ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.

Christina Bundgaard Mark          
Science and Innovation Officer, Innovation Centre Denmark - Shanghai

Kina underskrev i 2016 Parisaftalen,, som indebærer, at landet skal opstille og gennemføre såkaldte såkaldte nationalt bestemte reduktionsbidrag (NDC) til at formindske CO2-udledningen. I år skal Kina som andre underskrivende lande, indsende deres bud på, den reduktion man vil forpligte sig til.

Samtidig har partitoppen netop afsluttet den Nationale Folkekongres, der blandt drøftede den kommende femårsplan, der udstikker overordnede målsætninger og retningslinjer for kinesisk samfundsudvikling.

Femårsplanen forventes også at indeholde klimaperspektiver, og da Kina er verdens største udleder af CO2, får den, sammen med de reduktionsbidrag som Kina melder ud, afgørende betydning for resten af kloden.

De foreløbige indikationer tyder desværre på, at klimaambitionerne nedjusteres som konsekvens af den økonomiske afmatning. Hvis regeringen vil afbøde konsekvenserne af den økonomiske krise ved at udvide bygge- og anlægssektoren, der bruger store mængder stål og kører på energi fra kulkraftværker, vil vi se en fortsat stigning i CO2-udledningerne.

I Paris-aftalen har den kinesiske regering lovet at knække CO2-kurven inden 2030, men der er nogen usikkerhed om, hvorvidt Kina kan nå det. Efter en kort pause mellem 2014 og 2016 er Kinas CO2-udledninger steget igen de senere år.  I 2017 var stigningen på 1,7 procent, i 2018 på 2,3 procent, og foreløbige data indikerer at udledningen af CO2 steg med 4 procent i første halvdel af 2019.

Jernrisskålen

I Kina er luftforurening en central og nærværende miljøbekymring hos den kinesiske befolkning, ligesom billeder af et smog-indhyllet Beijing ivrigt bruges som illustration af den dystopiske fremtid, vi risikerer at møde, hvis der ikke gribes til handling.

Både Kinas CO2-udledninger og luftforurening kan hovedsageligt tilskrives Kinas energikilde nr. 1: kul. Kina baserer 58 procent af sit energiforbrug på kul.

Ifølge det Internationale Energiagentur producerer Kina 45 procent af verdens kul – et tal der er stadigt stigende. Fra 2017-2018 steg produktionen med 5,2 procent. De største producenter af kul er Kinas vestlige provinser, der står for produktionen af 1/3 af verdens kul. 

På trods af at energi fra vedvarende kilder stadig oftere slår kul på pris, fortsætter Kina anvendelsen og investeringer i kulindustrien. Men hvorfor?

De kinesiske kulselskaber og valseværker, hvoraf størstedelen er statsejede, har historisk løftet vigtige sociale opgaver, og de er fortsat fundamentet for mange kineseres velfærd. Under betegnelsen ”jernrisskålen” sikrer de store produktionsvirksomheder adgang til bl.a. børnehaver, skoler, sygehuse, boliger, plejehjem, pensioner, og jobsikkerhed.

Selvom markedsreformer selvsagt har betydet store ændringer for de statsejede virksomheder og deres funktion som socialt sikkerhedsnet, bidrager de i høj grad stadig til at fastholde den økonomiske og sociale stabilitet - specielt de fattigere, vestlige provinser.

Kul spiller også en afgørende rolle for det kinesiske arbejdsmarked. Udover de mange millioner som arbejder direkte med udvindingen er der milioner af arbejdspladser med distribution og andre indirekte jobs. 

Teknologisk udvikling og centrale ambitioner er ikke nok 

I den kinesiske regerings centrale strategier og reformer, ses klimainitiativer, grøn omstilling og energieffektivisering i stigende grad i sammenhæng med teknologiske fremskridt. Der investeres enorme summer i forskning, uddannelse og udvikling inden for fagområder, der bidrager til løsninger, der kan sikre et mere bæredygtigt kinesisk energisystem.

Men én ting er centrale politiske ambitioner og beslutninger, noget anden er implementering – en velkendt udfordring i et land, der tæller 1,4 milliarder indbyggere, og hvor der i både organisatorisk og geografisk forstand er langt fra politisk beslutningstager til lokal embedsmand.

