innovation Centre Denmark, Seoul

Det tog Danmark 120 år at reducere landbrugets andel af BNP fra 40 procent til 5 procent. Den samme kurve tog blot 30 år i Sydkorea.

Det er dramatisk. Landbrugsarealet i Korea er faldet med 24 procent over de seneste 50 år, og landbrugets andel af den samlede arbejdskraft er faldet fra 60 procent i 1949 til blot 5,7 procent i 2015.

Samtidig er gennemsnitsalderen for landmænd steget i takt med den generelle aldring af den sydkoreanske befolkning, samt som resultat af den unge befolknings søgen mod storbyer. 

Resultatet er en af de laveste grader af selvforsyning af fødevarer i Asien – og en massiv afhængighed af importerede varer.

Udviklingen modsvares af en hastigt stigende urbanisering. Befolkningen i hovedstaden Seoul steg fra cirka 2 millioner indbyggere i tiden umiddelbart efter Koreakrigen afslutning i 1953, til 10,5 millioner indbyggere i 1990. Tallet er dog faldet lidt igen, med 10 procent i 2020 i forhold til 1990.

Fokus på Climate Smart Agriculture

Bekymringen over det svindende landbrug kombineret med den stigende trussel fra klimaforandringer i form af ekstreme vejrforhold har fået den koreanske regering til at tage en række midler i brug for at undgå en fremtidig fødevarekrise.

Tiltagene inkluderer finansielle incitamenter for unge mennesker, der ønsker at uddanne sig til landmænd, og støtte til det, man kalder ”Climate Smart Agriculture”, hvilket involverer avancerede nye teknologier, som informationsteknologi, bioteknologi og nano-teknologi.

Dette øgede fokus på landbrugsteknologier i Korea kan åbne for et nyt eksporteventyr, for danske landbrug har flere styrkepositioner som precision farming, robotteknologier i landbruget, nye forarbejdningsteknologier og nye produkter og proteintyper (for eksempel græsser og insekter) inden for blandt andet foder og fødevarer.

Nye tiltag for at fremme urban fødevareproduktion

En anden strategi for at imødekomme behov for lokal fødevareproduktion er udbredelsen af byfarme – et koncept, der har oplevet stigende popularitet i storbyer i Sydkorea over de seneste år. Ifølge Gyeonggi Agricultural Research and Extension Services var mere end 552.000 indbyggere involveret i landbrugsaktiviteter i byområder i 2018 .

Regeringen afsatte i 2012, hvad der svarer til 130 millioner kroner til at støtte diverse initiativer inden for urban farming. Ifølge the Korea Times er antallet af byfarme steget med 600 procent hen over de seneste syv år, og i Seoul alene udgør de grønne arealer, der primært er at finde på hustage og lignende områder, omkring 170 hektarer. 

Derudover peger kommunen i deres “Seoul as an Agro-city Vision” på en række fokusområder inden for urban farming. Disse inkluderer oplæring af eksperter, etablering af et city support-center samt promovering af internationalt samarbejde.

Derudover er der en lang række private initiativer til at dyrke økologiske, lokale og let tilgængelige fødevarer. 

Som den første af sin slags blev en såkaldt “metro farm” åbnet i september 2019, ved en undergrundsstation i det sydlige Seoul. Firmaet Farm 8 har i samarbejde med kommunale myndigheder udviklet det 394 kvadratmeter store område, der blandt andet dyrker otte forskellige slags afgrøder under LED-lys og har et helt område dedikeret til at undervise børn i vigtigheden af friske fødevarer.

Derudover tilberedes og sælges der salater produceret med friske afgrøder fra farmen, i en tilhørende cafe.  

I 2014 introducerede arkitektfirmaet Aprilli Design Studio en skyskraber kaldet Urban Skyfarm, der havde til formål at fungere som en ramme for vertikalt landbrug. Projektet skal bygges i bydelen Jung-Gu og siges at have plads til op mod 5000 frugttræer på de forskellige plateauer. 

Ud over at bidrage til den lokale fødevareproduktion vil en bygning som denne kunne hjælpe til at skabe bedre luftkvalitet og generering af vedvarende energi fra solpaneler.   

