Kan du holde dit lederskab under 1,5 grader?

KOMMENTAR: Der er brug for at opfinde en helt ny model for virksomhedsledelse, hvis verdens mål for klimaet skal efterleves. Erik Rasmussen håber, at dansk erhvervsliv vil gå foran i det udviklingsarbejde, og skitserer her seks af de spørgsmål, ledelser kan starte med at stille sig selv, hvis de vil i gang med at omstille deres egen virksomhed eller organisation.

Jeg har et håb: at vi i 2030 kan se tilbage på et tiår, der har været et af de mest skelsættende inden for lederskab og virksomhedernes ledelse.

Mit håb er, at virksomhederne udvider deres ansvar og rolle i samfundet, nytænker deres vækststrategier og gentænker, hvad det i det hele taget vil sige at drive privat virksomhed.

I modsat fald vil erhvervslivet ikke have været den nødvendige partner i løsningen af en række af klodens største udfordringer.

Klimaforandringerne og indfrielsen af FN’s verdensmål udfordrer alle i samfundet – herunder erhvervslivet – til at definere deres rolle i udviklingen af en ny bæredygtig verdensorden. Spørgsmålet er, hvad det reelt betyder i den virkelige virksomhedsverden.

Måske finder vi nogle af svarene de kommende dage, uger og måneder, hvor klima og samfundsansvar er et gennemgående tema i flere arrangementer og initiativer.

Industriens ledere skal på morgendagens topmøde besvare, hvordan de “vil redde verden”. Det er et markant nybrud i forhold til tidligere år, hvor fokus var at redde konkurrenceevnen, og på, hvad politikerne kunne gøre for virksomhederne. Nu er det snarere omvendt. Derfor kan man håbe, at virksomhederne er klar til at vise et lederskab, der rækker ud over snævre eller kortsigtede egeninteresser. 

Mandag 23. september har UN Global Compact i samarbejde med blandt andet Sustainia sat “1.5 Degrees Leadership“ på dagsordenen ved organisationens årlige Private Sector Forum i New York i forbindelse med FN’s stort anlagte topmøde. Det er starten på en kampagne, der skal motivere internationale virksomheder til at forpligte sig til at være CO2-neutrale i 2050 og dermed indfri de krav, der fastlægges af 1,5 graders-målsætningen.

Deltagende virksomheder skal inden for to år udarbejde en plan for 2050-målsætningen – de såkaldte videnskabeligt baserede mål. Når det er godkendt, starter opfyldelsen. Herunder opfordres virksomhederne til at være ambassadører for 1,5 graders-målsætningen og påvirke politikere og myndigheder til at accelerere processen.

Og der er begrundet håb om, at det kan lykkes. De første omkring halvt hundrede virksomheder har forpligtet sig til 2050-målene herunder blandt andet Ørsted, Novozymes, Novo Nordisk, Pension Danmark og TDC.

Samfundsansvar er også det gennemgående tema for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse igennem hele 2020. Det udfoldes under overskriften “Responsible Business – A  Competitive Advantage”. I oplægget understreges kravet om, at virksomheder tager et etisk og moralsk ansvar over for det omgivende samfund, for klimaet, for diversiteten og for en social balance. Ifølge udspillet er ansvarlighed blevet det nye businessimperativ og forudsætningen for en stærk, langsigtet og bredspektret konkurrenceevne, hvor tillid er den “den ultimative valuta”.

Hvis det er rigtigt, har dansk erhvervsliv endnu en god grund til at skrue op for samfundsansvaret. En ny undersøgelse udarbejdet for de danske revisorer viser, at tilliden til dansk erhvervsliv smuldrer. Ifølge rapporten fra FSR har 35 procent af danskerne i dag mindre tillid til erhvervslivet end for fem år siden. Det kan et udvidet samfundsansvar måske rette op på, men hvordan? Det skal Dansk Selskab for Virksomhedsledelse diskutere ved sit årsmøde 8. oktober i København, ligesom det vil gennemsyre møderne i VL-grupperne foreløbig frem til juni 2020, hvor resultatet formidles ved årets VL Døgn.