For at sikre, at der på lokalt niveau arbejdes i en grønnere retning, indgår bl.a. energieffektivitet og forureningsniveauer nu som performanceindikatorer for lokale embedsmænd på linje med økonomisk vækst, social stabilitet og velfærd. Bæredygtighed spiller derfor i stigende grad en rolle for forfremmelse og partiavancement.

Vi hører oftest eksempler på den teknologiske udvikling fra ressourcestærke østlige provinser, der huser finansielle kraftcentre som Shanghai og Shenzhen. Men grøn omstilling er ikke kun implementering af nye løsninger – det er også udfasning af forældede systemer. 

Her må man vende blikket mod Vestkina, hvor man ved at udfase kul efterlader et socioøkonomisk vakuum, og hvor der er efterspørgsel på viden om hvordan grøn omstilling ikke bare bliver en succes for klima og miljø, men også for den lokale økonomi.

Dansk-kinesiske vidensamarbejder

Danmark og Kina har en lang tradition for forskningssamarbejder på energiområdet. Siden 2012 har Energistyrelsen samarbejdet med kinesiske myndigheder om China National Renewable Energy Centre (CNREC), ligesom der på Sino-Danish Center for Education and Research (SDC) – det dansk-kinesiske universitet i Beijing - er en stærk og tværfaglig forskningsklynge inden for energi. 

Resultatet er, at vi sammen har udviklet tekniske løsninger, der kan implementeres både i Danmark og Kina. De massive kinesiske investeringer i forskning over mange år, betyder nemlig at nogle verdens førende videnmiljøer sidder på universiteterne Tsinghua, Jiao Tong, Tongji, og hos SDC’s samarbejdspartner Chinese Academy of Sciences.

Verden har brug for Kinas grønne omstilling i kampen mod globale klimaforandringer. Kinas mange andre kvantespring inden for forskning giver forhåbninger om at det kan lykkedes, men teknisk viden alene er ikke tilstrækkeligt. Det bliver også afgørende at løsninger kan implementeres, så den bæredygtig energi balanceres med de socio-økonomiske konsekvenser – også i de dele af Kina, der ikke pryder avisernes forsider.

 

Desværre har vi kun i begrænset omfang opbygget viden om de socio-økonomiske konsekvenser i Kina, og hvorvidt disse kan afbødes. Ikke desto mindre er det et perspektiv som alle med økonomiske og kommercielle interesser, herunder danske virksomheder, bør inddrage i ligningen, når der arbejdes med grøn omstilling i Kina.

Forrige artikel Anerkend dem der arbejdede, mens andre var hjemsendt Anerkend dem der arbejdede, mens andre var hjemsendt Næste artikel Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse? Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?
B&O gør elektronik langtidsholdbart

B&O gør elektronik langtidsholdbart

DIGITAL OMSTILLING B&O har netop lanceret en ny mobil højttaler, der er designet til at holde mange år – selvom den teknologiske udvikling løber hastigt videre. Apparatet er modulært opbygget, så delene let kan repareres eller udskiftes i takt med, at nye digitale formater og software stiller andre krav til elektronikken.

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

Kinas 300 millioner børn er et kæmpe marked for danske virksomheder

I Kina er det gode børneliv kommet på dagsordenen. Det giver forretningsmuligheder for en bred vifte af danske virksomheder – fra legetøjsproducenter over arkitekter til spiludviklere. Danske forskere kan være med til at åbne dørene, da der trækkes på en solid tradition for at undersøge tingene i børnehøjde, skriver det danske innovationscenter i Shanghai.

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

Dit klimamindset afgør din virksomheds fremtid

LEDELSE Corona har naturligt nok farvet lederes syn på verden det sidste år. Men hvis man vil fremtidssikre virksomheden, må klimaet nu udgøre en fremtrædende del af lederens mindset, skriver Anna Fenger Schefte og Anders Nolting Magelund.

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

Bæredygtig virksomhedsdrift er for alle

LEDELSE Virksomheder skal vænne sig til at udarbejde samfundsregnskaber, hvor virksomheden nøje vurderer og redegør for, hvordan den bidrager positivt, og hvordan den belaster samfundet. Det bliver et krav fra myndigheder, investorer, långivere, partnere og kunder, skriver Steen Hildebrandt.