Byfarmene spiller også en stor rolle med henblik på jobskabelse i Seoul – hvilket har en særlig aktualitet i farvandet på den nylige stigning i ledighed som et resultat af covid-19. 

Specifikt i hovedstaden har Seoul Metropolitan Government udpeget en række områder, der skal fungere som fokus for den fremtidige jobskabelse. To af de fokusområder er “cultivating local community based town enterprise”, samt “cultivating city agriculture experts”. Begge disse kan antages at være til gavn for udbredelsen og finansieringen af byfarme i Seoul. 

Bynatur styker byernes resiliens mod klimaforandringer

Seouls forskellige tiltag for at fremme byfarme svarer på mange punkter til Københavns Kommunes indsats for at skabe en grøn by. I København er KBH 2025 Klimaplanen rammen om diverse grønne tiltag, der alle skal gøre deres til at opnå en klimaneutral by inden 2025. 

Mere specifikt fremlagde Københavns Kommune deres Bynatur i København Strategi 2015-2025 i 2015 , som fokuserer på at udbrede og optimere grønne områder i byen.

To grønne tiltag i København, der skal hjælpe i den retning, er ØsterGro og Scandiagade i Sydhavnen. 

ØsterGro er en 600 kvadratmeter stor have på taget af et bilauktionshus i Æbeløgade på Østerbro. Farmen blev etableret i 2014, med det formål at skabe en lokal og økologisk fødevareproduktion, samt for at give lokale beboere en mulighed for at lære om bæredygtigt landbrug.

Ifølge ØsterGros egen hjemmeside omfatter deres byhave “grøntsagsmark, bier, drivhus, høns, kaniner, kompost, udekøkken, liv og glade dage”. Derudover tilbydes der rundvisninger og oplæg om bæredygtighed og grøn innovation, samt læringsforløb for folkeskoler og landbrugsskoler m.m.

De otte haver i Scandiagade i Sydhavnen er et nyere tiltag, der blev igangsat i 2016 og indviet i foråret 2019. Projektet er en del af Områdefornyelse Sydhavnens kvarterplan og består af otte nedsunkne haver, der hver især har deres egen karakter.

En af haverne er blandt andet specifikt designet til at undersøge, hvordan dyr og planteliv håndterer regn, og er derfor med til at adressere konsekvenserne af klimaforandringer og øget regnfald i de lavtliggende områder af Sydhavnen. 

Og ja, Seoul Metropolitan Goverment kender til projekterne og er meget interesseret i at skabe en bynatur-alliance med København for at dele viden om, hvordan bynatur kan styrke byernes resiliens mod klimaforandring, og hvordan frivillige lokalborgere kan benytte og vedligeholde lommer af bynatur. 

Den danske erfaring inden for udvikling og implementering af grønne projekter som ovennævnte, kombineret med den koreanske interesse i at udvide denne slags initiativer, kunne let danne rammen om et større samarbejde mellem de to lande.

Forrige artikel Missioner er ledelsesbrændstof til tiden Missioner er ledelsesbrændstof til tiden Næste artikel Hvor fri er en fri kommune? Hvor fri er en fri kommune?
Når politik føles som noget opreklameret lort

Når politik føles som noget opreklameret lort

POLITIK OG VELFÆRD Danske politikere, medier og vælgere har et fælles ansvar for at lære af de øretæver, som coronakrisen og andre 2020-dramaer har givet vestlige demokratier. Alternativet er, at vi får vores egen Trump, skriver John Wagner.

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

De etiske dilemmaer myldrer frem på teknologiens forkant

DIGITAL OMSTILLING Teknologiens udvikling stiller os overfor den ene vanskelige etiske beslutning efter den anden. Alt for ofte klikker vi bare JA til betingelserne uden at overveje konsekvenserne. I en ny bog advarer en amerikansk professor i jura mod at overlade det til store selskaber og iværksættere at definere, hvad der er acceptable måder at bruge ny teknologi på.  

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

ICDK: Venture Client-modellen har succes hos Tysklands industrigiganter

KOMMENTAR Acceleratorprogrammer har længe været den foretrukne model blandt tyske virksomheder, der vil samarbejde med startups for at udvikle nye teknologier. Men nu er det en ny model, som de store virksomheder foretrækker. Venture Client Units er brændstoffet i tysk innovation i øjeblikket, skriver ICDK i München.