Også internationalt bekræfter den ene undersøgelse efter den anden, at flere og flere virksomheder ønsker at vægte samfundsansvar højere end den finansielle bundlinje.

Tager man alle eksemplerne for pålydende, kunne det give håb om en gennemgribende disruption i bestyrelseslokaler og direktionskontorer world wide.

Om det sker, afhænger af, hvor dybt interessen stikker, når den skal omsættes til virkelighed. Samfundsansvar er jo ikke en ny dagsorden, og den er svær at argumentere imod på det generelle overordnede plan. Men hvis ikke den nuværende bølge skal ende som endnu et af de mange managementparadigmer, der har domineret ledelseslitteraturen igennem årtier, kræver det en helt ny forståelse af virksomhedernes berettigelse og raison d’etre – og dermed et nyt mindset på alle niveauer i virksomheden.

Seks centrale spørgsmål

Reelt er der tale om en helt ny, samfundsbevidst virksomhedsmodel. Den kunne tage sit udgangspunkt i spørgsmålene her: 

  • Nye prioriteringer: Hvad er de vigtigste forskelle på nutidens virksomhed med ensidigt fokus på en finansiel bundlinje og fremtidens samfundsbevidste virksomhed med langt bredere succeskriterier? Og hvad betyder det for virksomhedens selvforståelse og prioriteringer?
  • Nyt syn på bundlinjen: Hvordan påvirker samfundsansvaret bundlinjen? Over hvilken periode skal det måles?
  • Nye mål for konkurrenceevnen: Hvordan defineres den samfundsbevidste konkurrenceevne? Hvis samfundsansvar er den nye konkurrencekraft, skal den også kunne præciseres og gøres målbar og enkel at forfølge.
  • Nyt syn på vækstmål: Hvordan prioriteres vækstmålene, når samfundshensyn skal respekteres og indarbejdes?
  • Nye kompetencer: Hvilke nye kompetencer skal udvikles og tiltrækkes? Ændret fokus og rolle kræver nye indsigter og kompetencer. Men hvilke på hvilke niveauer? Hvordan vil det for eksempel påvirke sammensætningen af en bestyrelse?
  • Nye krav om engagement: Hvordan engageres hele virksomheden i den nye samfundsrolle? Hvordan sikres det, at samfundsansvar ikke blot forbliver en overordnet vision for bestyrelse og direktion, der aldrig siver ned igennem virksomheden? I så fald bliver indsatsen halvhjertet og kortsigtet og forvirrer hele transformationen.

Spørgsmålene er eksempler på de udfordringer, der nødvendigvis skal håndteres, hvis samfundsansvar skal beskrive en ny, langtidsholdbar og bæredygtig forretningsmodel, der er forudsætningen for, at virksomhederne kan være troværdige partnere til de omfattende transformationer, som alle samfund skal gennemgå de nærmeste år.

En samfundsbevidst, dansk ledelsesmodel

Danmark har besluttet at være en global rollemodel i kampen for klimaet igennem sit 70/30-mål – at reducere CO2 med 70 procent i 2030.

Hvis det skal lykkes, bør dansk erhvervsliv have en tilsvarende ambition om at blive en global rollemodel i samfundsansvar. Det vil sige, at vi tager initiativ til at omsætte samfundsansvar til en reel ledelsesmodel, der blandt andet besvarer de seks ovennævnte spørgsmål.

Heldigvis har vi også gode forudsætninger, eftersom de toneangivende danske selskaber i forvejen er kendte for deres sociale ansvar og bæredygtige hensyn. Det kan blandt andet tilskrives, at mange af dem er fondsejede og dermed har mulighed for at forfølge langsigtede og bredere mål i højere grad end kortsigtet profitmaksimering.