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

Sådan kan den digitale udvikling støtte den grønne omstilling

DIGITAL OMSTILLING Siger man ”grøn og digital omstilling”, så har man dækket de to måske væsentligste dagsordener de kommende ti år. Digitaliseringen og en bæredygtig økonomi kan støtte hinanden – men det er ikke sikkert, at de gør det. Vi ser på, hvad der skal til for at få de to udviklinger til at trække i samme retning.

Grøn + Digital = Danmarks store chance

Grøn + Digital = Danmarks store chance

DIGITAL OMSTILLING Grøn teknologi og digitale offentlige tjenester er begge danske styrkeområder. Men der er brug for koordinering og samarbejde på tværs af det offentlige og det private, hvis Danmark skal udnytte mulighederne for at bruge digital teknologi til at nå klimamålene. KMD’s direktør, Eva Berneke, opfordrer regeringen til at bringe parterne sammen. 

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

Den traditionelle fagbevægelse organiserer nu kun halvdelen af lønmodtagerne

POLITIK OG VELFÆRD Fundamentet under den berømmede danske model på arbejdsmarkedet slår dybe revner. Medlemsflugten fra fagbevægelsen er langt større og mere dramatisk end hidtil antaget, viser ny opsigtsvækkende forskning. Fagbevægelsens topfolk ser dybt alvorligt på udviklingen og arbejdsmarkedsforsker opfordrer til politisk handling.

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

Lizette Risgaard: ”Den udvikling skal bare vendes”

POLITIK OG VELFÆRD De klassiske fagforbund forhandler overenskomster på stribe men organiserer en stadig mindre del af de danske lønmodtagere. Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, vil finde nye måder at organisere lønmodtagerne på for at vende udviklingen.

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

Analyse af pandemiparathed skød helt forbi målet

POLITIK OG VELFÆRD Den kendte økonom Branko Milanovic har sammenlignet landenes vurderede pandemiparathed i rapporten ‘Global Health Security Index’ fra 2019 med de faktiske corona-dødstal. GHS-indekset var ikke bare ude af stand til at forudsige udfaldet – tendensen har nærmest været det modsatte af det forventede.

10 trends for sociale investeringer i 2021

10 trends for sociale investeringer i 2021

KOMMENTAR Det er svært at spå, især om en fremtid præget af coronakrisens uforudsigelige dønninger. Den Sociale Kapitalfond vover alligevel pelsen og giver her 10 uvidenskabelige men dog kvalificerede bud på trends, der vil kendetegne markedet for sociale impact-investeringer i 2021.

Anders Dybdal anbefaler

Anders Dybdal anbefaler

KULTURANBEFALING CEO i konsulentbureauet Operate, Anders Dybdal, dykker ned i systemisk tænkning og holder sig opdateret med Altingets nyhedspodcast, Altinget Ajour.

Støtten til systemet vakler

Støtten til systemet vakler

VINTERLÆSNING: Støtten til systemet vakler.

Mistroen og frustrationerne bobler frem fra neden.

Vi ser det i form af romerlys og sortklædte demonstranter i danske byer. Eller som et stormløb på Kongressen i Washington. Og som en endeløs strøm af vrede på sociale medier.

Vi har samlet artikler fra Mandag Morgens arkiv, der ser nærmere på den udfordring, vores demokrati står overfor.

Bliver økonomien ramt af senfølger?

Bliver økonomien ramt af senfølger?

VINTERLÆSNING: Økonomien får lige nu en ordentlig rusketur af coronakrisen.

Vil den være alvorligt forslået, når pandemien gradvist slipper sit tag i vores samfund?

Vi har samlet en række af Mandag Morgens artikler fra det seneste halvår, der ser på, hvilken vej de økonomiske tendenser peger.

Vær en ny leder efter krisen

Vær en ny leder efter krisen

VINTERLÆSNING: På mange arbejdspladser har coronakrisen på rekordtid knust vaner og principper, der ellers virkede som støbt i beton.

Meget er nyt, og vi famler os frem. Vi er i færd med at genskrive manualen.