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

Din relevans afgør om du er leder eller bare chef

LEDELSE Det er måske ikke hver dag, du forholder dig til din egen relevans som leder. Men det kan være afgørende for, om du kan bevare dit reelle ledelsesmandat, skriver Elize Dimare og Johnny Sørensen.

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

Kan danske virksomheder lyn-modernisere japansk bureaukrati?

DIGITAL OMSTILLING Coronakrisen blev et moment of truth for Japans offentlige sektor, der er håbløst bagud med at digitalisere kommunikationen med borgerne. Papirdokumenter med traditionelle hanko-stempler overføres med fax, og først nu udvikles noget, der ligner NemID. Danmark øjner it-eksportmuligheder til det coronaramte japanske bureaukrati. 

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

Erhvervslivet sætter regeringen under hårdt grønt pres

GRØN OMSTILLING Klimapartnerskaberne har været en stor succes – så stor, at den nu manifesterer sig som et hårdt pres på regeringen fra erhvervslivet, der vil have mere fart på den grønne omstilling. Klimaloven, klimapartnerskaberne og Danmarks grønne industripolitik er rollemodeller for hele EU. 

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

Dan Jørgensen: ”Det er gået stærkt. Og vi har tænkt os at holde kadencen.”

GRØN OMSTILLING Dan Jørgensen er stolt af sine bedrifter i 2020. Klimaministeren kan ikke genkende billedet af en regering, der hænger i bremsen. Der er nedsat fire nye arbejdsgrupper, som skal fremme klimainitiativer på tværs af sektorerne. Og forude venter tre nye strategier for Power to X, CO2-lagring og elektrificering af Danmark.

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

De klimapolitiske højdepunkter i 2020

GRØN OMSTILLING Selvom coronakrisen stjal mediebilledet, blev 2020 et travlt klimaår for erhvervslivet, klimapartnerskaberne og regeringen. Her er nogle af årets vigtigste grønne begivenheder.

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

Der er stadig lang vej til klimaneutral produktion i Danmark

GRØN OMSTILLING I 2030 skal CO2-udledningerne fra produktionsvirksomhederne være reduceret med 95 procent i forhold til 1990-niveauet. Det er målet i klimapartnerskabet for produktionsvirksomheder. Men det kommer til at kræve en helt ny tilgang i de små og mellemstore virksomheder, hvor klimakamp endnu ikke fylder i hverdagen.

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

Mere undervisning, færre udsendte, færre flyveture

LEDELSE Læger Uden Grænser sender færre eksperter ud i verden i en tid med corona. Rådgivning via Teams, Skype eller Zoom kan løse nogle opgaver. Denne positive erfaring vil ændre praksis i organisationen, spår ny direktør.

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

De slukkede for kontakten til Trump – og hvad så nu?

POLITIK OG VELFÆRD De toneangivende techgiganter indgik en historisk alliance om at stoppe Trumps direkte adgang til de amerikanske vælgere. Dermed eksponerede de mere end nogensinde deres reelle politiske magt.

Stine Bosse anbefaler

Stine Bosse anbefaler

LEDELSE Stine Bosse glæder sig over en højskolesangbog, hvor alle kan synge med, og så anbefaler hun en græsk klassiker, der minder os om, at også nazisterne var mennesker med følelser, længsler og omsorg for andre.

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

Fremtidens MBA er fleksibel, billig og livslang

LEDELSE Erhvervsuddannelserne på de amerikanske universiteter Harvard og Columbia føjer certifikater og livslang læring til deres programmer. Det er et skift, der siger noget grundlæggende om vores samfund. 

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

Den utæmmede digitale ytringsfrihed giver hovedbrud

DIGITAL OMSTILLING Diskussionen har ulmet længe, men optøjerne på Capitol Hill og den efterfølgende nedlukning af Trumps konti på Twitter og Facebook har gjort et centralt spørgsmål meget påtrængende: Hvem skal bestemme, hvad der må siges online? EU-Kommissionen har et bud.