Såvel DI som Dansk Selskab for Virksomhedsledelse har taget dagsordenen til sig.

Mit håb er, at de også føler forpligtelsen til at gribe muligheden og ansvaret for sikre, at en samfundsbevidst ledelsesmodel bliver en dansk styrkeposition og en international rollemodel.

Med det følger også behovet for at udvikle praktiske værktøjer til, hvordan den enkelte virksomhed kan omstille sig til nye samfunds- og markedsvilkår og dermed sikre, at vi netop om ti år kan se tilbage på perioden som skelsættende i bestræbelsen på at skabe en bæredygtig ledelsesmodel. Ovenikøbet med store danske fingeraftryk.

Det vil samtidig styrke realismen og muligheden i regeringens klimamodel, være et smukt og overbevisende udtryk for, hvad samfundsansvar handler om – og et eksempel på den form for partnerskaber, som er FN’s 17. og sidste verdensmål.

Hvis ikke netop Danmark skulle sætte standarden her, hvem skulle så?Erik Rasmussen

Grundlægger og formand for Sustainia. Grundlægger og frem til 2016 direktør for Mandag Morgen. Tidl. chefredaktør for Børsen. Modtager af Den Store Publicistpris i 2016.

LÆS MERE
Forrige artikel Hvad Jakob Ellemann-Jensen kan lære af de konservative magtkampe Hvad Jakob Ellemann-Jensen kan lære af de konservative magtkampe Næste artikel Ronkedorernes efterår Ronkedorernes efterår

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

Essay: Et nyt Danmark på vind og brint

GRØN OMSTILLING Esbjerg boomer, Aalborg Portland er CO2-neutral, og Hobro fører på brint. Tag med på tur i det forandrede Danmark anno 2031, sådan som det tager sig ud i Mandag Morgens scenarie.

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

Derfor satser Danmark nu milliarder på brint

GRØN OMSTILLING Danmark vil i fremtiden kunne producere fire gange så meget strøm, som vi selv kan bruge. Derfor melder regeringen og Danmarks største virksomheder sig nu ind i udviklingen af det nye energiindustrielle kompleks i Europa, hvor grøn brint skal erstatte olie og gas. Danmarks brintsatsning er inspireret af Holland, der på sin side køber både vindmøller, fjernvarme og bedre klimastatistikker i Danmark.

Hollandsk diplomat:

Hollandsk diplomat: "Brint er the missing link i den grønne omstilling"

GRØN OMSTILLING Hollands særlige brintambassadør, Noé van Hulst, hilser Danmark velkommen som en ny og ambitiøs spiller i den hastigt voksende europæiske brintindustri. Hans vision er et transeuropæisk brintnetværk baseret på genbrugte gasrørledninger – og danske vindmøller spiller en central rolle.

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

Esbjerg bliver Nordeuropas centrum for havvind

GRØN OMSTILLING Esbjerg Havn er Europas absolut førende inden for udskibning af havvindmøller. Antallet af havvindmøller i Europa vil vokse til det 20-dobbelte over de næste tre årtier. Danmarks yngste storby står foran kraftig grøn vækst og en kraftig internationalisering.

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

Margrethe Vestager: Hurtigere politik giver færre resultater

LEDELSE Margrethe Vestager har en irritation: Moderne politik går djævelsk hurtigt, og politikeres kommunikation handler efterhånden om alt andet end selve politikken. På trods af at hun for mange er billedet på den moderne politiker, der er god på både Twitter og klassiske medier, betragter hun sig selv som gammeldags. Grundighed er en dyd, der bør bevares.

Fremtidens arbejde kalder

Fremtidens arbejde kalder

KOMMENTAR Industrialderens tid er for alvor sluttet med coronakrisen. Nu kan vi se, at digitale og fleksible løsninger er vejen frem for et sundt arbejdsliv. Derfor er det ikke nok at gøre noget for Arne – vi må også sørge for, at hans børn og børnebørn ikke ender ligesom ham. 