I den forstand er coronakrisen også en invitation til fornyelse af ledelsesgerningen.

Det er ikke en nem proces. Her finder du fire ledelsesindlæg med hjælp og inspiration til opgaven.

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

Dystopisk Big Mother eller fagre nye verden?

VINTERLÆSNING: Algoritmer er ved at indtage den offentlige forvaltning.

På Mandag Morgen har vi gennem længere tid undersøgt, hvad der sker, når big data og kunstig intelligens kan blive hverdag i socialarbejdet, ved domstolene og fastsættelsen af vores ejendomsskat.

Det kan betyde bedre service til den enkelte og bedre udnyttelse af offentligt ansattes tid.

Men det kan også resultere i et koldt og kafkask system, hvor algoritmens uperfekte data vinder over det menneskelige skøn.

Så hvordan sikrer man, at den nye teknologi bruges til borgerne – og ikke blot til systemets – fordel?

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

De fattigste betaler prisen for to årtiers skattelettelser

POLITIK OG VELFÆRD Danmark er blevet et mindre omfordelende land, viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Uligheden er voksende, men der er lange udsigter til en ny politisk kurs. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard maner til tålmodighed. 

2021 kan blive vendepunktet

2021 kan blive vendepunktet

POLITIK OG VELFÆRD Vi har alt for længe stået handlingslammede overfor globale kriser, som vi ved, kræver handling. Klimakrise. Mistillid til demokratiet. Global ulighed. Erfaringerne med at tackle pandemien har skabt et unikt momentum. Måske er 2021 det vindue for forandring, vi har ventet på.

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

Fagre grønne og digitale fremtidsteknologier

DIGITAL OMSTILLING Blockchain, virtual reality og DNA-baseret hukommelse er blandt de stadig noget eksotiske teknologier, som vil brede sig i de kommende år, og som udmærker sig ved at være langt bedre redskaber til at gøre økonomien mere effektiv og mindre ressourcekrævende. 

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

ICDK: Den digitaliserede familielæge er mere tilgængelig

DIGITAL OMSTILLING Med en stigende mangel på praktiserende læger kan nye teknologiske løsninger være med til at afhjælpe situationen i Danmark. Der er meget inspiration at hente i Silicon Valley, hvor konsultation via nettet, og selvbetjeningsløsninger til måling af helbredet, er blevet en del af hverdagen for mange. Det skriver Innovation Centre Denmark i Silicon Valley.

Gør klar til de arbejdende seniorer

Gør klar til de arbejdende seniorer

LEDELSE Den aldrende arbejdsstyrke betyder, at ledere vil skulle håndtere en voksende gruppe af aktive seniorer, og det stiller nye krav. Den klassiske aldersbaserede formular for afslutning af arbejdslivet kan ikke længere bruges, skriver Jesper Brask Fischer.

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

”Hvis du ikke er pissevred, er det fordi du ikke følger med”

ØKONOMI Coronakrisen har forværret vilkårene for økonomisk pressede folk, der havde nok at slås med i forvejen. Højlydt utilfredshed og massedemonstrationer mod systemet er brudt ud og eskaleret i årets første uger. For at stoppe vredens vækstvilkår er politikerne nødt til at bevæge sig mentalt ud af 1980’erne og vende sig mod en ny økonomisk virkelighed, mener den britisk-amerikanske økonomiprofessor Mark Blyth.

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

Julie Arnfred Bojesen anbefaler

KULTURANBEFALING Fra historiepodcast om mongolernes hærgen i Østeuropa til fantastiske fortællinger fra det enorme russiske grænseland. Ung frontperson bag nyt ukrainsk-dansk ungdomshus giver et indblik i hendes kulturelle forberedelser til jobbet.

Krisestyring for 31 milliarder:  Historisk mange trepartsaftaler under corona

Krisestyring for 31 milliarder: Historisk mange trepartsaftaler under corona

POLITIK OG VELFÆRD Det seneste år har budt på hele 15 trepartsaftaler, som har kostet milliarder af kroner og har reddet tusindvis af arbejdspladser. Coronakrisen har pustet nyt liv i selve hjertet af den berømmede danske model, treparts-institutionen. Førende forskere forudser, at trepartsfesten vil forsætte med aftaler om blandt andet grøn omstilling og de såkaldte andengenerationsreformer.