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

ICDK: Nye strategier skal tiltrække grønne investeringer i Indien

KOMMENTAR En af de positive effekter af covid-epidemien i Indien er, at indiske startups og iværksættere har formået at arbejde tæt sammen med indiske forskere om at udvikle løsninger hurtigt og effektivt. Nu overvejer man, om den form for innovation kan overføres til at løse udfordringerne med bærdygtighed, skriver det danske innovationscenter i Bangalore

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

Regenerativ ledelse vokser ud af pandemiens skygge

LEDELSE En opgave for ledere i 2021 bliver at se ud over Teams-møderne og de hurtige corona-omstillinger og se på den helt store omstilling, der vil kendetegne 2020’erne: omstillingen fra den ekstraktive tænkning til den regenerative. Også i den daglige ledelse, skriver Mads Thimmer.

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

Investeringsbank advarer mod dansk klimaselvtilfredshed

GRØN OMSTILLING Den schweiziske investeringsbank J. Safra Sarasin piller de grønne fjer af Danmark. Godt nok er Danmark et af verdens foregangslande, men vi når ikke Parisaftalens mål ved at følge den nuværende kurs, siger folkene bag bankens nye fremskrivningsmodel, der har til formål at vise konsekvenserne ved virksomhedernes klimaplaner.

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

Færre virksomheder i udsatte erhverv frygter corona-lukning

ØKONOMI Danmarks Statistisk har, siden coronakrisen brød ud, spurgt virksomheder om deres frygt for at måtte lukke som følge af covid-19. Siden foråret er frygten overordnet set mindsket, og generelt vurderes risikoen for at måtte afvikle virksomheden på grund af covid-19 som lille – også inden for serviceerhverv samlet set.

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

Beskæftigelse af ikkevestlige indvandrere sætter danmarksrekord

POLITIK OG VELFÆRD Da coronakrisen ramte Danmark, var beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere højere, end den har været i fire årtier. Krisen har heller ikke været den katastrofe for integrationen, som mange ellers havde spået. Tre af landets førende eksperter betegner udviklingen som meget positiv. Den lave beskæftigelse blandt indvandrerkvinder og unge mænd uden uddannelse er dog to store udfordringer.

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

Forskningsdirektør om flere indvandrere i job: Vi har fat i noget af det rigtige

POLITIK OG VELFÆRD Rekordhøje beskæftigelsestal for ikkevestlige indvandrere gør forskningsdirektør Torben Tranæs optimistisk – på en moderat, forskeragtig facon. Han ser store muligheder i fokus på særlige brancher og udpeger den manglende integration af unge, mandlige efterkommere som et af samfundets største problemer.

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

Sindige jyder finder job til kvinder med ikkevestlig baggrund

POLITIK OG VELFÆRD Vesthimmerland ligger nummer ét på ranglisten over de kommuner, der er bedst til at få indvandrerkvinder i job. Det er en svær opgave. Så hvad er opskriften på deres succes? Det giver et jobcenter og to virksomheder deres forklaring på.

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

Tålmodighed hjælper ikkevestlige kvinder i job

POLITIK OG VELFÆRD I Furesø Kommune tror man ikke på et quickfix, der kan skaffe ikkevestlige indvandrerkvinder varige job. Løsningen er langvarig og kræver grundige samtaler om kønsroller og helbred.

Et job giver dig frihed

Et job giver dig frihed

NYT JOB For Abdulkarim Alasat er jobbet på fabrikken i Tullebølle nøglen til frihed.

Investorer lægger klimapres på virksomheder

Investorer lægger klimapres på virksomheder

GRØN OMSTILLING En lang række store investorer indskærper over for nogle af Europas største virksomheder, at de skal arbejde Parisaftalen grundigt ind i deres forretninger. Der blæser nye grønne vinde i den finansielle sektor, lyder vurderingen fra eksperter.

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

Ellen Klarskov Lauritzen anbefaler

KULTURANBEFALING Ellen Klarskov Lauritzen værdsætter kunsten at fatte sig i korthed på arbejdet, men leder efter det modsatte, når hun har fri. Hun anbefaler en murstensroman, der dvæler ved detaljen, og forbereder sig på foråret med elektronisk dansk musik. 