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

Innovationscenter: Indiens storbyer skal vokse – men også være til at bo i

KOMMENTAR: Indiens byer vokser vildt, og det samme gør udfordringerne med at håndtere forurening, klimabelastning og den grundlæggende forsyning med vand og sanitet. Indiens smart city-program skal bruge ny teknologi til at stimulere vækst og udvikling, samtidig med at man undgår, at forureningen forværres yderligere.

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

Her er Mette Frederiksens pension til Arne og andre nedslidte

POLITIK OG VELFÆRD Efter sommerferien fremlægger regeringen sit forslag til en tidlig ret til folkepension. Reformen bygger først og fremmest på, hvor længe danskerne har været på arbejdsmarkedet, og ikke på den branche, man har arbejdet i. Reformen tager ifølge Mandag Morgens oplysninger også højde for store kønsforskelle. Topledere i fagbevægelsen hilser forslaget velkommen.

Lederaktivisterne kommer

Lederaktivisterne kommer

LEDELSE De leder med deres meningers mod, føler sig frem gennem shitstorme og bryder grænser og logik for at gå forrest for hjertesagen. Det er ikke nemt at være lederaktivist, men gøres det rigtigt, er der gevinster at hente på bundlinjen, i arbejdslivet og for selvforståelsen, skriver Mads Thimmer, CEO i Innovation Lab.

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

Eksperter: Regeringens biomasselov får lille effekt på klimaet

GRØN OMSTILLING Regeringens nye biomasselov vil ikke sikre et bæredygtigt forbrug af biobrændslerSå langt er eksperterne enige. Men hvad skal der så til? Mandag Morgen har samlet 11 konkrete forslag fra eksperter i klima, energi og skovbrug.

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

Færre flygtninge kommer i job efter paradigmeskiftet

POLITIK OG VELFÆRD Målet med det kontroversielle paradigmeskifte af udlændingepolitikken var at sende flere flygtninge tilbage til deres oprindelsesland, så snart det var muligt. Her godt et år senere ser kursskiftet nærmere ud til at have bidraget til lavere beskæftigelse.

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Set, læst og hørt: Rane Willerslev

Rane Willerslev er fascineret af de store paradokser i tilværelsen og anbefaler en podcast, der udfordrer lytteren til at undre sig over det åndelige.

En sløv grøn kickstart

En sløv grøn kickstart

KOMMENTAR Hvis den grønne omstilling og genopretningen af samfundsøkonomien efter coronaen skal spille konstruktivt sammen, så må regeringen vise omverdenen sine kort og fortælle, hvordan den forestiller sig processen.

Er robotter ved at indtage dansk politik?

Er robotter ved at indtage dansk politik?

KOMMENTAR Taktiske manøvrer og strategiske hensyn dikteret af særlige rådgivere og spindoktorer har overtaget styringen af magthaverne. ”Ingen kommentarer” er ved at blive et problem for folkestyret, skriver John Wagner.

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

Mange virksomheder forventer mere hjemmearbejde

NY VIDEN En rundspørge til DI’s Virksomhedspanel viser, at 70 procent af virksomhederne har øget brugen af hjemmearbejde under nedlukningen. Af dem ønsker 40 procent mere hjemmearbejde fremover.

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

Tidligere sikkerhedsrådgiver: USA's Kina-politik handler kun om Trumps genvalg

EKSKLUSIVT UDDRAG Intet er helligt for Donald Trump. Hverken forfatning, Taiwan, demokratiet i Hong Kong eller millioner af kinesiske muslimer i genopdragelseslejre, skriver hans forhenværende sikkerhedsrådgiver. I en aktuel bog om sin tid i Det Hvide Hus beskriver John Bolton den amerikanske præsident som en mand, der svigter alle demokratiske værdier for at sikre sit eget genvalg.