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

Lønmodtagere og arbejdsgivere klar til ny generation af reformer

POLITIK OG VELFÆRD Efter 15 trepartsaftaler på et år har lønmodtagernes og arbejdsgivernes topfolk fået sult på mere. De er klar til at hjælpe regeringen med nye type af reformer. Lizette Risgaard og Jacob Holbraad har også andre ting på ønskesedlen til nye aftaler.

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

Algoritmer i socialarbejdet kan hurtigt umyndiggøre borgerne

DIGITAL OMSTILLING Brug af algoritmer og prædiktive data i det borgernære velfærdsarbejde kræver, at vi overvejer nøje, hvordan det forandrer samarbejdet med de berørte familier. Faren er, at vi sætter systemet over borgerne, hvilket er det, vi netop prøver at komme væk fra, skriver Robin Vickery.

S fører klimakamp med skarp gul profil

S fører klimakamp med skarp gul profil

POLITIK Regeringen har gjort sin håndtering af den grønne omstilling til et centralt element i en værdipolitik, der handler om at være tæt på produktions- og provins-Danmark og at lægge afstand til det radikale storby-Danmark.

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

Ny stil: Blå rådgivere til røde ministre

NYT JOB Både i Udlændinge- og Integrationsministeriet og i Finansministeriet har man ansat folk, der for ganske nyligt har været særlige rådgivere for blå toppolitikere.

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

Den cirkulære økonomi vil være intenst digital

DIGITAL OMSTILLING Den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering hænger uløseligt sammen. Risikoen er, at digitaliseringen fører til et fremmedgjort, overvåget forbrugersamfund. Muligheden er, at detaljerede data, kunstig intelligens og tæt digital sammenkobling skaber en cirkulær og energieffektiv økonomi til gavn for mennesker og natur.

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

ICDK: Sydkorea viser hvordan madspild kan håndteres

KOMMENTAR Sydkorea har med en blanding af skrap lovgivning og avanceret digital teknologi reduceret madspild til nogle få procent. De koreanske løsninger kunne med fordel inspirere både fødevareindustrien og husholdningerne i Danmark, skriver det danske innovationscenter i Seoul. 

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

Hvad parforholdet kan lære os om coronaledelse

LEDELSE Vi skal tage de følelsesmæssige reaktioner efter mange måneders nedlukning alvorligt. Med inspiration fra parforholdet er der en række erkendelser og øvelser, som kan gøre en forskel, skriver erhvervs- og krisepsykolog Louise Dinesen.

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

Ud af EU, ind i ilden: Det globale Storbritanniens skæbneår

POLITIK OG VELFÆRD På paradoksal vis er Storbritannien havnet forrest på den globale scene, netop som landet træder endeligt ud af EU. Som vært for klimakonferencen COP26 og årets G7-topmøde kommer premierminister Boris Johnsons ’Global Britain’-vision på omgående prøve. Men hvordan kan det globale Storbritannien gøre sig gældende i 2021? 

Danske virksomheder forsømmer den sociale bæredygtighed

GRØN OMSTIlLLING Danske virksomheder har på tværs af alle sektorer haft et stort fokus på de grønne verdensmål, men billedet er mere broget, når det gælder de sociale mål, viser ny rapport fra Danmarks Statistik.

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

Coronakrisen har blotlagt det opdelte samfund

POLITIK OG VELFÆRD For de i forvejen velbjergede danskere var 2020 et lidt begivenhedsløst år fyldt med hjemmearbejde, boomende aktieporteføljer og ekstra værdi på villaen. Andre vil huske året som et trist deja-vu – ufaglærte og udsatte blev endnu en gang ramt hårdest, også selv om politikernes krisehjælp afværgede de største katastrofer.  

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

Adfærdsændringer skal op på den klimapolitiske dagsorden

GRØN OMSTILLING Vi er endnu langt fra at realisere de omfattende adfærdsændringer, som er en forudsætning for opfyldelsen af Parisaftalen. “CO2-afgift og mærkeordninger er de vigtigste virkemidler for at lykkes,” siger Bente Halkier, adfærdsforsker og medlem af Klimarådet.