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

De næste årtier bliver et kæmpe opsving

DIGITAL OMSTILLING Scenarier har det med at være deprimerende læsning. De enorme udfordringer og forandringer, der er på vej, virker skræmmende. Wired-journalisten Peter Leydens scenarie The transformation er en fortælling om fremtiden, man faktisk bliver inspireret og i bedre humør af at læse.

Omstillingen - et uddrag

Omstillingen - et uddrag

DIGITAL OMSTILLING The transformation – Omstillingen – er et scenarie i seks afsnit, der beskriver verdens udvikling fra 2020 til 2050. Scenariet er udformet som artikler, skrevet i år 2100 af den fiktive journalist Stuart Rand, der kigger tilbage på de tre årtiers radikale forandringer.  

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

ICDK: Kina har indgået verdens største frihandelsaftale

KOMMENTAR I en nyhedsstrøm præget af corona og præsidentvalget i USA har få bemærket, at der sidste måned blev indgået verdens største frihandelsaftale, der omfatter størstedelen af Asien, Australien og New Zealand. Innovation Centre Denmark i Shanghai fortæller, hvordan aftalen også får betydning for danske virksomheder.

Når visioner er virkningsløse

Når visioner er virkningsløse

LEDELSE Visionsbaseret ledelse kan skabe fælles retning og motivation. Men visioner kan også blive et skønmaleri, som skaber polarisering eller fortrænger svære diskussioner og afvejninger, skriver Klaus Majgaard, der har et bud på, hvordan du undgår det.

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

2021 kan blive et skelsættende klimapolitisk år

GRØN OMSTILLING Det nye år bliver et travlt klimaår for Danmark, EU og resten af verden. Milliarder af euro, dollar og yuan ligger klar til investeringer i rene teknologier fra krisepakker og stadigt mere klimabevidste private investorer. Analytikere taler om en decideret acceleration i den grønne omstilling, og i de mest optimistiske scenarier er Parismålet igen i sigte.

Michael Løve anbefaler

Michael Løve anbefaler

KULTURANBEFALING Nettos direktør, Michael Løve, har fundet podcasten, der sikrer, at hans døtre aldrig vil ryge. Og så anbefaler han det nyeste værk af lufthavnslitteraturens ukronede konge om det USA, han kender bedst.

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

Der bliver ingen kartoffelkur på den anden side af corona

ØKONOMI Uden nævneværdig dramatik er statsgælden kravlet mod nye højder under coronakrisen. Lave renter er den nye normal, og derfor er gæld næsten gratis. Et lille år efter det globale pandemichok melder spørgsmålet sig, om vi er forberedte på det, de færreste økonomer forventer. 

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

Gælden, dollaren og det eksorbitante privilegium

ØKONOMI Som udsteder af verdens mest anvendte valuta høster USA økonomiske fordele, andre lande kun kan drømme om. Den position er ikke akut truet, men vi er måske ved at se begyndelsen på enden, og det kan tvinge USA til at sætte tæring efter næring.

2021 – corona år to

2021 – corona år to

POLITIK OG VELFÆRD Coronaen har forandret vores samfund og vores liv for altid. Nu bliver opgaven at tage det bedste med os ind i 2021 og huske på, hvad livskvalitet er.

Følsom nytårshilsen

Følsom nytårshilsen

Tårer og topledelse var stadig en følsom affære i 2020.

På Mandag Morgen har vi i årets løb talt med tre topchefer, der alle på hver deres måde har været tvunget til at forholde sig til store følelser i deres lederskab. 

Mød den kontroversielle mediechef, den revolutionære revisor og politikeren, der blev kaldt ’isdronningen’. 

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Lys i mørket: Historier der vækker håb for 2021

Trods pandemi, klimakrise, økonomisk krise og politisk ustabilitet har 2020 også vist vejen til lysere tider. Vi har samlet nogle af de historier, der har givet os håb her på Mandag Morgens redaktion det seneste år.

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

”Jeg vil være kommunaldirektør i en kommune, der tør lytte til borgerne”

POLITIK OG VELFÆRD Hvad er de gode – og hvad er de dårlige erfaringer fra coronakrisen? Fredericia Kommune er gået systematisk til værks for at finde svar – og har fået input fra over 5000 borgere, der er kogt ned til et idékatalog. Den fremgangsmåde kan være med til at ændre kommunen og organisationen, mener kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.