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

Live: Virksomhederne og teknologi: Hvem har ansvaret for demokratiet?

TV: Under overskriften “Virksomhederne og teknologiens demokratiske ansvar” interviewer Mandag Morgens tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, først bestyrelsesformand i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, og efterfølgende, Matthew Prince, CEO, Cloudflare.

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

Klimagevinsten ved hjemmearbejde drukner i mere biltrafik

GRØN OMSTILLING Danskernes har fået smag for at arbejde fra distancen. Men det vil næppe give bedre plads på motorvejene, vurderer trafikforskere. Til gengæld kan det forstærke nedturen for den offentlige trafik, der er nødt til at tænke i helt nye baner. 

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Nyt job: Rossens svære balancegang hos Danfoss

Statsministerens helt særlige rådgiver Martin Rossen bliver lobbychef hos Danfoss. Han vil gerne ud af rampelyset, men både oppositionen og medierne vil holde skarpt øje med hans ageren fremover.

Design af en uperfekt fremtid

Design af en uperfekt fremtid

KOMMENTAR Fremtidsscenarier kan give kød og blod til virksomhedens strategiarbejde. Men de er ikke meget værd, hvis de kun tegner et rosenrødt billede af fremtiden. Virkeligheden er ikke perfekt – hverken nu eller i fremtiden – og derfor er uperfekte fremtidsscenarier det bedste grundlag for at forestille sig, hvad der fører til succes.

Teknologi i den gode sags tjeneste

Teknologi i den gode sags tjeneste

Af og til møder man eksempler på teknologi, der kan mobilisere det bedste i mennesker, og som gør det muligt for os at skabe værdi, som var utænkelig uden teknologien.  

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

Økonomi alene lokker ikke ufaglærte tilbage på skolebænken, Hummelgaard

KOMMENTAR Hvis beskæftigelsesministeren vil have flere danskere til at efteruddanne sig, skal vi være bedre til at forstå, hvorfor så mange kortuddannede og ufaglærte ikke vil tilbage på skolebænken. Økonomiske incitamenter spiller ofte kun en mindre rolle, skriver konsulent Per Andersen.

Om at genforhandle det normale

Om at genforhandle det normale

LEDELSE Coronakrisen har haft omkostninger, men også vist nye veje. Nu handler det om at genforhandle rutinerne – med det bedste af det gamle og det nye. Der er bare den hage, at vi slet ikke er enige om, hvad det bedste er, skriver Klaus Majgaard.

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

Bæredygtig omstilling for lejernes penge

GRØN OMSTILLING Et nyt forslag fra Københavns Kommune kræver bæredygtighedscertificering af alment boligbyggeri. Det åbner spørgsmålet, om samfundet kan tillade sig at kræve mere grøn omstillingsvilje af de fattigste lejere end af boligejerne. Boligforeningerne frygter, at dyre miljøkrav vil svække andelen af almennyttige boliger i byerne yderligere. 

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Fire scenarier for dansk eksport til briterne

Brexit vil ramme dansk eksport uanset udfaldet af de aktuelt fastkørte forhandlinger med EU, estimerer Copenhagen Economics i ny analyse. Med en frihandelsaftale forventes eksporten af varer og tjenester til Storbritannien i 2030 at være mellem 12 og 17 procent lavere, end hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU.

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

Coronakrisen forværrer den høje ledighed blandt nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Sol, sommer og studieafslutning. Men for mange af de kommende dimittender bliver festen blot startskuddet på en lang periode med arbejdsløshed. Før coronakrisen ramte Danmark, var der store problemer med at få nyuddannede – især akademikere – ud på arbejdsmarkedet trods rekordstor beskæftigelse. Det problem er kun blevet forværret de seneste måneder. Jobcentre frygter, at de unge bliver hængende i arbejdsløshed, og efterlyser initiativer fra regeringen.

Nyuddannede skal på efteruddannelse

Nyuddannede skal på efteruddannelse

POLITIK OG VELFÆRD Stærkt stigende arbejdsløshed blandt nyuddannede akademikere får borgmestre og jobcentre til at tænke nyt. De tilbyder kurser i de jobfunktioner, som nyuddannede efter fem års uddannelse ikke har tilegnet sig. Og så efterlyser de bedre muligheder for at etablere praktikforløb i virksomheder.

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

Fagforeninger frygter corona-generation af arbejdsløse nyuddannede

POLITIK OG VELFÆRD Coronakrisen kan kaste denne sommers nyuddannede akademikere ud i en sort sommer med høj ledighed og holde dem i mørket mange år frem. Fagforeningerne er klar med en lang ønskeseddel til regeringen for at holde hånden under nyuddannede ledige.

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

Partnerskaber mellem universiteter og virksomheder skal sende flere studerende i job

POLITIK OG VELFÆRD Særligt universiteter skal hjælpe studerende med at bygge bro fra uddannelse til job. Det siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og bebuder forslag om etablering af nyt partnerskab mellem unge, universiteter og virksomheder efter sommerferien. Kommuner og jobcentre håber på invitation til at deltage i partnerskabet.

Revisorer har også følelser

Revisorer har også følelser

LEDELSE Hvis der er noget sted, hvor facaderne altid har været oppe, er det hos Deloitte. Det har været: på med uniformen, hav travlt, hast videre. Ingen tid til dyb snak. Efter mere end tyve år i revisionsforretningen fik partner Henrik Wellejus nok. Revisionsforretningen skal være bedre til at tale om følelser, og der skal sættes mere pris på værdiskabelse frem for timer.

Set, læst og hørt: Anja Philip

Set, læst og hørt: Anja Philip

Anja Philip lader sig inspirere af samarbejdet, der gjorde månelandingen mulig, og anbefaler en spændende serie, der dykker ned i New Yorks ultraortodokse jødiske miljø.

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

Hov, sagde vi lige farvel til konkurrencestaten?

ØKONOMI Coronakrisen er også en økonomisk krise og en idékrise. På ingen tid er gamle dogmer styrtet i grunden, og for første gang i årtier har etik trumfet økonomi som det vigtigste politiske pejlemærke. Er det et farvel til den udskældte konkurrencestat?

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Den grønne dagsorden har rejst sig fra coronaens aske

Efter syv ugers dvale i skyggen af coronakrisen viser nye tal, at den grønne dagsorden igen er tilbage på fuld styrke. Specielt klimahandlingsplaner og pres fra Klimaråd og støttepartier fylder i omtalen postcorona.

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

Skal vi også løse fremtidens kriser med politisk mavefornemmelse?

POLITIK Fremtiden vil sandsynligvis byde på nye kriser, der rammer endnu voldsommere end corona. Og med den brusende digitale informationsstrøm bliver det stadigt sværere for politikere at reagere rationelt. Der er derfor brug for en grundlæggende afklaring af, hvordan vi træffer krisebeslutninger, skriver adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

Vi skal læne os ind i teknologiens muligheder

DIGITAL OMSTILLING De største forandringer fra digitaliseringen kommer ikke af, at vi kan gøre det samme, som vi plejer, på en lettere måde – men fordi vi kan gøre noget helt nyt, der slet ikke var muligt førhen, siger Anders Hvid, medforfatter til Sirikommissionens afsluttende rapport.

ICDK: Kina, kul og klima

ICDK: Kina, kul og klima

GRØN OMSTILLING Kina skal knække kurven for CO2 udledning inden 2030, men omstillingen er en udfordring i et land, hvor kul ikke kun er det vigtigste brændstof i økonomien, men også udgør en hjørnesten i beskæftigelsen. Hvis det skal lykkes, er der ikke kun brug for teknisk udvikling, men også forskning og innovation i forhold til de sociale konsekvenser af den grønne omstilling.